EBH-bladet

Nyhetsbrev för oss som jobbar med förorenade områden Nr 2 • 2022

EU arbetar med ett direktiv för bättre jord- och markhälsa!
EU-kommissionen arbetar just nu med att ta fram en europeisk lagstiftning för bättre jord- och markhälsa.

EBH-bladet har intervjuat Åsa Valley på Naturvårdsverket som deltar i arbetet från Sveriges sida. Vi får reda på tänket bakom ett direktiv, vad det kan tänkas innehålla och hur arbetet går.

Läs mer här.

 
 

Undersökningar av sediment i hela landet!
Inom RUFS har föroreningshalter i sediment undersökts i ett 70-tal områden i Sveriges sjöar, vattendrag och kustområden. Målet har varit att få en bättre bild av vilka föroreningar som finns på bottnarna och utveckla metodiken för fortsatta inventeringar.

Läs mer här.

 

Nu saneras kopparverkstomten i Oskarshamn!
Oskarshamns hamnbassäng som var kraftigt förorenad av tungmetaller och dioxin är sanerad sedan två år tillbaka. Nu tar Oskarshamns kommun nästa steg för ett renare Östersjön och sanerar kopparverkstomten invid hamnbassängen.

Läs mer här.

 

Enköpingstvätten, äntligen i åtgärdsfas!
2004 upptäcktes perkloretylen i dricksvattentäkten Munksundet i Enköpingsåsen. Orsaken var ett omfattande läckage från Enköpingstvätten och nu ska den äntligen saneras.

Läs mer här.

 

Uppföljning, nyckeltal och vägen framåt!
Uppföljning av statligt finansierade åtgärder är viktig och Naturvårdsverkets nyckeltal är ett väletablerat redovisningsverktyg. Nyckeltalen har nyligen uppdaterats och frågan är hur de framöver bör användas och fortsätta utvecklas för att komma till ännu större användning?

Läs mer här.

 
 

Har du fått bladet via någon annan men vill ha det själv?

 

Hör av dig till klas.kohler@lansstyrelsen.se så läggs du till i sändlistan.

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Klicka här för att avregistrera dig från EBH-bladet

Do not click this link

Skickat med Paloma