Miljöekstra, april 2019. Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Blekinge

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

 

Välkommen till Miljömålsdagarna 14-15 maj

Vem tycker du ska vinna Miljömålspriset – årets inspiratör? Klicka på bilden och se filmen. Du kan rösta fram till 28 april!

bild miljömålspriset

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Temat för 2019 års miljömålsdagar är vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och miljömålen 20 år. Vi vänder oss till dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig och privat sektor. Dagarna innehåller flera spännande talare och programpunkter som:

Miljömålen 20 år
Cirkulär ekonomi
Hur får vi vattnet att räcka till
Regeringens kommande miljöpolitik
Utdelning av Miljömålspriset
Seminarier om cirkularitet, vatten och hälsa
Ta del av programmet och anmäl dig

På konferensens middag kommer vinnarna av Miljömålspriset 2019 att tillkännages och priset delas ut.

Då vi har några platser kvar har vi förlängt anmälningstiden till den 30 april. Skynda dig att knipa de sista platserna!

 

Världsarvets g(l)ömda vrak

I och i anslutning till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona finns cirka 60 avsiktligt sänkta vrak. Projektet Världsarvets g(l)ömda vrak - en resurs för Karlskrona och Blekinge vill använda vrakens attraktionskraft och erbjuda spännande berättelser och möjligheter knutna till vrakens historia. Vrakens berättelser kan delas in i; skeppsbyggnad, seglade och vrak.

Vraken ska tillgängliggöras för icke-dykare och skapa nya berättelser för världsarvet. Ett nytt intresse skapas lokalt, men blir också en reseanledning för besökare och möjligheter för det lokala näringslivet att utvecklas. Vrakens "livshistoria" kan knytas till lokala platser, personer och händelser. Befintliga besöksmål får nya berättelser och nya besöksmål skapas. Utifrån vraken kan t.ex. inrikes- och utrikespolitik, livet ombord – livet i land, kvinnors historia, barns situation, skeppsbyggnadsutveckling, industrihistoria m.m. berättas.

Nya möjligheter skapas även för dykare. Ett redan idag attraktivt dykmål, men med stor utvecklingspotential, är Djupasund mellan Sturkö och Tjurkö. Projektet vill på denna plats skapa en dykpark, där besökare blir guidade på botten.

Hur kan man skapa verksamhet kring vraken i
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona?

Kom och inspireras av hur Dalarö dykpark byggts upp och fungerar
och den potential Karlskrona har.

Tid och plats: den 27:e maj kl 13-17 på Marinmuseum i Karlskrona

Läs mer i inbjudan och anmäl dig
 

Flygplan som fornminne

I Blekinge finns många fartygsvrak som är fornlämningar, men i höstas var det första gången ett flygplan blev fornlämningsförklarat i Sverige. Länsstyrelsen fattade beslutet med motivering kopplat till flygplanets kulturhistoriska värde och de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Bild på flygplan

Sjöflygplanets historia

Vid Getskär utanför Karlskrona ligger ett flygplansvrak av typen Arado Ar 196-3. Trots att planen producerats i stor upplaga, finns det idag bara tre kända plan bevarade i världen, samt några kända flygplansvrak.

Den 11 februari 1943 upptäcktes det tyska Arado-planet mellan Hanö och Tärnö i Blekinge och eftersom det befann sig i svenskt luftrum tvingades det ner på vattnet. Det fanns en misstanke om spionage, men besättningen skickades hem och flygplanet transporterades till Flygvapnets övningsplats i Karlskrona. Planet såldes 1945 och det användes bland annat i Norge.

Foto över flygplansvrak

År 1946 kom planet att användas inom försvaret i Karlskrona. Den 19 augusti 1947 havererade planet under en målflygning när marinen övade med strålkastare. Efter att strålkastarna släckts, flög piloten runt i området i cirka tio minuter för att ögonen skulle vänja sig vid mörkret före landning. Natten var mörk och vattenytan kunde inte ses, vilket resulterade i att planet kraschade. Både föraren och mekanikern klarade sig, men flygplansvraket ligger kvar. Beslutet innebär att man fortfarande får dyka, men inte till exempel rubba, ta bort, gräva ut, ändra eller skada fornlämningen.

