Jämlik hälsa i Västerbotten - november 2021

Jämlik hälsa Västerbotten December 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Projektnyheter

två vuxna och ett barn på kälke i vinterlandskap

Pilotprojektets styrgrupp har haft sitt sista möte. Styrgruppen har varit ett viktigt stöd för projektets genomförande. Ett varmt tack till alla som bidragit med kunskap, engagemang och förankring av pilotprojektets arbete! Tack till Lustig Lars och Sjöblom Stina från Länsstyrelsen, Lars Weinehall och Maria Falck från Regionen, Jan Sundman från Nyföretagarcentrum, Åsa Ögren från RF-SISU, Tomas Mörtsell från Storumans kommun, Lina Tjärnström och Katarzyna Wikström från Skellefteå kommun samt Therese Berg från Vindeln kommun.

Nyheter

Man och kvinna i samtal i kontorsmiljö

Film om förebyggande av skadligt bruk i arbetslivet

Arbetslivet är ett viktigt forum för att förebygga ohälsa kring alkohol, droger och spel. Arbetsgivare har stor möjlighet att göra skillnad. Länsstyrelsen har tagit fram en föreläsning riktad till dig som har chefsansvar, arbetar inom HR eller är intresserad av förbyggande arbete inom arbetslivet. Se filmen på länsstyrelsen.se

 
Närbild på tre barn som tittar in i kameran

Bris öppnar mottagning i Umeå

Bris utökar sin verksamhet och närvaro i region Nord och inviger sin nordligaste Brismottagning i Umeå. Hit barn upp till 18 år själva kan vända sig och få råd och stöd av kuratorer på plats. I samband med detta byter Bris lokaler och bjuder in till öppet hus 1-3 december. Mer information på bris.se eller kontakta bris.nord@bris.se

Save the date! Folkhälsokonferens 6 maj

Forum för folkhälsa i Västerbotten arrangerar en samverkanskonferens med fokus på psykisk hälsa. Dagen kommer innehålla presentation av hur Forum för folkhälsa i Västerbotten tar form, aktuellt arbete kring psykisk hälsa i länet och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion. Se mer information på länsstyrelsen.se

Nyheter utanför länet

Tre personer i ett samtal runt ett bord
Ekonomisk rådgivning och stöd kan förebygga spel om pengar

Spelprevention.se har publicerat en ny målgruppsanpassad sida som riktar sig till bland annat budget- och skuldrådgivare och handlägare inom ekonomiskt bistånd. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, har i sin forskning visat att det våld i nära relation som anmäls i glesbygd har pågått under längre tid än i storstad och de som anmäler i glesbygd har utsatts fler gånger. Läs mer på brottsoffermyndigheten.se

Nytt område på Kunskapsguiden kan stödja omställningen till god och nära vård

Socialstyrelsen tar fram olika former av stöd för att underlätta omställningen för dig som arbetar i kommun och region. Området God och nära vård på Kunskapsguiden samlar materialet och kommer utöver fem nya teman utökas med fler under hösten. Läs mer på kunskapsguiden.se

Alkoholkartan

Alkoholkartan är ett verktyg för dig som vill hitta och jämföra regional statistik som rör alkohol i samhället. Vet du till exempel hur mycket alkoholen kostar din region? Ta del av kartan på alkoholkartan.se

Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanställt metoder och insatser inom socialtjänstområdet som det finns vetenskapligt stöd för. Ta del av sammanställningen på sbu.se

Till kalendariet

1 dec.
Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa? (mfof.se)

1 december
Konferens: Välfärd med hög kvalitet i glesbygd 1/12 | FoU Socialtjänst (fousocialtjanst.se)

6-7 dec.
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg (mrdagarna.nu)

7 december
Webbinarium om rekommenderade insatser för barn som riskerar att begå brott - Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se)

14 december
Erfarenheter av corona i socioekonomiskt utsatta områden (rodakorset.se)

14 december
Rättsfall 2021. Alkohollag och lag om tobak och liknande produkter (youtube.com)

17 december
Fredagar för folkhälsa - Det hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.
Läs mer om folkhälsoarbete

 

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten
lisa.harryson@lansstyrelsen.se

 

Region Västerbotten
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

 

Umeå Universitet
helene.johansson@umu.se

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma