Åtgärder och bidrag till föreningslivet - kort ansökningsperiod
Förening i Enköping - föreningslivets nyhetsbrev 2020:3

Åtgärdspaket för civilsamhället i Enköping

Upplevelsenämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj att genomföra sju av nio föreslagna stödåtgärder för föreningslivet i samband med coronakrisen.

De beslutade åtgärderna är:

Verksamhetsbidrag kommer vara på samma nivå under år 2021 som 2020.
Ingen avbokningsavgift på kommunala lokaler.
Möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation för drabbade föreningar - Kompensationsbidrag
Ingen återbetalning för icke genomförda aktiviteter.
Rådgivning och stöd.
Mer stöd och information på webbplatsen.
Söka medel för utvecklingsprojekt.

 

Läs mer här
 

Digitala möten

Var med på något av våra digitala möten där vi informerar om åtgärdspaketet för civilsamhället.

18 maj kl 14-15

20 maj kl 12-13 och 16.30

26 maj kl 12.30-13.30

Läs mer och anmäl dig här
 

Kompensationsbidrag

Som en del i kommunens åtgärdspaket för civilsamhället finns ett kompensationsbidrag.

Ansökan ska vara inne 31 maj för att beslutas upplevelsenämnden den 11 juni.

Läs mer här
 

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd ges till projekt och aktiviteter med en tydlig inriktning på utveckling och nytänkande.

Utvecklingsaktiviteter kan sökas löpande. Utvecklingsprojekt kan sökas under perioden 25 maj-31 augusti.

Läs mer här
 

Konsertkarusellen

Just nu är söker vi föreningar som vill arrangera en konsert inom Konsertkarusellen till hösten 2020 och våren 2021.

Några av de aktuella artisterna är Daniel Lemma, Lisa Långbacka och Victoria Tolstoy.

Läs mer här
 

Projektstöd till idrotten

Utöver kompensationsstödet till idrottsföreningar på grund av coronapandeming så finns även ett projektstöd från RF-SISU Uppland för att kunna ställa om verksamheten.

 

Läs mer här
 

Tipsa om nyhetsbrevet

Vet du fler som borde ta del av vårt nyhetsbrev? Se till att nästa nyhetsbrev för föreningslivet hamnar i rätt inkorg.

Anmälan nyhetsbrev
 

Nyhetsbrevet för föreningslivet i Enköpings kommun håller dig uppdaterad om vad som händer. Vi informerar om sådant som vi tror har ett värde för dig som förening. Nyhetsbrevet ges ut av upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun.

Tipsa oss gärna om nyheter eller andra aktiviteter som vi kan dela med oss av i nästa nyhetsbrev.

Kontakt

E-post: forening@enkoping.se
 

Tipsa om vårt nyhetsbrev!
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
Följ Enköpings kommun på sociala medier!
Facebook Instagram

Klicka här för att visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link