Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Vid ett par tillfällen i samband med möten med nya kunder och samarbetspartners innan jul fick jag frågan: Vad menar ni egentligen när ni säger att ni har en helhetssyn på verksamhetsutveckling?

Grunden för en framgångsrik organisation är dess affärsidé, strategi och struktur. Men det är människornas förmåga och drivkraft som avgör om det verkligen lyckas. Man skulle kunna säga att ledaren måste sträva efter att se hela medarbetaren/människan och att medarbetaren måste ges möjlighet att se hela företaget/organisationen. Idealet är att medarbetarna vet och förstår organisationens HUR och VARFÖR samt känner engagemang i att ni når ert VART. För att detta skall vara möjligt krävs sociala färdigheter hos cheferna, fungerande samarbeten, tydliga mål och kommunikation.

Vad kan man göra och vad har ni gjort? I det här och i kommande nyhetsbrev under våren delar vi med oss av några tips och råd.

//Charlotte Sehlse, STQM

Nio saker som framgångsrika ledare gör
Vi har sammanställt en checklista med konkreta tips kring ett framgångsrikt ledarskap. Se vilka ni kan checka av och vilka ni har kvar att arbeta med!

Till tipsen

Kostnadsfritt frukostseminarium: Så blir 2019 året då du sänker din stressnivå
Vi kör en favorit i repris när stressforskare Sören Hjälm håller sitt uppskattade frukostseminarium om stresshantering. Lär dig hur du kan förbättra din förmåga att hantera stress genom att arbeta proaktivt.

Seminariet äger rum den 8 februari och är kostnadsfritt, men med begränsat antal platser.

Läs mer och anmäl dig här

En av många aspekter som bidrar till varje människas unikitet
Att ingen människa bör begränsas till att definieras med en färg eller bokstav, det är nog de flesta överens om. Rätt använt kan dock DISC/DISA-verktyg vara en plattform och en god start i ambitionen och viljan att lära känna sig själv och sina medarbetare och kollegor bättre.

Här är vårt inlägg i debatten efter vattendelaren "Omgiven av idioter".

Till bloggen

Nytt samarbete kring medarbetarundersökningar
STQM är stolt samarbetspartner till B-Engaged som är en ny innovativ tjänst som mäter och utvecklar medarbetarengagemang.

Vad är skillnaden mot andra verktyg för medarbetarundersökningar?
B-Engaged är mer än ett traditionellt enkätverktyg. Systemets självlärande förmåga (AI) ger beställaren tillgång till både direkta analyser och fördjupande undersökningar.

STQMs roll är att ta fram individuella förbättringsförslag och handlingsplaner utifrån resultatet, och vid behov finns vi även med som chefsstöd via digital chatt eller IRL.

Läs mer och boka en demo

Möt två av de nya konsulterna i vårt nätverk
Carina Vinberg – ledartränare, coach och utbildare – följer sin övertygelse med mycket positiv energi. Hon bidrar till värderingsdriven utveckling av ledare, medarbetare och team. Med fokus på att skapa hållbara och växande kulturer där kommunikation, tillit och samskapande är nyckelord och där självledarskapet utvecklas.

Agenta Lundgren är övertygad om att tillit är den viktigaste nyckeln för framgångsrika organisationer och hon har lett ett stort antal team- och ledarutvecklingsprogram inom olika branscher och med olika inriktningar – coachande ledarskap, ledarskap för nya ledare, värderingsbaserad utveckling av ledare och ledningsgrupper.

Både Carina och Agneta arbetar med verktyget VALUE.online som ger individer och teammedlemmar ökad självinsikt, fördjupad förståelse för personliga värderingar, drivkrafter, prioriteringar och hur dessa påverkar attityder och beteende.

Läs mer om värderingar och VALUE.online

En dubbel kränkning när man låter osunt beteende på en arbetsplats fortlöpa
I Arbetsmiljöverkets senaste rapport ”Arbetsorsakade besvär” uppger cirka 450 000 individer att de någon gång under det senaste året blivit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen. Hur ser den sanna bilden ut på din arbetsplats? Vad gör du om det förekommer särbehandling och klarar du att vara opartisk?

Milla Jonson arbetar sedan flera år som oberoende utredare i arbetsmiljöärenden och reflekterar kring vikten av att arbetsgivare och chefer agerar både snabbt och korrekt när det kommer till kränkningar, trakasserier och mobbning.

Till artikeln

Expressutbildning i arbetsmiljö med fördjupning i kränkande särbehandling
Vår första e-utbildning finns nu tillgänglig och ämnet är - tyvärr - fortfarande högaktuellt, nämligen kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen.

Utbildningen ger god kunskap och insikt om lagar och regler samt en rad matnyttiga tips och konkreta verktyg som hjälper dig att arbeta operativt och förebyggande.

Läs mer och prova utvalda delar kostnadsfritt

Skaffa dig kunskap och verktyg för att förebygga och hantera
Den 19 februari hälsar STQM och Milla Jonsson dig välkommen till en öppen utbildning kring ansvar och regler när det gäller sjukskrivning och rehabilitering. Utbildningen ger bred teoretisk kunskap kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kraftfulla praktiska verktyg att använda i vardagen.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som är chef, arbetsgivarrepresentant, HR, skyddsombud eller fackligt ombud.

Läs mer och boka din plats här
 
Facebook LinkedIn

STQM Management • Barnhusgatan 16, Stockholm
Tel: 08-501 292 17 • info@stqm.com • www.stqm.com

 

Prenumerera
Är du inte redan prenumerant på vårt nyhetsbrev kan du klicka här för att registrera dig för kommande utskick.

 

Avregistrera dig från våra utskick? Klicka här!

Postman