Föreläsningar om biologisk mångfald - välkommen!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gratis inspirationsföreläsningar under pollineringsveckan

Fyra digitala kvällsföreläsningar kl 18-19, 17-20 maj 2021

Biologiska mångfaldens dag 22 maj sägs vara en av Sveriges största naturhögtider. Dagen infaller under pollineringsveckan och i samband med denna vecka bjuder vi in till en serie inspirationsföreläsningar, på temat pollinatörer och biologisk mångfald.

Biologiska mångfaldens dag utsågs av FN 2002 och från 2017 har den etablerats och vuxit även här i Sverige. Syfte med dagen är att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. 2018 lanserades även pollineringsveckan för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerande insekter. Detta vill vi förstås vara med och bidra till! Vi erbjuder därför fyra digitala inspirationsföreläsningar som är kostnadsfria att ta del av.

Program under pollineringsveckan

Måndag 17 maj: Pollinerare, vilka är de och hur kan vi gynna dem? Ola Jennersten, seniorexpert inom biologisk mångfald hos WWF samt naturfotograf och författare.
Tisdag 18 maj: Invasiva arter, ett hot mot den biologisk mångfalden? Stina Welander, Länsstyrelsen Västernorrland, och Linda Backlund, Länsstyrelsen Västerbotten.
Onsdag: 19 maj: Biologisk mångfald i villaträdgården. Karin Sandberg, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västmanland.
Torsdag 20 maj: Biologisk mångfald i grönsaksodlingen. Kirsten Jensen, rådgivare för yrkesodling hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mer information och anmälan finns i vår kalender

på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

Till kalendern
Klicka här för att avregistrera din adress
Do not click this link

Skickat med Paloma