Februari 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Hej!

 

Det här är det sista nyhetsbrevet från projektet BRUK 2.0 som genomfördes i Dalarnas, Västmanlands och Örebro län 2019-2021.
I januari slutrapporterades projektet till berörda länsstyrelser och till Region Dalarna. På Intresseföreningen Bergslagets webbplats kan du ladda ned projektets slutrapport för de tre länen och alla bilagor. Har du frågor om projektgenomförandet kan du alltid kontakta Intresseföreningen Bergslaget för mer information.

Tack för att du har följt BRUK 2.0. Vi hoppas att projektet har gett ny kunskap och inspiration i dina samarbeten. Vi hoppas också att du, dina kollegor och samarbetsparter kommer att ha konkret nytta av slutrapportens samlade resultat och rekommendationerna i er fortsatta platsutveckling, regionalt och lokalt.

Lycka till i ert fortsatta arbete!

Länk till BRUK 2.0

Intresseföreningen Bergslaget är en medlemsorganisation med 26 medlemmar i de fem länen Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro.
Medlemmar är kommuner och regioner i Bergslagen.
Målet är att genom gränsöverskridande samverkan öka Bergslagens attraktivitet och skapa en långsiktigt hållbar utveckling.
Vi arbetar med utvecklingsfrågor inom bl a infrastruktur och transporter, EU:s sammanhållningspolitik, näringslivsutveckling och projektverksamhet för att skapa mervärden för våra medlemmar.
Vi arbetar med aktuella frågor på Bergslagsnivå utifrån våra medlemmars behov för utvecklat samarbete, lärande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.
Vi är en samverkansinriktad organisation med fokus på Bergslagens fortsatta utveckling så varmt välkommen att höra av dig kring idéer på framtida samarbeten.

Följ gärna vårt fortsatta utvecklingsarbete i Bergslagen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Anmälan om prenumeration kan göras genom att skicka ett mail till info@bergslaget.se

Här hittar du våra kunskapsfilmer i Bruk 2.0

Läs mer om Bruk 2.0 här

 
 
 
 
 
 
 
Facebook YouTube
Klicka här för att avregistrera din adress

Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 , Falun , Sverige

Do not click this link