Nr 4 | 2022

 

Tillväxt i Eskilstuna!

Trots rådande omvärldsläge och osäkerhet på marknaden har 2022 varit ett mycket bra och framgångsrikt år för oss.

Under året har vi haft förmånen att välkomna flera nya företag till Eskilstuna, till exempel Beijer Byggmaterial som tillsammans med Logent kommer att etablera ett nytt stort centrallager om 65 000 kvm i Eskilstuna Logistikpark.

En annan höjdpunkt från året är att COOPs nya automatiserade och järnvägsanslutna varuterminal erhållit priset som årets logistiketablering i Sverige.

Utvecklingen och trycket på hållbara transporter ökar och vi ser en fortsatt positiv utveckling av verksamheten på Eskilstuna Kombiterminal där volymerna dels ökar organiskt men även genom tillkommande tågpendlar och varuflöden. När det blir dags att stänga året kommer vi (igen) att notera en rekordvolym.

Vi har under året fortsatt varit en beredskapsflygplats och därmed påvisat den viktiga samhällsfunktionen flygplatsen har.

 

 

Blickar jag framåt så ser jag utifrån Eskilstunas perspektiv en fortsatt stark efterfrågan om nya etableringslösningar
inom flera branscher vilket känns mycket glädjande i dessa tider.

Jag vill härmed tacka vårt fantastiska
nätverk av kunder, leverantörer och samarbetspartners för ett fantastiskt 2022
och önskar er alla en riktigt skön julledighet och Gott Nytt År!

David Hofmann, vd
Eskilstuna Logistik och Etablering AB

 

SVISTA

Senior i Svista producerar och växer så det dånar

Det smäller i berget och gula dumprar kör sten som ivriga skalbaggar ute i Svista. Det är Senior Material (Europa) AB som kommit i gång med sin produktion av separatorfilm och nu snabbt bygger ut fabriken.

– Vi har levererat fler miljoner kvadratmeter film till Northvolts batterifabrik i Skellefteå, berättar Kalle Liu, vice VD i Eskilstunafabriken.

65 anställda jobbar i de två första produktionslinjerna. De lägger på ytskikt av keramik eller nanofiber på den basfilm som än så länge importeras från Kina. Filmen är en viktig säkerhetsfaktor i produktionen av elbilsbatterier. Det som ser ut som vanliga rullar med tunn plast har en avancerad struktur på mikroskopisk nivå som förhindrar kortslutning mellan plus- och minuspolerna i batteriet.

Hela produktionen med tio produktionslinjer i den första fabriken om 14 000 kvadratmeter beräknas vara färdig nästa år. Då ska också nästa byggnad med 55 000 kvadratmeter produktion av basfilm stå färdig i Svista industriområde. Den nya fabriken ligger ett stenkast bort och där pågår ett intensivt markarbete. Senior har också en avsiktsförklaring med kommunen om att bygga en tredje fabrik i Svista.

Senior har avtal med Northvolt och Liu har nyligen besökt Skellefteå, men efterfrågan är stor.
Northvolt är först ut, men just nu byggs 18 batterifabriker i samma storleksordning runt om i Europa. Alla behöver separatorfilm, säger han.

För egen del är han mest oroad över tillgången på kvalificerad personal.
Vi behöver tekniker och ingenjörer med kemikompetens, både på gymnasie- och universitetsnivå. När hela anläggningen är i gång, 2025, räknar vi med åtminstone 550 anställda, därför för vi intensiva samtal med både kommunen och universitetet, berättar han.

Mikael Jonsson, etableringschef på Eskilstuna Logistik, Kalle Liu, vice VD i Seniors Eskilstunafabrik och Manuel Brädeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik.

 

ESKILSTUNA KOMBITERMINAL

Eskilstuna får en ny direkt
och daglig godstågslinje till Oslo

– Vi startar den här linjen eftersom det finns en efterfrågan och saknas en direkt godstågförbindelse mellan Oslo och Mälardalen. Med de här tågen får vi även en möjlighet till en snabb förbindelse med Finland via hamnen Norvik i Nynäshamn, säger Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör på norska Cargonet.

Det statliga godsbolaget motsvarar ungefär Green Cargo i Sverige och har ett väl utbyggt transportnät inom Norge. Cargonet räknar med att komma i gång med dagliga förbindelser fem dagar i veckan under våren 2023. Detta skapar en snabb öst-västlig direktförbindelse som saknas idag. I Eskilstuna finns också ett antal stora centrallager som kan utnyttja förbindelsen med Norge.

Carl Fredrik Karlsen ser att efterfrågan på klimatvänliga transporter ökar.
– Vi upplever att många kunder vill få ner sina klimatutsläpp och minska sitt ”fotavtryck”. För varje trailer som går på järnväg i stället för på väg Oslo - Eskilstuna sänker vi utsläppen med ett halvt ton koldioxid, berättar han.

Karlsen är mycket nöjd med samarbetet med Eskilstuna Logistik och Etablering.
– Vi samarbetar väldigt bra. De jobbar för att hitta lösningar och har presenterat oss för tänkbara kunder. Vi upplever att de aktivt verkar för att skapa aktiviteter och lösningar för näringslivets etableringar i regionen. Vi vill inte göra denna satsning ensamma utan tillsammans med våra kunder och lokala aktörer.

 


ESKILSTUNA KOMBITERMINAL
TÅG PER VECKA:


Göteborg-Eskilstuna
​​​5 Containertåg

Trelleborg-Malmö-Eskilstuna
7 Intermodala tåg

Trelleborg-Eskilstuna
4 Intermodala tåg

Oslo-Eskilstuna
5 Intermodala tåg

Norvik-Eskilstuna
​​​5 Intermodala tåg
 

 

ESKILSTUNA KOMBITERMINAL

Eskilstuna blir nav för godståg i Norden

Efterfrågan på gröna transporter via kombiterminalen i Eskilstuna eller järnvägsspåren i logistikparken i Kjula utvecklas snabbt. Järnvägsbolaget TX Logistik AB öppnar efter trettonhelgen en ny daglig tåglinje måndag till fredag från Eskilstuna till Norvik i Nynäshamn. Via Eskilstuna når därmed gods från hela Norge och Mellansverige med färja till Hanko i södra Finland.

TX logistik har under året utökat de dagliga turerna Trelleborg – Eskilstuna kombiterminal med vidare anslutning till Rostock, Travemünde och Europa. I Eskilstuna sker omlastning till vägtransport till Mälardalen. TX Logistik AB har också hand om tågtransporterna till Coops centrallager i Bro och kommer att köra tåg ända in i det nya Coops centrallagret i Eskilstuna logistikpark. Nu har företaget även beslutat att öppna en förbindelse till den nybyggda hamnen i Norvik i söder om Stockholm.

Vi kör på dagtid till och från Norvik och på nätterna till Trelleborg. Vi vänder oss till både stora och små kunder. Hamnen i Norvik är nybyggd och vi kan lyfta över trailers från tåget till Stena lines färja. Med ny teknik i form av nikraseplattor kan vi även lyfta trailers som inte har moderna HP-fästen, berättar Fredrik Abrahamsson, sails manager på TX Logistik.

Pär Svensson, logistikutvecklare på Eskilstuna Logistik och Etablering är mycket nöjd med utvecklingen:

Med norska Cargonets transporter från Norge och TX Logistiks nya godstrafik till Finland utvecklas Eskilstuna till en transporthub för hela Norden. Volym skapar volym och gör det enklare för oss att planera framtida lösningar till andra destinationer, säger Svensson, som inte oroar sig över trängsel på spåren:

Godset går på natten och konkurrerar inte med persontrafiken på dagtid. Det finns plats för mer godstågstrafik, säger han.

 

SVISTA

Ett familjeföretag som växer så det knakar

De senaste fem åren har omsättningen för RMS lagerinredningar ökat från 30 till 80 miljoner kronor. Nu är siktet inställt på tresiffrig omsättning och företaget har just flyttat in i nya större lokaler i Eskilstuna.

RMS startades för 31 år sedan av Eskilstunaborna Roger Lindmark och Marie Lindgren. Affärsidén är idag att företaget ska vara en Sveriges mest kompletta leverantörer av lagersystem och tjänster för moderna logistikmiljöer. Eskilstuna har sedan dess utvecklats till ett logistikmekka med stort behov av lagerinredning. Företaget har vuxit kraftigt, särskilt de senaste fem åren. 2020 köptes Södergrens Metallindustri, ett annat anrikt Eskilstunaföretag.

Södergrens sysslar med legotillverkning, men de kan också tillverka specialkomponenter när vi säljer helhetslösningar för lager, berättar Johan Harlén, VD för RMS och Södergrens. RMS har kunder i hela Sverige, ett dotterbolag i Norge och kontor i Stockholm och Göteborg. Våra lösningar för lagermiljön finns förstås också hos många företag både i logistikparken och här i Svista, säger han.

Det nya lagret i Svista är på drygt 5 000 kvadratmeter mot tidigare cirka 800 kvadrat i samma område, men då har Södergrens också flyttat in. Det nya lagret utgör ett bra showcase. Från konferensrummet på entresolplanet ser man ut över det nya och effektiva egna lagret.

Vi uppskattar samarbetet med Eskilstuna Logistik och Etablering. De är trevliga och kunniga. Som Eskilstunabo är det också roligt att se att både logistik och produktion växer. Dessutom finns det ett fint samarbete mellan företagen i Eskilstuna. Jag har själv under många år suttit med i styrelsen för Vilstagruppen där vi bland annat ordnar gemensamma utbildningar och köper av varandra.

På frågan hur ett litet lokalt företag kan slå sig in på en tuff marknad med stora företag som säljer lagerlösningar poängterar Johan Harlén de 25 anställdas och underleverantörernas kompetens.

Vi är en hungrig uppstickare på en tuff marknad där det som skiljer oss från andra är människorna. Marknaden finns. Det största hindret för oss är att hitta rätt folk. Då måste vi också se till att de vi har får växa och utvecklas.

RMS lagerinredningar expanderar i Svista

 

ESKILSTUNA LOGISTIKPARK

Årets logistiketablering 2022
Coops centrallager i Eskilstuna logistikpark!

I Coops nya centrallager kommer tåget att köra ända in i lagret där 95 procent av
allt orderplock till butikerna sköts med hjälp av robotar. Byggnaden blir miljöcertifierad och på taket samlar solceller upp energi till Coops automatiserade varulager för hela Sverige.

Vi har funnits i över hundra år och planerar för att vara med lång tid framöver, då gäller det att ligga i framkant av logistik, varuhantering och butiksdrift, säger Mats Tornard, programledare för CAT (Coop Automatiska Terminal) som tog emot diplomet tillsammans med Mikael Jonsson på Eskilstuna Logistik & Etablering

Årets Logistiketablering delas ut av tidningen Intelligent Logistik sedan 2017. I år var det dubbla förstapris, varav det ena gick till Coops centrallager och det andra till Dagab. Juryns motivering såg ut så här:

”Coop är med nya lagret i Eskilstuna, trogna sin övertygelse om järnvägen som framtidens transportlösning. Strategin att automatisera butiksflödet och bygga upp e-handelslogistiken decentraliserat är klok. Automationslösningen från SSI Schäfer med 95 procent av plocket automatiserat, är imponerande. Arbetsmiljö och hållbarhet har varit i fokus i utformningen av automation och av fastigheten, som rests av TA Bygg och ägs av DWS.”

Fastigheten med järnvägsspår stod färdig hösten 2022, byggd som Miljöbyggnad Silver med 6,1 MW solceller på taket. Under kommande år inreds det med helautomatiserad utrustning som ska klara det mesta utan mänskliga händer. Från järnvägsvagnen går både torra och färska varor på band och lyfts till lagerhyllorna. Därifrån plockar robotar ut beställningar till butiker i hela landet och sorterar i lastbilarna så det blir enkelt för mottagaren att fylla på i butikshyllorna. Första butiksorder kommer att levereras hösten 2023. Full drift i det automatiserade Sverigelagret beräknas till första halvåret 2024.

Coops val att bygga i Eskilstuna motiveras främst med läget centralt i Mälardalen, med tillräckliga ytor och närhet till motorväg och anslutning till järnväg, men också av gott stöd från det kommunala etableringsbolaget.

Kommunens etableringsteam har varit till stor hjälp i att effektivt kunna lösa alla praktiska frågor inför och under etableringstiden, säger Mats Tornard.

Full drift i det automatiserade Sverigelagret beräknas till första halvåret 2024.

 

ESKILSTUNA LOGISTIKPARK

Mellanskog fördubblar sitt virkeslager
i Eskilstuna Logistikpark

Mellanskog ekonomiska förening med 27 000 mellansvenska skogsägare som medlemmar har funnits i Eskilstuna Logistikpark sedan 2017.

Logistikparken fungerar som en omlastningsstation från lastbil till järnväg. För att nå fler kunder som tillverkar pappersmassa förutsätter det leveranser med tåg, berättar Anders Berggren, affärsutvecklare.

Massaved från skogsägare inom en tiomilaradie körs till Eskilstuna där det lastas om för tågtransport, men nu förändras marknaden.

Massaindustrin söderut i Mörrum och Värö växer och vi har tillsammans med den kunden skapat nya långsiktiga affärsupplägg, förklarar Anders Berggren.

Mellanskog fördubblar ytan i logistikparken från 1,5 hektar till 3 hektar och får därmed bättre plats för att kunna hantera fler produkter och därmed en större årsvolym.

Vi är väldigt nöjda med samarbetet i logistikparken, både med kommunen och fastighetsägaren. Inte minst fungerar det bra med Energi & Miljö våra grannar på andra sidan spåret som hanterar bränsle till kraftvärmeverket

Från Eskilstuna Logistik och Etablerings sida är vi väldigt nöjda med den utveckling som Mellanskog AB haft på omlastningsterminalen sedan verksamheten startades hösten 2017, vilket nu lett till att de tar steget och utökar sin verksamhet på omlastningsterminalen, säger Claes Sörman Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

 

Följ oss du också!

LinkedIn
 

 

HÄR KAN DU TRÄFFA OSS UNDER 2023

Logistik & Fastigheter Elite Hotell i Eskilstuna, 8 februari 2023

D-Congress Svenska Mässan, Göteborg 9 mars 2023
Transport-logistics München 9-12 maj 2023

 

 

Läs tidigare nummer av Progress Report

I Progress Report skriver vi om allt som rör etableringar och logistik i och runt Eskilstuna med fokus på kombiterminalen och logistikparken. Är du nyfiken på vad vi har skrivit om i tidigare nummer så kan du hitta de utgåvorna av vårt nyhetsbrev här.

 

 

Våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen. Hos oss finns en av landets ledande kombiterminaler och en stor logistikpark. Vi vill erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företag och enkel tillgång till flera olika transportsätt. Så skapar vi fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

 

 

 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB • Box 78 • 631 02 Eskilstuna
info@eskilstunalogistik.se

 

Egen profillänk

 

Tipsa en vän | Avregistrera | Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Do not click this link

Skickat med Paloma