Webbversion

Svenska institutet för standarder

Vägledning för säkert arbete i samband med covid-19

Nu kommer snart en vägledning för säkert arbete i samband med covid-19. Sverige deltar via SIS i det globala arbetet. Målet är att hjälpa organisationer att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker och finna gemensamma nämnare och därmed skydda medarbetare och verksamheters förmåga och kontinuitet under krisen. Ett förslag finns redan ute för omröstning och man siktar på att vägledningen ska vara klar till årsskiftet.
Läs mer om det nya arbetet »

Så svarar SIS på krisen

Medlemsorganisationen Swecare Foundation frågar olika organisationer hur de har hanterat situationen kring pandemin. En av de som intervjuas är SIS vd Annika Andreasen. ”Till följd av krisen beslutade SIS tillsammans med kollegor inom CEN och ISO att situationen krävde exceptionella insatser. Därför gjorde vi det möjligt för alla att kostnadsfritt få tillgång till ett 40-tal standarder med bäring på personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och samhällsberedskap.” Läs hela intervjun på Swecares blogg»

World Standards Day

Den 14 oktober varje år har standardiseringen i världen en egen dag. Precis som standarder spelade en avgörande roll i den första industriella revolutionen för 250 år sedan, driver standarder idag innovationer och nya lösningar. SIS vd Annika Andreasen tackar alla våra standardiseringsdeltagare och vi hyllar och uppmärksammar tre viktiga standarder – containern, cykelhjälmen och kombinationsmåttsatsen. Läs mer »

Kontinuitet och förbättring hänger ihop

Samhällets förmåga att upprätthålla viktiga funktioner är högaktuell. När det gäller att förbereda för nya utmaningar och hot finns nära kopplingar mellan ständiga förbättringar och innovationsledning, såväl i näringslivet som inom det offentliga. Susanna Björk, projektledare för SIS tekniska kommitté för samhällssäkerhet, berättar om vad som är på gång när det gäller standarder på området. Läs intervjun med henne från senaste numret av SIS Perspektiv »

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård

Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor på Göteborgs universitet och ordförande i den svenska standardiseringskommittén. Läs mer »

Mäta innovation? Javisst!

Upptäck nya möjligheter – annars gör någon annan det. Innovationsexperten Sten Jacobson betonar att nya idéer måste tas om hand systematiskt. Hans råd är tydliga: tänk i olika tidshorisonter, mät innovationsförmågan och se till att vara modig på rätt sätt. Läs intervjun och hans tips från senaste numret av SIS Perspektiv »

Säker och rolig lek för barn

Nu har standardsamlingen för lekredskap uppdaterats. Samlingen innehåller standarder för dig som arbetar med utformning, färdigställande, drift och underhåll av lekplatser och produkter för lekredskap. Syftet med standardiseringen är att minimera riskerna. Samtidigt ska inte barnens lekar begränsas i onödan. Två helt nya utgåvor finns: Karuseller samt Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift. Läs mer »

Ny standard för beställning och leverans av digitala lärresurser

Digitala resurser för lärande är en viktig del i skolan. Att säkerställa en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg är ett fokusområde i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. SIS samlar nu intressenter för att ta fram en gemensam nationell standard inom området. Läs mer »

 

SIS digitala maskinsäkerhetsdag 25 november

Under dagen, som leds av Lydia Capolicchio, lyfts aktuella frågor som till exempel nyttan av arbete med standarder i oroliga tider. Eventet sänds live från Stockholm. Ett perfekt tillfälle för kompetensutveckling för dig som arbetar inom industrin, är arbetsmiljö- eller säkerhetsansvarig, facklig företrädare, teknikinnovatör eller har en annan roll inom industri, robotisering eller maskinsäkerhet. Välkommen till SIS första digitala event! Läs mer och anmäl dig »

Nominera årets tekniska kommitté och årets ordförande

Våra deltagare i standardiseringsarbetet är viktiga och gör ett fantastiskt jobb för att bidra till ett bättre och säkrare samhälle. Detta vill vi på SIS uppmärksamma och bjuder därför in alla er som är engagerade i standardiseringsarbete i Sverige till att nominera den ordförande eller tekniska kommitté som du tycker gör ett alldeles extra bra jobb. Nominera årets TK»
Nominera årets ordförande»

Kommande webinars

Nyheter inom medicinteknik | 2 webinars: 22 oktober, 16 november, 10 december

Stakeholder webinar on sealed refilling interface for Methanol vehicle | 4 november

Hur kan standardisering bidra till kommuners och regioners klimatmålsarbete? | 12 november

Nya ordföranden

TK 156/AG 03 Material
Jonas Enebro, RISE AB

TK 617 Omsorgstjänster
Patrik Ulander, Svenska Vård

TK 412 Fasta bränslen
Anders Lönnermark, RISE AB

TK 246 Handhållna maskiner
Ulf Nylund, Atlas Copco Industrial Technique AB

TK 300 Förtillverkade fjärrvärmerör
Thomas Lummi, ENA Energi i Enköping

 
 
Facebook Twitter LinkedIn YouTube

© 2020 Svenska institutet för standarder. All rights reserved.

Box 45443, SE-104 31 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00


Prenumerera | Avregistrera | Webbversion
 

Do not click this link