Jämlik hälsa i Västerbotten - juni

Jämlik hälsa Västerbotten juni 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter från Forum för folkhälsa i Västerbotten

Par som hikar

Forum för folkhälsa i Västerbotten anordnar konferenser och webbinarium inom folkhälsoområdet. Under hösten kommer tre digitala seminarier att anordnas inom följande områden:

Folkhälsodata – ett sätt att förnya dialogen om jämlik och jämställd hälsa i hela länet. Datum och tid: 13 september kl 10-11.30. Johannes Dock och Kristina Lindvall från regionens folkhälsoenhet presenterar förslag på möjliga analyser av kommande data från nationella folkhälsoenkäten. Gemensam diskussion om behov av analyser i länet. Anmäl dig här (office.com)

 

Delaktighet och inflytande, viktigt för folkhälsan! Hur kan civilsamhället och det offentliga kraftsamla för folkhälsan? Datum och tid: 18 oktober kl 15.00-16.30. Samarrangemang med Samforma

 

Samverkan mellan offentliga aktörer och universitet – hur kan vi samarbeta kring uppföljning och utvärdering? Datum och tid: 23 november kl 10-11.30

 

Mer information och länkar till webbinarierna kommer efter sommaren. Nästa nyhetsbrev kommer ut i slutet av augusti. Forum för folkhälsa i Västerbotten önskar en alla en trevlig sommar!

Nyheter

Framsidan av foldern

Är ett glas vin om dagen bra för hjärtat?

Region Västerbotten har tagit fram informationsfoldern ”Alkohol när du blir äldre” som handlar om hur alkohol påverkar hälsan när vi blir äldre. Syftet med foldern är att förmedla kunskap, väcka tankar och uppmuntra till reflektion om den egna alkoholkonsumtionen samt information om var stöd finns. Vill du beställa foldrar? Kontakta: gabriella.sjostrom.green@regionvasterbotten.se​​​​

Bild på två äldre med grafik

Våga fråga äldre – utbildning i Västerbotten

I Sverige begår ungefär 350 personer över 65 år självmord varje år. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra – det kan rädda liv. Under hösten bekostar Region Västerbotten ett antal platser till utbildningen Våga fråga Äldre som genomförs av Suicide Zero. Utbildningen riktar sig i första hand till seniorer, för att helt enkelt bli bättre på att våga fråga andra äldre om hur de mår och förstå mer om hur stor skillnad du som person kan göra. Mer information och anmälan (regionvasterbotten.se).
Kontakt: johannes.dock@regionvasterbotten.se

En gruppbild framför en graffitivägg

Lycksele i demokratipartnerskap med Homa Bay County i Kenya

En delegation från Lycksele kommun åkte i maj 2022 till Kisumu, Kenya, för att inom ramen för ett internationellt demokratipartnerskap delta i Africities, en panafrikansk konferens som bland annat fokuserar på utveckling och hållbarhet. Delegationen deltog i konferensen, tillsammans med kollegor från Homa Bay och representanter för Glesbygdsmedicinskt centrum. Deltagandet i Africities var en del i processen att utveckla det gemensamma arbetet med att planera för långsiktiga lösningar på god vatten- och avfallshantering med fokus på folkhälsa, jämställdhet och demokrati för att nå ut till hela befolkningen. Projektet är ett internationellt demokratisamarbete finansierat av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati. Mer information om ICLD projektet (lycksele.se). Kontakt: elin.larsson@lycksele.se

Nyheter utanför länet

Barn och pappa blåser såpbubblor
Föräldraskapsstöd – en lönsam satsning

För att underlätta för politiker och beslutsfattare har hälsoekonomiska analyser av föräldraskapsstödsprogram genomförts. Analyserna visar att både universella och riktade insatser är kostnadseffektiva. Läs mer om föräldraskapsstöd (mfof.se)

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en webbkurs om hur barn kan inkluderas i barnrättsarbetet och hur organisationer kan arbeta med frågorna. Det går bra att ta del av webbkursen på egen hand eller tillsammans med en eller flera kollegor. Läs mer om kursen (mdf.se)

Nationellt våldsförebyggande program

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom det våldsförebyggande programmet förstärker regeringen det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld. Läs mer på regeringens hemsida om det våldsförebyggande programmet

Många vill veta mer om psykisk hälsa – ny webbplats samlar information och råd

På en ny webbplats har Folkhälsomyndigheten samlat kunskap, tips och råd som ska göra det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att stötta andra. Besök sidan här (dinpsykiskahalsa.se)

Faktablad om jämställdhetsutmaningar med vikt för folkhälsan

Genus och jämställdhet är ett kunskapsområde med stor bäring på folkhälsoarbetet och folkhälsan. SKR:s faktablad ger en snabb introduktion till jämställdhetsutmaningar inom olika verksamhetsområden i kommuner och regioner. Mer information på SKR:s hemsida

Röster om civilsamhällets bidrag till skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen presenterade en skrivelse till riksdagen om Sveriges genomförande av Agenda 2030. I processen har regeringen inkluderat civilsamhällets perspektiv genom en serie aktiviteter och ett nationellt forum där ideella aktörer har producerat ett kapitel till skrivelsen. Läs mer här (nodsverige.se)

Kalendarium

1 september
Konferens (delvis digital). Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring | Folkhälsomyndigheten

12 september
Digital utbildning om könsbaserat våld. Gender-based Violence, Health and Healthcare | Umeå Universitet

13 september
Digitalt seminarium. Folkhälsodata – ett sätt att förnya dialogen om jämlik och jämställd hälsa i hela länet (office.com)

13-14 september
Konferens. Värna våra yngsta | Folkhälsomyndigheten

15-16 september
Konferens och workshops | Change the game 2022

19-25 september
Seminarier, dialoger, föreläsningar. SEE Hållbarhetsvecka (seehallbarhetsveckan.se)

20-21 september
Konferens. Nationell konferens 2022 - Mötesplats social hållbarhet | Folkhälsomyndigheten

17-23 oktober
Seminarier, dialoger, föreläsningar. Delaktighetsveckan 2022 | Länsstyrelsen Västerbotten

18 oktober
Digitalt seminarium: Delaktighet och inflytande, viktigt för folkhälsan! Hur kan civilsamhället och det offentliga kraftsamla för folkhälsan? Arrangör: Forum för folkhälsa i Västerbotten

27 oktober
Nordisk digital konferens om fysisk aktivitet. Nordic Conference 2022 (webflow.io)

27-28 oktober
Nationell konferens. Funktionshinder i tiden 2022 | Socialstyrelsen

23 november
Digitalt seminarium: Samverkan mellan offentliga aktörer och universitet – hur kan vi samarbeta kring uppföljning och utvärdering? Arrangör: Forum för folkhälsa i Västerbotten

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma