Jämlik hälsa Västerbotten september 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Projektnyheter

Person sitter framför dataskärm med hörlurar på

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten är nu antagen av Regionen och Länsstyrelsen och länets samtliga 15 kommuner. Ledningsgruppen för Forum för folkhälsa i Västerbotten diskuterade vid senaste mötet hur avsiktsförklaringen ska användas för att stärka det lokala och regionala folkhälsoarbetet i länet.

Nyheter

Ett barn håller armarna runt en vuxen

Demokratimorgon om föräldraskapsstöd

Välkommen att delta vid en morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter belyses. Torsdag den 7 oktober berättar Klara Cederqvist och Elisabeth Sundström Graversen om Riksförbundet Attentions arbete med att stärka föräldrar som har barn med NPF. Pia Enebrink, Karolinska Institutet, berättar om sin forskning om föräldraskapsstöd. Anmälan och info finns på lansstyrelsen.se

 
Person i fjällmiljö med termos och en mugg

Äta ute - gott och bra
för hälsan

Att äta utomhus är ett sätt att vara ute i naturen och samtidigt njuta av god mat, något som kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Länsstyrelserna och regionerna i de fyra norrlänen har tillsammans tagit fram en matvanebroschyr med tips om hälsosam, enkel och säsongsanpassad mat som passar de flesta. Du hittar broschyren på lansstyrelsen.se

Två personer med grödor i handen

Från jord till bord

Den regionala livsmedelsstrategin beslutades av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd i maj. Arbetet med att ta fram strategin är ett samarbete mellan Region Västerbotten, LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Det övergripande syftet är enkelt uttryckt att det ska produceras mer mat i Västerbotten. Läs mer på vasterbottensmat.se

 
Sex personer går på en träspång i fjällmiljö

Unik hälsostudie om samer och icke-samers hälsa​​​

En studie som är den första i sitt slag i
Sverige har nyligen tilldelats 5 miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Medlen kommer att användas till en pilotstudie för att undersöka hälsa och levnadsförhållanden bland den vuxna befolkningen i Jokkmokks kommun, Norrbotten. Läs mer på umu.se

Nyheter utanför länet

Ett barn i färgglada regnkläder håller ett stort paraply
Inspireras av Faluns arbete med Skottlandsmodellen

Socialstyrelsen och Skolverket följer 35 utvecklingsprojekt som alla försöker hitta arbetssätt för att erbjuda barn insatser i tid och på ett samordnat sätt. Nu finns en kort film om Faluns arbete utifrån Skottlandsmodellen. Läs mer på kunskapsguiden.se

Digital grundutbildning om rasism i arbetslivet

Den digitala utbildningen Rasism i arbetslivet, om hur rasism och begränsande normer kring hudfärg påverkar arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet. Gå till rasismiarbetslivet.se och påbörja din utbildning! Läs mer på rise.articulate.com

Systembolagets Alkoholrapport 2021

Nu finns Alkoholrapporten 2021 tillgänglig för beställning och nedladdning. Alkoholrapportens syfte är att ge en samlad bild av alkoholen i Sverige – och i år är fokus på alkohol och vård. Ta del av rapporten på omsystembolaget.se

Indragna aktiviteter har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning

Indraget stöd, ökad isolering och psykisk ohälsa. En rapport från Socialstyrelsen visar att pandemin slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service. Läs mer på socialstyrelsen.se

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram fyra korta utbildningsfilmer där vi besvarar några av de vanligaste frågorna vi får kring hälsofrämjande och förebyggande arbete. Se filmerna på lansstyrelsen.se

Till kalendariet

1 okt.
Fredagar för folkhälsa - Tryggare skola. Arrangör: Länsstyrelsen i Östergötland. Info och anmälan på lansstyrelsen.se

5 okt.
Konferens om ofrivillig ensamhet. Arrangör: Vän i Umeå Info och anmälan på vaniumea.se

6 okt.
Webbinarium om rasism i arbetslivet. Arrangör: Länsstyrelserna. Info och anmälan på lansstyrelsen.se

7 okt.
Demokratimorgon om föräldraskapsstöd. Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten. Info och anmälan på lansstyrelsen.se

15 okt.
Föreläsning med Kerstin Weigl, författare av I händelse av min död. Arrangör: Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Kvinnojouren Umeå. Info och anmälan (anmälningsformulär)

21 okt.
Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem. Arrangör: Socialstyrelsen. Info och anmälan på socialstyrelsen.se

22 okt.
Fredagar för folkhälsa - Vad tänker ungdomar i Östergötland om pandemin och framtiden? Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland. Info och anmälan på lansstyrelsen.se

27 okt.
Konferensen Social innovation i Norr. Omtänk, omtag, omtanke –social innovation i pandemins spår. Info och anmälan på socialinnovationinorr.se

29 okt.
Fredagar för folkhälsa – ANDTS och föräldrar. Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland Info och anmälan på lansstyrelsen.se

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.
Läs mer om folkhälsoarbete

 

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten
lisa.harryson@lansstyrelsen.se

 

Region Västerbotten
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

 

Umeå Universitet
helene.johansson@umu.se

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma