Jämlik hälsa i Västerbotten - december

Jämlik hälsa Västerbotten December 2021

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för- eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Ansvarig utgivare är Forum för folkhälsa i Västerbotten.

Redaktionen önskar alla läsare en fin ledighet och trevlig läsning av årets sista nyhetsbrev!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Projektnyheter

Illustration av folkhälsoarbetets infrastruktur

Pilotprojektet ”folkhälsoarbetets infrastruktur” var ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen Västerbotten under åren 2019–2021. Syftet var att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik hälsa utifrån bestämningsfaktorerna i de åtta målområdena.

Pilotprojektet är nu avslutat och det arbete som påbörjats lämnas över till nybildade Forum för folkhälsa i Västerbotten för att vidareutvecklas och byggas in i ordinarie arbete och strukturer. I det fortsatta arbetet värnar Forum för folkhälsa i Västerbotten om en god samverkan, engagemang och kunskapsutveckling bland Västerbottens aktörer.

I och med detta blir Forum för folkhälsa i Västerbotten ny avsändare för nyhetsbrevet Jämlik hälsa Västerbotten.

Nyheter

Bild på omslaget på rapporten

Örat mot marken, blicken mot horisonten

Pilotprojektet ”folkhälsoarbetets infrastruktur” har bidragit till goda förutsättning för att etablera en samordningsstruktur som stimulerar och förtydligar det gemensamma regionala folkhälsoarbetet. Resultaten presenteras i rapporten Örat mot marken, blicken mot horisonten (lansstyrelsen.se)

 
En vuxen och ett barn i vintrig miljö

Skellefteå - högst självförsörjning i länet

78,6 procent av befolkningen i Skellefteå är självförsörjande, vilket är den högsta självförsörjningsgraden i Västerbotten. Svenskt Näringsliv har tagit fram ett verktyg där du se självförsörjningsgrad för varje län och kommun i Sverige. Ta del av verktyget på svensktnäringsliv.se

En familj grillar på stranden

Ny kunskap om hälsa i Sápmi

Forskning rörande samisk hälsa har de senaste decennierna ökat avsevärt. I ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift kan du bland annat ta del av erfarenheter som Kunskapsnätverket för samisk hälsa har gjort under fyra års arbete med samisk hälso- och sjukvårdsutveckling. Publikationen hittar du på socialmedicinsktidskrift.se

 
Två pilar som pekar mot drömmar respektive verklighet

Ungas röster om segregation

Rapporten "Alla de här drömmarna" ger röst åt personer som drabbas av segregationens negativa konsekvenser, samtidigt som den belyser segregation som ett problem för en hel stad, snarare än för ett visst område eller vissa grupper av människor. Ta del av rapporten på studiefrämjandet.se

Nyheter utanför länet

Två personer promenerar på landsväg
Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar fortsatt på skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade bland de som uppger att deras hälsa är god.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

E-utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention

I utbildningen får du lära dig att lägga upp ett förebyggande arbete med hjälp av snabbguidens arbetsmodell och ger dig kunskap som är användbar för såväl ordinarie verksamhet som projekt. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

Kartläggning av primärvården i landsbygden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har kartlagt kvaliteten och tillgängligheten i primärvården i Sveriges landsbygder. Rapporten visar att det finns ett behov av att utveckla vården på alla nivåer och i alla delar av landet. Ta del av rapporten på vårdanalys.se

STOPP! MIN KROPP!

Stopp! Min kropp! är ett verktyg som Rädda Barnen tagit fram för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet. Läs mer på räddabarnen.se

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn

Två universella program, Youth Aware of Mental Health och Good Behavior Game, har stöd för att de förebygger suicidförsök. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Läs mer på SBU.se

Metoder för att förebygga normbrytande beteende och brott

Socialstyrelsen, Polisen och Skolverket har tagit fram en samling med metoder och arbetssätt som används för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. Läs mer på kunskapsguiden.se

Till kalendariet

17 december
Fredagar för folkhälsa - Det hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

19 januari
En dag om Samsjuklighetsutredningen
En dag om Samsjuklighetsutredningen 19 januari 2022 | FoU Socialtjänst (fousocialtjanst.se)

20 januari Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid 19 konferens den 20 januari - Mötesplats social hållbarhet (motesplatssocialhallbarhet.se)

27 januari
Metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

1 februari
Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete Seminarieserie hösten 2021 - Mötesplats social hållbarhet (motesplatssocialhallbarhet.se)

6 maj
­Samverkanskonferens folkhälsa | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma