Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare >>

#4 Nyhetsbrev för näringslivet i Habo

Besök vår webbsida

|

Kontakta näringslivsansvarig

|

Företag i Habo kommun

Företagsintervju - Per och Lisa

Butiksdöden har blivit ett begrepp i Sverige de senaste åren. Det är omöjligt att driva en fysik butik, speciellt utanför storstäderna sägs det. Men stämmer det? 2012 köpte Anna Häggström butiken Per och Lisa i Habo, och att den låg just i en mindre ort var en av de saker som lockade henne. I månadens företagsintervju berättar Anna om svårigheterna med att driva butik men också vad hon tror har gjort Per och Lisa framgångsrika.

Läs hela intervjun här >>

 

Bokslut 2018

År 2018 blev ett bra år för Habo kommun – resultatet blev 23 mnkr i kommunen och 34,4 mnkr för hela kommunkoncernen. Resultatet är det näst bästa någonsin – bara år 2017 har varit bättre då var resultatet 35,6 mnkr för kommunkoncernen.

Det är speciellt glädjande att nämnderna totalt sett klarar budgeten. Den långfristiga låneskulden är oförändrat 275 mnkr.

Läs mer >>

Habo fortsätter att växa!

Habo kommun ökade sin befolkning med 295 personer under 2018. Det är den procentuellt sett högsta befolkningsutvecklingen i länet och den tredje största ökningen i länet sett i absoluta tal. I december 2018 bodde det 12 140 personer i Habo kommun.

Läs mer >>

Habo kommun har genomfört sin första jobbmässa!

Habo Jobbmässa är ett nytt initiativ i samverkan mellan Habo kommun, Mötesplats Habo och Arbetsförmedlingen för att ge dig som företagare en mötesplats att hitta din framtida personal.

Den 6 mars anordnades Habo Jobbmässa för första gången. På plats fanns det ett 15-tal företag som letade efter ny kompetens och glädjande fylldes lokalen snabbt med jobbletare. När vi summerar mässan kan vi konstatera att över 250 personer deltog, företagen som fanns på plats har berättar att de kunnat fånga upp många intressanta personer och en anställning skedde t.om. redan under mässan!

Jobbmässan blev en succé som kommer att återkomma år 2020.

Läs mer >>

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Har du som fastighetsägare fått ett brev från oss på byggnadsnämnden som informerar om att en obligatorisk ventilationskontroll ska göras?

Det beror på att vi har skickat ut en påminnelse om att utföra en kontroll både till de som ska göra en under 2019 och till de som skulle ha gjort en kontroll tidigare men där vi saknar information om att en kontroll har utförts.Där vi saknar protokoll på att besiktningarna är utförda har ett tillsynsärende startats.

Läs mer >>

 

Brexit – oro i världen

Hur kommer Brexit påverka Sverige och våra företag? Hur ska vi anpassa oss? Anders Borg och Kommerskollegium ger dig svaren! Anmälan via länk.

Läs mer >>

 

Science Park och Almi bjuder in till Kickstart-program!

Kickstart är en intensivkurs för dig som drömmer om att driva eget eller precis har kommit i gång med ditt företag och vill ge det de bästa förutsättningarna framåt.

Läs mer >>

Monika Raske, Näringslivsansvarig
Telefon: 036-442 8094
Epost: monika.raske@habokommun.se
habokommun.se
 

Klicka här för att avregistrera din adress >>

Postman