Jämlik hälsa i Västerbotten - oktober 2021

Jämlik hälsa Västerbotten Oktober 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Projektnyheter

Ett barn i färgglada kläder och paraply går längs en trottoar

Under våren 2022 ges utbildningen Folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete – en introduktion under dagtid. Mer information och anmälan finns nedan.

Nyheter

Kvinna med headset sitter framför en dataskärm och gestikulerar med händerna

Lär dej mer om folkhälsa

Vad är en god folkhälsa och hur når vi dit? Hur kan hälsan i befolkningen följas upp och utvärderas? Detta och mycket mer kan du lära dej i en digital utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete som ges på dagtid under våren 2022. Information och anmälan på länsstyrelsen.se

 
Planering av matschema sett ovanifrån

Fiskpinnar eller sushi?

För att skapa motivation, relevans och rätt typ av insatser behövs en förståelse för människors liv och situation. Region Västerbotten har tagit fram en guide som hjälper er att komma igång med diskussioner om socioekonomi och levnadsvanor: Socioekonomi och levnadsvanor (regionvasterbotten.se)

Porträttbild på Matilda Söderberg, Dorotea kommun

Dorotea stärker ungas inflytande

”Om jag får ge ett enda tips till andra kommuner skulle det vara att anordna ett Hackathon där unga får lyfta vad de saknar och ser för problemområden i sin hemkommun samtidigt som beslutsfattare får en bättre förståelse för de unga i kommunen.” Det säger Matilda Söderberg, Ungdomskonsulent för Dorotea kommun och projektet Youth Up North. Läs mer om arbetet på dorotea.se

 
En person med ryggsäck sett bakifrån, med utsikt över höstlandskap

Mer kunskap om samers hälsa​​​

Det behövs mer och uppdaterad kunskap om samers psykiska hälsa i allmänhet och förekomst av suicid i synnerhet. I rapporten ”Sametingets individuella analys för nationell strategi psykisk hälsa och suicidprevention” föreslås ett bildande av ett Nationellt kunskapscentrum för samisk hälsovetenskaplig forskning och utbildning kunna svar upp på ett sådant behov. Läs rapporten på sametinget.se

Nyheter utanför länet

Två par raggsocksklädda fötter mot en brasa
Goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Genom förebyggande insatser på arbetsplatsen går det att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga effekter på den psykiska hälsan. Det visar Folkhälsomyndigheten i en ny kartläggande litteraturöversikt av forskningen på området. Goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet (folkhälsomyndigheten.se)

Faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige

Folkhälsomyndigheten har publicerat sju faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige. Faktabladen bygger på resultat från en enkätundersökning och två fördjupningsstudier. Faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige (folkhälsomyndigheten.se)

Ny arbetsmodell kan hjälpa elevhälsan upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända elever

Socialstyrelsen har utformat en ny arbetsmodell som kan hjälpa elevhälsan att upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända elever. Ny arbetsmodell kan hjälpa elevhälsan upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända elever (kunskapsguiden.se)

Så kan du göra skillnad för barn som drabbas av vuxnas drickande

Hur mycket är för mycket alkohol? Hur upplever barn det när vuxna dricker? Bris har tagit fram en broschyr med information om du kan hjälpa ett barn som drabbas av vuxnas drickande. Ladda ned broschyren på bris.se

 

Till kalendariet

3-4 nov.
Förebygg.nu - kunskap, prevention, reflektion (förebygg.nu)

8-14 nov.
Psykeveckan (fousocialtjanst.se)

9 nov.
Arbeta mindre, lev mer? Frivilligt deltidsarbete och konsekvenser för hälsa. (zoomlänk umu.se)

10 nov.
Pep Forum - Generation Pep (generationpep.se)

11 nov.
Livsviktigt snack med Suicid Zero (länk till formulär och anmälan)

15-21 nov.
Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati (länsstyrelsen.se)

16 nov.
Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (länsstyrelsen.se)

23-29 nov.
En vecka fri från våld (länsstyrelsen.se)

26 nov.
Fredagar för folkhälsa - Tobaksbarn (länsstyrelsen.se)

30 nov.
Effektivitet, kvalitet och hälsofrämjande – tre sidor av samma mynt? (skr.se)

1 dec.
Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa? (mfof.se)

6-7 dec.
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg (mrdagarna.nu)

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.
Läs mer om folkhälsoarbete

 

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten
lisa.harryson@lansstyrelsen.se

 

Region Västerbotten
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

 

Umeå Universitet
helene.johansson@umu.se

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma