Nytt från RUS

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev november 2022

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet. För mer information och vidare läsning, följ länkarna som är markerade i blå text.

AKTUELLT

Ställ om för framgång får ny sida

Vägledningsmaterialet "Ställ om för framgång" som togs fram i ett RUS-projekt 2017 beskriver hur hälsofrämjande processer kan nyttjas som drivkraft för omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Nu finns materialet samlat på en ny webbplats.

Perspektivet som presenteras är användbart i genomförandet av Agenda 2030, till att stödja integreringen av sociala, ekologiska och ekonomiska mål samt främja handlingskompetens hos organisationer och individer. På den nya hemsidan som avser vara en hemmahamn för kunskapsområdet "hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling" samlas goda exempel och relevanta kunskapssammanställningar. Här presenteras också Landmärkesmodellen som beskriver sju grundläggande processer som främjar såväl människors hälsa och välbefinnande som samhällets hållbarhet.

Modellen, som utgår från människors basala behov, är universell och ger en tematisk struktur kring vilken samverkan och delaktighet i arbetet med komplexa samhällsutmaningar kan stödjas och växa fram. Modellen är applicerbar i de flesta sammanhang och kan anpassas till varje verksamhets unika situation och förutsättningar. Landmärkesmodellen kan fungera som en gemensam utgångspunkt för kommunikation, planering och beslutsfattande.

Ställ om för framgång

Har du frågor eller önskar bidra med goda exempel? Hör av dig till:
johan.hallberg@regiondalarna.se

REGIONAL ÅRLIG UPPFÖLJNING

Tidplan för arbetet med Sveriges miljömål

30 november ska alla län vara klara med sin regionala miljömålsuppföljning. RUS sammanställer sedan länens redovisningar och publicerar detta på rus.se. Även länens miljömålsuppföljning i sin helhet kommer att publiceras på rus.se i mitten av december. I mitten av december tar RUS också fram ett nationellt pressmeddelande som länen kan använda i sin kommunikation, antingen genom att inspireras och skriva ett eget regionalt pressmeddelande, eller genom att använda det som det är. Arbetet med den årliga miljömålsuppföljningen fortsätter med att Naturvårdsverket gör en samlad bedömning över hela Sveriges miljömålsarbete som presenteras i mars 2023.

MÖTEN & UTBILDNINGAR

Varmt välkommen till Nobelmötet i december

Nobelmötet är RUS årliga möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare, miljömålsstrateger och chefer för miljömålsuppdraget. I år hålls Nobelmötet på Scandic Anglais i Stockholm 7–8 december. Föreläsningar, diskussioner och workshops varvas med fika, mingel och middag. Det finns möjlighet att följa mötet på distans via Skype, men RUS hoppas att så många som möjligt kan närvara på plats i Stockholm.

Nobelmötet 2022: information och anmälan

 

Webbinarium: Europa minskar avfallet – Hållbara textilier

Naturvårdsverket och Avfall Sverige bjuder in till ett frukostwebbinarium 25 november klockan 8.30. Webbinariet innehåller aktuella insatser och goda exempel på aktiviteter som bidrar till en mer hållbar textil värdekedja.

Dagens textila flöden är en global miljöutmaning. I slutet av mars publicerade den Europeiska kommissionen en strategi för hållbara och cirkulära textilier, med syftet att skapa en sammanhållen ram och vision för textilsektorns omställning. På webbinariet presenteras en överblick av det som är aktuellt just nu.

Webbinarium om hållbara textilier: information och anmälan

 

Seminarieserie om hållbar utveckling

Tillväxtverket erbjuder en seminarieserie inom ramen för regeringsuppdraget om hållbar regional utveckling. Varje del består av ett seminarium och en workshop.

Gränsgångare – en förutsättning för hållbar utveckling? 13 december

Tillhörande workshop: 19 december kl 13.00-15.00

Implementering av Agenda 2030, 28 mars/31 mars

Tillhörande workshop: 5 april: kl 13.00-15.00 eller 15.00-17.00

Regionalt utvecklingsarbete – expeditionslogik/förändringsteori, 20 april.

Tillhörande workshop: 26 april: kl 10.00-12.00

För frågor och anmälan, kontakta: maya.sanchez@tillvaxtverket.se

 

Jämställdhet i skogsbranschen summeras på konferens

Hur förändrar vi värderingar i en mansdominerad bransch? Hur skapar vi en kultur där alla har samma möjligheter att äga skog och att arbeta i skogsnäringen? Det är frågor som ligger till grund för projektet Jämställdhet i skogsbranschen. Det är en gemensam satsning där aktörer, som annars konkurrerar, jobbar tillsammans för att driva värderingsfrågor. 22 mars är det dags att summera projektet i en slutkonferens på Clarion Hotel i Sundsvall.

Konferens, Jämställdhet i skogsbranschen: information och anmälan

INSPIRATION

Uppmärksammat initiativ i Karlstad

Länsstyrelserna har i uppdrag att lyfta en rad perspektiv inom det sociala hållbarhetsområdet. Hit hör bland annat att inom barnrättsuppdraget jobba med och utifrån barnkonventionen. Ett initiativ inom området är att Karlstads kommun har etablerat ett elevborgarråd för klimatet, för att barn och unga genom undervisningen i de kommunala grundskolorna ska kunna påverka framtidens Karlstad. Målet är att generera skarpa förslag för att växla upp klimatomställningen och skapa framtidstro.

Elevborgarråd för klimatet: Karlstad först i Sverige
Elever ska få fart på klimatarbetet: Vuxna behöver en spark i häcken

 
 

Detta utskick går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna och Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Webbplats: https://www.rus.se/

E-post: rus@lansstyrelsen.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma