Öppen, innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden

Nyhetsbrev - Mars - 2021

Klicka här för att läsa
nyhetsbrevet i din webbläsare

Bevattning av gräs

Hållbara Smarta Parker 

Grönytorna i våra städer kommer att bli allt viktigare och ny teknik spelar en allt större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor. Hållbara Smarta Parker är en öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden. Här testar vi nya arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan.

Film med traktorer och gräsklippare

Göteborgs Stads mål är är att hela maskinparken ska drivas fossilfritt senast år 2025? Vill du veta mer, se filmen!

 
Barn som leker i park - Copyright: Steampipe Production Studio
Kvinna vid sjö - Copyright: Vättlefjäll_Happy Visuals

Flera nya idéer får grönt ljus

Grönområden minskar buller och luftföroreningar och blir en allt viktigare rekreation- och mötesplats. Inte minst i dessa tider när vi än mer nyttjar våra parker.

Kontinuerlig förbättring och utveckling är nödvändigt för att vara en hållbar och attraktiv stad. Nu knyts fler innovatörer som vill testa idéer. I vår går startskottet för en mängd nya spännande projekt.

Läs mer om projekten

Träd och badtemperatur först ut i Göteborgs digitaliseringsplattform

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora mängder data. För att kunna hantera detta ska Göteborgs Stad utveckla en så kallad City Information Platform (CIP) och först ut som pilotprojekt är testbädden Hållbara Smarta Parker, där sensorer ska effektivisera arbetet kring trädbevattning och mätning av badvattentemperatur.

Läs pressmeddelandet

 
Henrik och Victor på Decerno
Personer som sitter vid plantering med ipads i händerna

Grönare städer med digitaliserad parkvård

En stor fördel med att vara med i ett testbäddsprojekt som Hållbara Smarta Parker är, enligt Viktor Hellman och Henrik Karlsson från Decerno, att man kan pröva sig fram och få direkt feedback från dem som använder systemet i sitt dagliga arbete. Det är också värdefullt att delta i diskussioner med Göteborgs Stad och få deras input på vad ett digitalt system ska innehålla.

Läs mer om Decernos roll

Vill du vara med?

Vi välkomnar dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och nya koncept i en verklig miljö. Innovatörer, forskare och studenter. Du får tillgång till en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar, för att testa och utvärdera din produkt eller ditt projekt.

Läs mer om hur det går till

 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. Finanserieing kommer från Vinnova och medverkande parter.

   
 

Ansvarig utgivare: Johanneberg Science Park AB
Sven Hultins Plats 5, 412 58, Göteborg, Sverige

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Anmäl dig till nyhetsbrevet!

 

 
 
Do not click this link

Skickat med Paloma