Jämlik hälsa i Västerbotten - augusti 2021

Jämlik hälsa Västerbotten augusti 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Projektnyheter

Person sitter framför dataskärm med hörlurar på
Lär dig mer om folkhälsa

Vad är en god folkhälsa och hur når vi dit? Hur kan hälsan i befolkningen följas upp och utvärderas? Är det samhällsekonomiskt lönsamt att arbeta hälsofrämjande? Detta och mycket mer kan du lära dig i en digital utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete som anordnas av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet. Information och anmälan finns på länsstyrelsen.se

Forum för folkhälsa i Västerbotten har sammanträtt

Ledningsgruppen för Forum för Folkhälsa i Västerbotten har haft ett första möte. Forumet leds av landshövding Helene Hellmark Knutsson tillsammans med regionråd Peter Olofsson. Övriga ledamöter är Evelina Fahlesson, Kommunalråd Skellefteå; Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande Dorotea; Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande Nordmaling. Målet med Forum för Folkhälsa i Västerbotten är att utgöra ett dynamiskt ”nav” i det regionala folkhälsoarbetet genom att skapa förutsättningar för samsyn kring aktuella utmaningar och frågor som folkhälsoarbetet i länet står inför.

Slutfas för folkhälsoarbetets infrastruktur

Pilotprojektet folkhälsoarbetets infrastruktur går nu in i slutfas. Projektgruppen arbetar under hösten med att sammanställa en slutrapport till Regeringskansliet som ska inlämnas i december 2021.

Aktuellt

Sara Larsson tittar in i kameran och ler
Ny folkhälsosamordnare i Vindeln

Vindelns kommunfullmäktige har beslutat att folkhälsoarbetet ska genomsyras i hela kommunen och har därför anställt Sara Larsson som folkhälsosamordnare. Initialt handlar Saras arbete om att ta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program för kommunen och sjösätta ett nytt folkhälsoråd. ”Jag tycker det är positivt att Vindelns kommun nu tar ett helhetsgrepp och jobbar strategiskt och målmedvetet med folkhälsan för invånarna”, säger Sara.
Läs mer om folkhälsoarbetet på vindeln.se

 
Ett barn och en vuxen har picknick
Mat ger hälsa – Matkompassen

En hållbar livsmedelsproduktion och - konsumtion har stor potential att lösa flera av vår tids största globala utmaningar, men vilka effekter har valet av mat på vår egen hälsa, vår miljö och samhälle? Matkompassen svarar på dessa och många fler frågor om mat, livsmedel, miljö och hälsa. Det är ett led i att den nationella och regionala livsmedelsstrategin ska få genomslag i länet.
Besök matkompassen.info

Barn och vuxna springer över en äng
Hej Främling!

Hej Främling! är en ideell förening som anordnar hälsofrämjande aktiviteter som kan bestå av allt från körsång, löpning och skidåkning till friluftsliv, konstprojekt och diverse lagsporter. Hej Främling! har som målsättning att minska den psykiska ohälsan hos asylsökande men välkomnar alla som vill delta i deras aktiviteter.
Läs mer på hejframling.se

 
Två par skor med skosnören som bildar ett hjärta
Tipsa oss om ert folkhälsoarbete!

Du vet väl om att du kan tipsa oss om nyheter som rör folkhälsan eller folkhälsoarbetet i länet? Vi vill gärna sprida goda exempel på främjande och förebyggande arbete i Västerbotten och alla våra kommuner. Funderar du på en nyhet, tveka inte att höra av dig till lisa.harryson@lansstyrelsen.se

Nyheter utanför länet

En vuxen och ett barn fiskar tillsammans
Hjälp mig att säga nej

Tobaksfakta har tagit fram en kampanj om lagar för alla barns framtid #Lagarförallabarnsframtid (lagarförallabarnsframtid.se) Syftet är att uppmärksamma politiker och allmänheten om hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende.

Epidemier och folkhälsa – en MOOC vid Stockholms universitet

Hösten 2021 erbjuder Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet en MOOC (massive open online course) kring temat epidemier och folkhälsa, med ett särskilt fokus på covid-19-pandemin. Kursen är helt online och den är öppen för vem som helst att söka till. Mer info och anmälan finns Mer information och anmälan på su.se.

Det hänger ihop

Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med jämställdhet? Vad är kopplingarna mellan barnkonventionen och folkhälsoarbetet? Med SKR:s verktyg Prisma hittar du beröringspunkter mellan olika horisontella sakområden. Ta del av verktyget på skr.se.

Viktigt att stärka flyktingars deltagande i samhället för att nå jämlik hälsa

Den psykiska hälsan kan påverkas positivt när individen upplever sig inkluderad i samhällets sociala nyckeldimensioner. Läs Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskolas forskningsöversikt på folkhälsomyndigheten.se.

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Stockholm har utarbetat en webbkurs om ger grundkunskap hedersrelaterat våld och förtryck. Ta del av kursen på webbkursheder.se.

Folkhälsomyndigheten får större ansvar för statistik

Regeringen har beslutat att Folkhälsa blir ett ämnesområde inom den officiella statistiken i Sverige, och Folkhälsomyndigheten får ansvaret för två nya statistikområden: Folkhälsans utveckling och Smittskydd. Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

Kalendarium

2 sept
Demokratimorgon - del 3 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

3 sept
Lansering av alkoholrapporten 2021 (systembolaget.se)

9 sept
LUFT-konferens | TPLR - TobaksPrevention i Landets Regioner (luftkonferens.nu)

9-10 sept
Barn- och funktionsrätt – hur arbetar vi för alla barns bästa? | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

14-15 sept
Program 2021 (barnrattsdagarna.se)

6 okt
Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 2 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

7 okt
Demokratimorgon - del 4 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

3-4 nov
Förebygg.nu - kunskap, prevention, reflektion (forebygg.nu)

4 nov
Demokratimorgon - del 5 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

15-21 nov
Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

17-18 nov
Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.
Läs mer om folkhälsoarbete

 

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten
lisa.harryson@lansstyrelsen.se

 

Region Västerbotten
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

 

Umeå Universitet
helene.johansson@umu.se

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma