Inbjudan till fältvandringar
 

Inbjudan till fältvandringar

13 juni 2022

Länsstyrelsen Gävleborg - Enheten för landsbygd och tillväxt

 
 

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Du får den här inbjudan från Länsstyrelsen eftersom du tidigare visat intresse för odling. Länsstyrelsen erbjuder olika kurser för lantbrukare, bland annat för nya grödor och ökad produktion.

Fältvandring i Valbo

Länsstyrelsen Gävleborg inbjuder till fältvandring i Valbo.

Fältvandringen kommer denna gång genomföras hos två gårdar: Aron Westlin som är kravodlare och Åby Gård AB.

Vi kommer att titta på följande grödor:

höstvete
korn
havre
höstärtor
åkerbönor
oljeväxter.

 

Program

Med utgångspunkt ur integrerat växtskydd diskuterar vi det aktuella läget i fält och förebyggande åtgärder mot ogräs och skadegörare.

Ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp.
Behovsanpassad gödsling.
Förebyggande åtgärder för ekologisk odling.

 

Vi träffas vid Arons Westlins åkrar på Gadövägen, Valbo (se skyltning).

Medverkande

Mats Selin och Torbjörn Träff, Länsstyrelsen Gävleborg

Välkommen!

Fältvandringen finansieras via landsbygdsprogrammet.

Anmälningsinformation

När: 17 juni, klockan 13.00 - 15.00.

Var: Gadövägen, Valbo.

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 17 juni, klockan 10.00

Anmälan sker via Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida
 
Majsplantor i blommning

Fältvandring i Hudiksvall

Länsstyrelsen Gävleborg, Växtskyddscentralen i Uppsala och Lantmännen bjuder in till fältvandring i Hudiksvall.

Under vår fältvandring i Hög, Hudiksvall kommer vi titta på följande spannmål:

majs
höstvete
korn
vårvete
oljeväxter.

 

Program

Med utgångspunkt ur Integrerat Växtskydd diskuterar vi det aktuella läget i fält och förebyggande åtgärder mot ogräs och skadegörare.

Ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp.
Behovsanpassad gödsling.
Förebyggande åtgärder för ekologisktodling.

 

Medverkande

Anders Lindgren, Växtskyddscentralen
Mats Selin och Torbjörn Träff, Länsstyrelsen Gävleborg
Lantmännen
Väderstad.

 

Lantmännen/ Väderstad kommer att bjuda på enklare förtäring.

Fältvandringen finansieras av Landsbygdsprogrammet. Fältvandringen finansieras av Landsbygdsprogrammet genomförs i samarbete med: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Geppa näringen och Lantmännen.

Anmälningsinformation

När: 21 juni, 2022. Klockan 10.00 - 14.00.

Var: Hög, Hudiksvall. Samling vid gamla macken i Hög.

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 17 juni

Anmälan sker via Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida
 
Vete

Fältvandring Bollnäs

Länsstyrelsen Gävleborg, Växtskyddscentralen i Uppsala och Lantmännen bjuder in till en fältvandring i Bollnäs.

Välkommen till en fältvandring hos Jesper Lysell i Freluga, Bollnäs. Under vandringen kommer vi titta på följande växter:

korn
vårvete
oljeväxter.

 

Program

Med utgångspunkt ur Integrerat Växtskydd diskuterar vi det aktuella läget i fält och förebyggande åtgärder mot ogräs och skadegörare.

Ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp.
Behovsanpassad gödsling.
Förebyggande åtgärder för ekologisktodling.

 

Medverkande

Anders Lindgren, Växtskyddscentralen
Mats Selin och Torbjörn Träff, Länsstyrelsen Gävleborg
Lantmännen

 

Lantmännen kommer att bjuda på kaffe.

Fältvandringen finansieras av Landsbygdsprogrammet genomförs i samarbete med: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Geppa näringen och Lantmännen.

Anmälningsinformation

När: 21 juni, 2022. Klockan 18.00 - 19.30.

Var: Freluga 4666, Bollnäs.

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 17 juni

Anmälan sker via Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida
 
Kor i skogen på bete

Fotograf: Tommy Johnson

Beteskväll med fokus på naturbeten

Vi besöker bröderna Johnson och tittar på deras verksamhet som inkluderar såväl fäbodbete på skogen med fritt betande djur och mer gårdsnära naturbetesmarker. De har en besättning på cirka 120 djur och säljer köttlådor direkt till konsument och till utvalda restauranger.

Under fältvandringen besöker vi både fäboden, de betade skogsmarkerna och andra naturbeten i byn. Vi diskuterar fördelar och utmaningar de ställs inför, såväl praktiskt som stödmässigt. Vi pratar även om skötseln av marken och hur den kan påverka flora och fauna positivt eller negativt.

Tag med fikakorgen om ni skulle bli kaffesugna samt lämpliga kläder.

Fältvandringen görs i samarbete med:
MatVärden, LRF, Region Gävleborg och Gävleborgs fäbodförening.

Anmälningsinformation

När: 5 juli, klockan 18.00 - 21.00.

Var: Råggärdevägen 50, Tallåsen, Ljusdal

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 01 juli

Anmäl dig

Anmäl dig via mejl till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring 010-225 14 70.

 

Kontakt

Du når oss via landsbygd.gavleborg@lansstyrelsen.se

Telefonnummer till centrala växeln: 010-225 10 00.
Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress: Borgmästarplan 2, Gävle.

 
Facebook Instagram Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma