Jämlik hälsa i Västerbotten - maj 2021

Jämlik hälsa Västerbotten maj 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet ges ut av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”. Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Månadens projektnyheter

Tre barn springer på gräset
Avsiktsförklaring antagen

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten är nu antagen av Regionen och Länsstyrelsen. Även 14 av länets 15 kommuner har antagit avsiktsförklaringen och beslut om avsiktsförklaringen i den återstående kommunen väntas i slutet av juni.

Aktuellt

Två personer på en utsiktsplats
Storuman vinner pris för arbete mot psykisk ohälsa

Psynkpriset delas ut årligen till olika verksamheter i Sverige som arbetar för att förbättra psykisk hälsa. Storumans samverkansgrupp B4 (Before) har nu tilldelats samverkanspriset som delas ut till konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för psykisk hälsa
Läs mer om priset här.

 
Äldre man som dricker ur en kopp med texten Morfar
Psyk E-bas-utbildningar tillgängliga för regional och kommunal personal

Nu finns det möjlighet för regional och kommunal personal i Västerbotten att ta del av basutbildningar om psykisk ohälsa hos äldre (läs mer här) och suicidprevention (läs mer här). Utbildningarna syftar till att ge ökad kunskap inom områdena och därmed bidra till god vård.

Ungdom med ryggsäck går på grusväg
Nya lösningar för att främja barn och ungas psykiska hälsa

Regionstyrelsen har beslutat om en överenskommelse för barn och ungas psykiska hälsa. Satsningen innebär att utveckla arbetet med att identifiera gemensamma områden där kommuner och regionen kan ta ett fördjupat ansvar för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Kontakt: Maria Falck,
maria.falck@regionvasterbotten.se

 
Två unga föräldrar och ett litet barn eldar på en strand
Regeringen satsar på god hälsa och vård för samer

Regeringen beviljar Region Västerbotten 1,5 miljoner under 2021 för att genom Kunskapsnätverket för samisk hälsa utveckla en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för urfolket samerna.
Ta del av regeringens beslut här.
Läs mer om kunskapsnätverket här.

Nyheter utanför länet

Folksamling sett ovanifrån
Handbok för jämlikhetsanalys

Huddinge kommun har tagit fram en egen handbok för jämlikhetsanalys. Den är ett stöd i arbetet med att analysera och sedan åtgärda för ökad jämlikhet. Ta del av handboken på huddinge.se.

Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat olika grupper i olika hög utsträckning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga rapport om folkhälsans utveckling

Utrikesfödda drabbas hårdare av covid-19

Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsomyndighetens rapport Utrikesfödda och covid-19 visar att utrikesfödda i Sverige har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, med högre incidens av konstaterade fall, IVA-vårdade och avlidna.

Nationell kraftsamling mot fetma hos barn och unga

Socialstyrelsen, Swelife, Riksförbundet hälsa oberoende av storlek och Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa samverkar för att hejda ökningen av barn
och ungdomar med fetma. Läs mer på kunskapsstyrningvard.se

Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

Fysiskt aktiva skolbarn är mer tillfreds med livet och har mindre psykiska besvär.
Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Läs rapporten på folkhalsomyndigheten.se

Kalendarium

1 juni
Trygghetskonferens 2021. Arrangör: Norrbottens kommuner med flera. Trygghetskonferensen 2021: Edna Eriksson (norrbottenskommuner.se)

3 juni
Demokratimorgon – del 2: Tema nationella minoriteter och demokrati. Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten Demokratimorgon - del 2 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

3 juni
Ett jämlikt och hälsosamt samhälle. Arrangör: Folkhälsomyndigheten, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden. 210603 Ett jämlikt och hälsosamt samhälle — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

1-13 juni
Hjälteveckan. Arrangör: Hjälteföreningen. Hjälteveckan | Hjälteföreningen (hjalteforeningen.se)

9 juni
Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med näringslivet. Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med näringslivet | SKR

9 juni
Röda Korset forum 2021 - Lära i krisen. Info och anmälan hittar du här.

15-16 juni
Utbildning i FREDA bedömningsinstrument. Arrangör: Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län Utbildning i FREDA bedömningsinstrument | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

16 juni
En god och jämlik hälsa på alla nivåer. Arrangör: Folkhälsomyndigheten. 210616 En god och jämlik hälsa på alla nivåer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.
Läs mer om folkhälsoarbete

 

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten
lisa.harryson@lansstyrelsen.se

 

Region Västerbotten
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

 

Umeå Universitet
helene.johansson@umu.se

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma