Webbversion

Svenska institutet för standarder

Nyttan med standarder för vård och omsorg av äldre

Standard för vård och omsorg av äldre säkrar kvaliteten skriver SIS vd Annika Andreasen på debattplats i Dagens Samhälle. – Ansvaret för ett aktivt kvalitetsledningsarbete ligger hos verksamhetschefer, hos vårdgivare och i omsorgsverksamheter. I detta arbete är standarder väl beprövade stöd och verktyg i samspel med vetenskap, beprövad erfarenhet samt professionernas kompetenser och engagemang.
Läs debattinlägget i Dagens Samhälle »

Europastandardiseringen för hyperloop – Sverige hakar på

Nu engagerar sig Sverige i den europeiska standardiseringen genom SIS, med Trafikverket som deltagare. – Med hastigheter som överstiger både flyg och höghastighetståg förväntas ett hyperloop-system i Europa bidra till hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Standardiseringen ska medverka till att uppnå ett säkert och interoperabelt transportsystem, säger Linnéa Sundström, projektledare på SIS.
Läs mer »

Standarder för munskydd och andningsskydd

Under covid-19-pandemin erbjuder SIS kostnadsfria standarder för bland annat munskydd och andningsskydd. Detta möjliggör kvalitetssäkrad produktion av produkter som behövs extra mycket under pandemin.
Läs om standarder för munskydd och andningsskydd »

Påverka standarden för sexleksaker

Till och med 11 mars har du möjlighet att ge kommentarer på remissen ISO/DIS 3533, gällande standard för sexleksaker. Syftet är att bidra till att minska antalet skador genom att få tillverkare att komma överens om vilka krav som behöver ställas utifrån design, materialaspekter och kundinformation. Ta del av standardförslaget och lämna dina kommentarer »

Så säkrar vi brandskyddet i framtiden

Brandsäkerhet är en naturlig del av varje byggprojekt. Standarder är i sin tur ett av fundamenten för de byggregler som styr brandskyddet.

Brandskyddsexperterna Michael Strömgren och Axel Mossberg är överens om att det krävs helhetssyn, tydliga regler, roller och ansvar i alla byggprojekt samt att standarder och digitalisering är viktiga verktyg för att uppnå det. Läs mer »

Nya globala definitioner kring kvinnors entreprenörskap

På internationella kvinnodagen 8 mars publiceras resultatet av det arbete som SIS har genomfört tillsammans med ITC:s She Trades Initiative. Syftet är att underlätta beslutsfattande, datainsamling samt åtkomst till kapacitetsuppbyggnad, finanser och marknader. Det förväntas ha stor betydelse i arbetet med att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Läs mer »

Nytt europeiskt arbete om bevarande av digitalt material

SIS tekniska kommitté Informationsförvaltning är med från starten i ett nytt europeiskt arbete om standarder kring processer för långvarigt bevarande av digitalt material. Den svenska spegelkommittén kommer att bevaka samt delta i arbetet där det finns svenska intressen. Läs mer »

Lokala varningssystem vid naturolyckor – ny standard

Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. – Att höja beredskapen är grunden för att effektivt kunna svara upp med insatser när katastrofen väl är ett faktum, säger Susanna Björk, projektledare på SIS. Läs mer »

Djurhälsovård nytt område inom standardisering

Det finns nu ett förslag att starta en europeisk kommitté inom CEN för Animal welfare, för att arbeta med standardisering av djurhälsovård. För vidare diskussion kring detta ämne bjuder CEN in till diskussionsmöten.
Ta reda på mer »

Rätt IT-lösningar inom hälsa och sjukvård med standarder

Nu finns en ny utbildning hos SIS, som visar hur du på ett strukturerat sätt definierar din produkt och tar fram den tekniska dokumentation som är obligatorisk för en medicinteknisk produkt. Här är ofta standarder till god hjälp, säger utbildningsledare Helen Sandelin. Läs mer »

Kvalitetssäkrade hälsoappar
tack vare standarder

– Inom hälsoinformatiken pågår ett arbete för kvalitetssäkring av hälsoappar, som är ett efterlängtat dokument, säger Mari Banck som har varit med och påverkat standarder sedan 1987. Läs mer »

 

SIS är ett
Great Place to Work

– Vi är väldigt stolta och glada över att bli tilldelade certifieringen en utmärkt arbetsplats genom "Great Place to Work, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS.

– Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas, vilket har varit en speciell utmaning under den rådande pandemin. Jag vill därför rikta ett speciellt tack till alla våra medarbetare för deras deltagande och engagemang i arbetet med att kvalificera SIS som en av Sverige bästa arbetsplatser.

Kommande webinars

Den arkeologiska fyndhanteringsprocessen
− från grop till monter
24 februari
Läs mer och anmäl dig »

Rullstolar - nyttan av standarder i praktiken –
Hur kan jag påverka krav och verifieringsmetoder?
16 mars
Läs mer och anmäl dig »

Klimatanpassning
22 mars
Läs mer och anmäl dig »

Skyddsanordningar räcken och staket – remisswebinar
27 april
Läs mer och anmäl dig »

Nya ordföranden

TK 122 Kemiska analysmetoder
Alexander Henrich,
Höganäs

TK 433 Färg och lack
Peter Weissenborn,
Nordic Building & Paint Labs

TK 344 Hjälpmedel
Mats Renard, Kommunförbundet Skåne

TK 179 Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas
Bjarne Larsson,
Assa Abloy Entrance
System AB

TK 304 Kvalitetsledning
Per Webb, Scania

 
 
Facebook Twitter LinkedIn YouTube

© 2020 Svenska institutet för standarder. All rights reserved.

Box 45443, SE-104 31 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00


Prenumerera | Avregistrera | Webbversion
 

Do not click this link