Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Hej!


Här kan du läsa om projektets avslutande insatser och anmäla dig till slutkonferensen 18/11.

 

Foto: Anna Holm

VÄLKOMMEN TILL SLUTKONFERENS 18 NOVEMBER

Då delar vi med oss av erfarenheter och resultat från insatserna i de tre medverkande länen i Bruk 2.0.


Klicka här för att delta via länk den 18/11 kl 10-12
I länken hittar du program och mer information.

 

Till projektets samarbetsparter
Projektets formella samarbetsparter i form av kommuner, länsstyrelser, region- och destinationsorganisationer i Dalarnas, Västmanlands och Örebro län
har möjlighet att delta i konferensen på plats i Falun, inklusive det avslutande partnermötet på eftermiddagen.
Inbjudan och program med separat anmälningslänk skickas per mejl.

 

Under hösten avslutas projektets återstående arbete i Dalarna.

 

Den 20 september hade företagen i vårens Produktlabb återträff i Stjärnsund för att dela erfarenheter och följa upp arbetet med nya produkter för besökare tillsammans med Visit Dalarnas affärsutvecklare.

I början av november genomför Hedemora och Säters kommuner interna workshops med utvalda politiker och tjänstepersoner för att stärka kommunernas interna organisering kring lokal destinationsutveckling. Kommunernas reflektioner presenteras på slutkonferensen.

 

Läs mer om Dalarnas Bergslag här

 

 

Ny grafisk profil för Silverringen

 

I samarbete med Bruk 2.0 har Säters kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna tagit fram en ny grafisk profil för Silverringen som besöksmål. Den grafiska profilen presenterades i somras vid Östra Silvberg och ska användas i skyltning och marknadsföring för att locka fler besökare att upptäcka Silverringen.

 

Läs mer om Silverringen här

 

 

Husbyringens app får nytt liv

 

I projektet Bergslagssatsningen togs en app fram om Husbyringen. Den håller nu på att uppdateras i Visit Dalarnas nya digitala besöksguide, Visit Dalarna - Travel Guide. Den nya lösningen erbjuder funktioner som till exempel interaktiva kartor, bilder i 3D och virtuella besök. Arbetet beräknas vara klart senare i höst.

Visit Dalarna - Travel Guide går att ladda ner där appar finns.

 

Läs mer om Husbyringen här

 

 

Insatser i Faluns Bergsmanslandskap

 

Bergsmanslandskapet i Falun har även ingått i projektet Stärka världsarv 2019-2021 och projekten har genomfört gemensamma produktutvecklingsinsatser för besöksnäringsföretagare.
Bruk 2.0 har också medverkat till ett koncept för aktivitetsslingor för barn på Stabergs bergsmansgård strax utanför Falun. I samarbete med Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna har projektet bidragit till att utveckla området Vattnets väg till Falu Gruva. Syftet är att tillgängliggöra leder för cykling och vandring och utveckla information och skyltning, både digital och på plats i området.

 
Läs mer om Vattnets väg här

 

AKTIVITETER I VÄSTMANLAND HÖSTEN 2021

 

Projektet i Västmanland går nu in i slutfasen. Efter ännu en rekordsommar har restaurangen i Borgåsund tillsammans med kajakföretaget Lakeside Adventure tagit emot ännu fler besökare än förra sommaren. Fler båtar har lagt till i hamnen och efterfrågan har varit stor på både husbilsparkering och boende. Denna utveckling är glädjande eftersom projektet valde ut Borgåsund som ”testhubb” för hållbar platsutveckling. Ett arbetssätt som kan appliceras på fler platser längs Strömholms kanal. Det innebär att det är entreprenörernas utbud som levandegör platsen. Projektet har, med Länsstyrelsen som finansiär, medverkat till att skapa förutsättningar för att ta emot alla besökare och samtidigt bevara Borgåsunds unika kulturmiljö. Projektet har tillsammans med lokala kompetenser och företag ta fram planer och skisser kring utemiljöns utformning och ett framtida hotellboende i Brovaktarstugan.

Nu är det Strömsholms kanalbolag och ägare av Borgåsunds hamn som får ta över stafettpinnen, och förverkliga projektets planer för en hållbar platsutveckling.

 

Läs mer om Strömsholms kanal här

 

 

Studio Fideli på Frövifors pappersbruksmuseum

 

En av årets tre utställningar på Frövifors pappersbruksmuseet var Studio Fideli, där besökarna fick möta papperskonstnären Fideli Sundqvist fantasifulla och samtidigt magiskt vardagliga och poetiska värld. Vid en första anblick är det lätt att tro att Fidelis fotografier är digitala illustrationer. Sanningen är att de är konstruerade av skickligt utskurna och vikta, tredimensionella pappersskulpturer, arrangerade till sagolika miljöer och frusna ögonblick. ”Papperssamlarna” och fjolårets succé ”På tapeten” var de andra två. Besökstrycket har även denna sommar varit bra. Till vårsäsongen 2022 ska projektets satsning på Gläntan vara klar för invigning, förhoppningsvis med publik.

 

Läs mer om utställningen här

 

 

Underbara Usken

 

I Underbara Usken har besöksplatserna Uskavi och Siggebohyttan haft en fantastisk säsong. Fler övernattande gäster och många besökare som både har kultur- och naturvandrat. Projektet har bland annat överlämnat en ny informationstavla till hembygdsföreningen för Öskeviks hytta och haft olika besökserbjudande i samverkan med Örebro läns museum och bergsmansgården i Siggebohyttan.

 

 

 

LONA-projektet

LONA-projektet på Björskogsnäs har startat upp inventeringsarbete för skyltar och kommande ljudvandringar. Naturreservatet Björskogsnäs och dess kulturhistoria ska samordnas med Skräddartorps hembygdsgård för bättre samverkan kring information och led.

 

Här hittar du information och kunskapsfilmer om Bruk 2.0
 
 
 
 
 
 
 
Facebook YouTube
Klicka här för att avregistrera din adress

Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 , Falun , Sverige

Do not click this link