Ny kapitaliseringsmodell påskyndar arbetet med att bygga större kärnprimärkapital
Läs detta nyhetsbrev i din webbläsare
 

Aktuellt om medlemsinsatser

Nyligen införde JAK Medlemsbank en ny kapitaliseringsmodell, nu fortsätter arbetet med att öka bankens kärnprimärkapital.

JAK Medlemsbank har nyligen infört en ny kapitaliseringsmodell som bygger på att lånande medlemmar får möjlighet att betala frivilliga överinsatser, till skillnad mot de tidigare obligatoriska låneinsatserna. Mer information om arbetet med den nya kapitaliseringsmodellen finns att läsa i 2022 års första nummer av Grus & Guld och på vår hemsida.

Under hela 2022 har vi sett ett ökat intresse för JAK Bolån och med den nya kapitaliseringsmodellen har vi tillåtelse från Finansinspektionen (FI) att räkna in de nya överinsatserna i bankens kärnprimärkapital (en form av eget kapital). När vi nu har bättre möjlighet att öka bankens kärnprimärkapital kommer vi kunna skynda på processen att återbetala låneinsatser.

 

Du som har en innestående medlemsinsats kan återanvända denna till att ta ett nytt lån enligt gällande villkor hos JAK Medlemsbank.

Tjäna sparpoäng och hjälp banken!

När du sparar pengar hos JAK tjänar du sparpoäng, varje månad. De sparpoäng du tjänar kan du använda för att sänka dina månadskostnader när du lånar hos JAK. Samtidigt som du sparar och tjänar sparpoäng hjälper du även bankens ekonomiska ekosystem.

JAK är en bank skapad av medlemmar för medlemmar och ju fler vi blir desto större blir medlemsnyttan.

Läs mer om JAKs Sparlånesystem

 
 

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev planeras att skickas efter årsskiftet.
Vill du inte längre få nyhetsbrev från JAK kan du enkelt avregistrera din adress här.

 
Vår hemsida jak.se
Vanliga frågor och svar JAK Medlemsbank
Skicka e-post
JAK Medlemsbank instagram
JAK Medlemsbank facebok
avregistrera från framtida utskick
Do not click this link