Läs mer om flygplanets historia
 

Nytt riksintresse för kulturmiljövården?

Listerlandet har under långa tider varit bebott av människor som mer eller mindre försörjt sig på fiske. På 1700-talet kom en statlig förordning som gjorde det möjligt att bli ”Saltsjöfiskare”, d.v.s. att bli yrkesfiskare. För att möjliggöra det avstyckades mark längs med kusten där fiskarna kunde bosätta sig, torka och laga sina garn samt lägga till med sin båt. Dessa fiskelägen finns kvar än idag, varav en del har utvecklats till hamnar där fiskindustrier etablerats. Tillsammans berättar de om den utveckling som skett från stängslade garnhagar med kåsar i strandbrynet till moderna hamnar med boställen för bl.a. skutredare.

Foto över kåsar

Länsstyrelsen har gjort en utredning för att identifiera de kulturhistoriska värdena på Listerlandet. Planen är att föreslå fiskelägena som nytt riksintresse för kulturmiljövården i syfte att skydda de fysiska spåren i landskapet till eftervärlden.

 
 

Östersjön behöver din hjälp

Östersjön är ett av världens mest reglerade hav, men även ett av de mest förorenade. Övergödning, mikroplaster och föroreningar har resulterat i drastiska förändringar för Östersjöns välbefinnande.

Har du en idé om hur Östersjön kan bli ett friskare hav? Du har möjlighet att vinna 20 000 kronor och se ditt förslag bli verklighet. Representerar du ett företag eller en organisation så kan du även kvala vidare till en innovationstävling, läs mer på Samverkan för Hanöbuktens webbplats.

Läs mer om tävlingen och hur du anmäler dig
 

NY RAPPORT

Kartläggning av kustfiskbestånd

I augusti 2018 genomförde Linnéuniversitetet två provfisken i Blekinge län. Fiskena utfördes vid Biskopsmåla/Bräkne Hoby i Ronneby kommun, samt runt ön Utlängan i Karlskronas östra skärgård, för att få mer kunskap om fisksamhällets struktur och funktion i dessa områden.

Resultaten från de två provfiskena ger en bild av väl fungerade kustfiskbestånd såväl vid Biskopsmåla som vid Utlängan. Både stora och små individer förekom, och rekryteringen av abborre var god i båda områdena.

Läs mer i rapporten
 
 

NY RAPPORT

Kentsk tärna i Blekinge 2015-2018

Inom ramen för den regionala miljöövervakningen övervakas årligen kustfågel varav kentsk tärna är en av de arter som övervakas. Arten är rödlistad samt utgör en N2000-art.

Under 2018 genomfördes en sammanställning av inventeringen mellan 2015-2018 och det var positiva nyheter som redovisades. Beståndet har mer än fördubblats på bara tre år, från 250 par år 2015 till 535 par vid den senaste räkningen år 2018. Mycket tyder på att en rejäl uppgång skett även vad gäller den totala svenska populationen. I Blekinge häckade år 2018 totalt 535 par, vilket är fler än vad som noterats i hela Sverige 2007–2014 då populationen beräknades till 300–500 par.

Läs mer i rapporten
 
 

Forum för miljösmart konsumtion

Bild över mamma och barn som packar upp varukasse
 

Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Rgeringen har därför gett Konsumentverket i uppdrag att driva ett forum för miljösmart konsumtion. Forumet är en mötesplats för dig som arbetar för att få människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

Genom sajten kan du, när du har registrerat dig, få nya samverkanskompisar, få inspiration, följa webbinarier och få information om vad som händer inom området konsumtion.

Registrera dig på www.forummiljosmart.se
 

Miljöekstra är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Blekinge.
Vi vill gärna berätta om goda exempel inom miljöområdet.
Har du något du vill berätta om? Hör av dig till miljoekstra@lansstyrelsen.se.

Läs mer om vår dataskyddspolicy och GDPR
Länsstyrelsens webbplats.

Anmäl dig här om du vill börja prenumera på Miljöekstra.
Klicka här om du vill avregistrera din mejladress.

 
Facebook Twitter Instagram

Postman