Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

december 2020

Bruk 2.0 är ett utvecklingsprojekt som pågår mellan 2018–2021 och som arbetar med platsutveckling som ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social. Projektet ska utveckla natur- och kulturmiljöer till besöksmål vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i tre av Bergslagens län.

 

 

Hej!

 

Inför årsskiftet vill vi passa på att tacka alla våra samarbetspartners och projektdeltagare för ett bra samarbete under året.

 

Under våren genomför vi de insatser som återstår för att efter sommaren börja sammanfatta projektets resultat, slutsatser och rekommendationer. I november planerar vi att genomföra ett avslutande kunskapswebbinarium då vi delar och sprider den kunskap vi tillsammans har utvecklat.

 

Nu ser vi fram emot ett fortsatt bra samarbete för att tillsammans utveckla Bergslagens attraktivitet under 2021!

 

 

 
 
 
 
 
 
Facebook
Klicka här för att avregistrera din adress
Do not click this link