Jämlik hälsa i Västerbotten - januari

Jämlik hälsa Västerbotten Januari 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter från Forum för folkhälsa i Västerbotten

Ett barn åker gummiring på snön

Forskare följer Forum för folkhälsa i Västerbotten

Pilotprojektets forskare från Umeå Universitet kommer fortsätta följa utvecklingen av Forum för folkhälsa under år 2022. ”Det här är ett pionjärarbete som bryter ny mark i folkhälsopolitikens regionala genomslag och betydelse för folkhälsans utveckling” säger forskaren Helene Johansson.

Kursstart för folkhälsokursen

På uppdrag av Forum för folkhälsa i Västerbotten ger Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet uppdragsutbildningen ”Folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete” under våren 2022. Kursens första tillfälle handlade om folkhälsopolitikens utveckling och vad en god folkhälsa är. Bland deltagarna finns bland annat tjänstepersoner, beslutsfattare och representanter från civilsamhället.

Arbetsgruppen för Forum för folkhälsa är tillsatt

Forum för folkhälsa i Västerbotten har nu en arbetsgrupp som består av Lina Tjärnström, folkhälsostrateg Skellefteå kommun; Lisa Harryson, folkhälsostrateg Länsstyrelsen Västerbotten; Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg Region Västerbotten; Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa samt Åse Classon, verksamhetutvecklare på Samforma. Arbetsgruppens första uppgift är att planera den regionala folkhälsokonferensen i Lycksele 6 maj.

Nyheter

Illustration över åtta målområden för god och jämlik hälsa

Länsstyrelsen och Regionen kraftsamlar för gemensam folkhälsosatsning

En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten, som blir ett nav i länets folkhälsoarbete. Läs mer om Forum för folkhälsa i Västerbotten i Länsstyrelsens pressmeddelande (pressmachine.se)

 
Omslaget på guideboken tillsammans med näringslivet

Tillsammans med näringslivet

Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare. Länsstyrelserna har tillsammans med Polisen, Brå och Svenskt Näringsliv tagit fram en guide om hur näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet. Guideboken finns på lansstyrelsen.se

Två vuxna och en ungdom i vintrig miljö

Glesbygden - fälla eller framtid?

Vad är det som gör att vissa människors lever, arbetar och mår bra i glesbygden? Hur skiljer sig villkoren för etablering i arbete och familj av att stanna i eller flytta från glesbygden mellan kvinnor och män beroende på utbildningsnivå och typ av kommun? Dessa frågor undersöker forskare från Umeå universitet. Läs mer på umu.se

 
Åse Claesson framför en färgglad vägg.

Samforma kraftsamlar idéburna organisationer

Åse Classon är ny verksamhetutvecklare på Samforma, en intresseorganisation som kraftsamlar idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten. På samforma.se kan du läsa mer om hur organisationen arbetar med civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.

Nyheter utanför länet

En person sitter i digitalt möte via laptop
Upptäck Tema folkhälsa

Folkhälsomyndigheten lägger ständigt upp nytt material på Tema folkhälsa - stöd till dig som arbetar lokalt och regionalt. Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Besluts- och genomförandeprocesser för hälsofrämjande samhällsplanering

Dialog med aktörer både inom och utom den egna organisationen är helt avgörande för hur ambitioner kring folkhälsa kan bli fungerande praktik. Det visar en rapport från Healthy Cities Sverige (healthycities.se)

Filmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram fler filmer som på olika vis lyfter fram betydelsen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Se filmerna på Länsstyrelsen Stockholms hemsida (lansstyrelsen.se)

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Fyra föräldraskapsprogram kan förebygga utagerande beteenden i åtminstone sex månader. Även programmet PATHS som riktar sig till barn i förskolan eller lågstadiet kan förebygga utagerande beteenden. Läs mer på SBU.se

Nytt stöd för arbetet mot våld och förtryck

Socialstyrelsen presenterar flera nya rapporter, verktyg, kunskaps- och bedömningsstöd samt utbildningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Ta del av materialet på socialstyrelsen.se

Kalendarium

1 februari
Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete Seminarieserie hösten 2021 - Mötesplats social hållbarhet (motesplatssocialhallbarhet.se)

3 februari
SKR:s Trygghetsdag 2022; Tema för årets konferens är Så arbetar vi mot narkotika. Trygghetsdag 2022 - Så arbetar vi mot narkotika | SKR (skr.se)

14-17 februari
Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Anmäl dig till våra digitala seminarier på zoom! - Spela roll! (duspelarroll.se)

1-2 mars
Utbildning i PATRIARK - bedömning av risk för hedersrelaterat våld Utbildning i PATRIARK - bedömning av risk för hedersrelaterat våld | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

5-6 april
Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet. Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet | SKR (skr.se)

22 april
Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet. Seminarieserie hösten 2021 - Mötesplats social hållbarhet (motesplatssocialhallbarhet.se)

6 maj
­Samverkanskonferens folkhälsa | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

24–25 maj
Barnrättsdagarna, en hybridkonferens. Tema 2022: Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv. Nu öppnar anmälan till Barnrättsdagarna 2022 (paloma.se)

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma