Jämlik hälsa i Västerbotten - april 2021

Jämlik hälsa Västerbotten april 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet ges ut av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”. Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Månadens projektnyheter

Människor på längdskidor
Uppskattad folkhälsoutbildning avslutad

Uppdragsutbildningen ”Folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete – en introduktion, 2 hp” är nu avslutad och många deltagare har uppskattat både innehållet och de nya kontakter som kursen bidragit till. Målet med utbildningen var att öka kunskapen om folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete samt att ge möjlighet till praktisk tillämpning i den egna verksamheten. Deltagarna fick göra en analys av den egna verksamheten och presenterade hur de ska arbeta vidare med folkhälsoarbetet inom sin organisation. Nu summeras utvärderingen av kursen och därefter följer en diskussion om fler liknande utbildningar ska ges.

Aktuellt

Samisk flagga
 
Folkhälsokonferens i Västerbotten

Vill du veta hur Vindelns kommuns satsar på framtidens folkhälsoarbete och varför det förebyggande arbetet är avgörande för att vi ska ta oss ur pandemin? Lyssna då till konferensen ”Så gör vi nu! Samverkanskonferens om lokalt och regionalt folkhälsoarbete i Västerbotten”. Du hittar en kort version av konferensen här och en lite längre version här

Tonåring i fjällnatur
 
Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Länsstyrelserna lanserar ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar.
Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner som möter föräldrar, till exempel inom skolan. Läs mer om kunskapsstödet här

Fötter som går på perrong
 
Samisk hälsa på lika villkor

Hur mår samerna i Sverige? För att svara på frågan genomför Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa vid Umeå Universitet under våren 2021 en stor samisk folkhälsoundersökning med enkät.
Läs mer om hälsoundersökningen på umu.se
 

Fötter som går på perrong
 
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder i praktiken

Ska ett förebyggande program för en viss sjukdom startas? Är det värt kostnaderna? Detta och många flera hälsoekonomiska frågor kan du lära dej analysera genom kursen Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder i praktiken som ges på deltid från distans via Umeå Universitet. Kursen hittar du på umu.se

Nationella nyheter

Skylt med texten var rädda om varandra, håll avstånd
Tema Folkhälsa - webbaserat lokalt och regionalt stöd

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete finns nu på Folkhälsomyndighetens webbplats under namnet Tema folkhälsa som du hittar här

Ökande hälsoskillnader i pandemins spår kräver brett folkhälsoarbete

Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. Det visar Folkhälsomyndigheten i rapporten rapporten Ökade hälsoskillnader i pandemins spår kräver brett folkhälsoarbete

Så har folkhälsoarbetet ställts om under covid-19-pandemin

Folkhälsorelevanta verksamheter riktade till breda målgrupper ställdes in eller pausades under 2020 som en konsekvens av covid-19-pandemin. Det visar Folkhälsomyndigheten i rapporten Konsekvenser av covid-19 pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Ny koll på soc!

Nu finns en helt ny sajt om socialtjänsten för barn och unga, Koll på soc. Innehållet utgår ifrån barns behov av att känna till sina rättigheter och bli tryggare i mötet med socialtjänsten.

Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) beskriver att metoder för att inkludera barns egna åsikter i föräldraskapsstödjande insatser behöver utvecklas och dokumenteras i arbetet med att synliggöra barns rättigheter. Läs myndighetens rapport här

Kalendarium

4 maj
Att jobba MED barn - om delaktighet och inflytande. Arrangör: BRIS. Info och anmälan hittar du på Lunch med Bris | Bris - Barnens Rätt i Samhället

5 maj
Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan. Arrangör: Folkhälsomyndigheten. 210505 Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

6 Maj
BRIS presentera sin årsrapport om: Första året med pandemin - Om barns mående och utsatthet. Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten. Demokratimorgon - del 1 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

11 maj
Våld mot kvinnor - ett folkhälsoproblem. Studier av hälso- och sjukvårdens beredskap och hantering. UCGS högre seminarium: Våld mot kvinnor - ett folkhälsoproblem (umu.se)

18 maj
Barns tankar om trygghet i skolan. Arrangör: BRIS. Info och anmälan hittar du på Lunch med Bris | Bris - Barnens Rätt i Samhället

18 maj
Utbildning i SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld. Arrangör: SEXIT. Utbildning i SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

18 maj
Föreläsning "Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända". Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten. Föreläsning "Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända" | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

21 maj
Diskriminering på grund av funktionsnedsättning? En analys av mediebilder i Sverige och USA. Arrangör: Funktionsrätt Västerbotten. 21 maj 10.00-12.00 Seminarium: Diskriminering på grund av funktionsnedsättning? En analys av mediebilder i Sverige och USA — Funktionsrätt Västerbotten (funktionsrattvasterbotten.se)

20 maj
Samhällsnytta genom systemdesign. Öppet seminarium den 20 maj om "Samhällsnytta genom systemdesign" - Effektiv Styrning » Effektiv Styrning

26 maj
Cykelkonferens. Arrangör: SKR och Trafikverket Cykelkonferens 2021 | SKR

 

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.
Läs mer om folkhälsoarbete

 

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten
lisa.harryson@lansstyrelsen.se

 

Region Västerbotten
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

 

Umeå Universitet
helene.johansson@umu.se

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma