Nyhetsbrev mars
Öppna i webbläsare
 
Avregistrera

"Föreningspaket” med anledning av Corona


Föreningslivet står inför extremt stora utmaningar och därför är vi glada att i detta läge kunna presentera ett ”föreningspaket” med anledning av Corona.

Kalmar kommun kommer vara trogna redan givna verksamhetsbidrag. Föreningarna kan vara trygga i att vi inte kommer att dra in bidrag för verksamhet som inte har kunnat genomföras. Har en förening fått bidrag så får man behålla bidraget.

Vi ser över möjligheten till hyresfritt för föreningsverksamhet i våra egna lokaler. Vi tänker då i första hand på fasta hyreskostnader och inte taxor för träning. Vi uppmanar hyresvärdar till motsvarande åtgärd och som alternativ till det ser vi också över möjligheten till hyresstöd för föreningsverksamhet i andras lokaler.

Föreningarna ges också möjlighet att skjuta på investeringsbidragen. Vi kommer inte kräva att beviljade investeringsprojekt dras igång utan kommer arbeta för att reservera över pengarna till år 2021.

Vi har också påbörjat en analys av det extra föreningsstödet om 5 mkr. Analysen omfattar bland annat frågeställningar som:

vilka föreningar omfattas av regeringens miljard?
vilka föreningskategorier klarar sig med det stöd som man redan har?
vilka föreningskategorier är i stort behov av stöd?


Klart är att vi kommer att ha fokus på föreningslivet som har sin uppstart eller avslutning i aktuell tidsperiod och lika klart är att en miljon kommer att fördelas i ett extra Elitstöd till de lagidrotter som omfattas av nuvarande princip.

Förvaltningen kommer att återkomma inom kort för hur arbetet med fördelningen av det extra föreningsstödet går.

Marianne Dahlberg (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden

 

Information kring påverkan av våra verksamheter på grund av Coronavirusets spridning


Kultur och fritidsförvaltningens hållning är att vi ska hålla igång våra verksamheter så mycket det går men kommer att ställa in egna grupparrangemang.

- Orsaken är att vi inte ska föra ihop människor från olika delar av kommunen och regionen som annars inte skulle ha mötts, och på så sätt riskera att bidra till en snabbare smittspridning. Till att börja med gäller detta april månad ut, berättar Henrik Nilsson, förvaltningschef.

Här följer kort information om några av våra verksamheter:

Kulturenheten ställer in barnbion och barnteatern.
Kulturskolan har stängt gruppundervisningen men genomför fortsatt individuella lektioner
Biblioteken ställer in sina egna evenemang och fokuserar på att hålla öppet
Äventyrsbadet ställer in vårens babysimskurser. Simskolans start vecka 13 skjuts upp, alla som är anmälda behåller sina platser till det senarelagda starten
Ung i Kalmar ställer in evenemangen Imagine och Fullt Ös
Kulturfrukosten i april är inställd
 

Sommarlovsprogrammet 2020 blir digitalt


På grund av den rådande Corona-situationen är det många evenemang och aktiviteter som får anpassas och i vissa fall ställas in. Detta har gjort att även vårt årliga tryckta sommarlovsprogram för våra barn och unga i Kalmar kommun kommer att få anpassas och blir i år helt digitalt istället. Detta för att kommunens verksamheter och ni ute i föreningarna ska få mer tid att planera era sommarevenemang och få mer tid att anmäla. Vi kommer att återkomma med instruktioner på hur ni anmäler era evenemang i nästa nyhetsbrev. Med detta sagt vill vi gärna att ni fortsätter planera för sommarens aktiviteter.

Läs mer på kalmar.se/lovaktiviteter
Frågor kring sommarlovsprogrammet hänvisas till valdete.mehmeti@kalmar.se

 

Nominera till 2020 års kultur- och idrottspris senast 1 april


Kalmar kommuns kulturpris och idrottspris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som har utfört en värdefull gärning inom kulturområdet och inom idrottsverksamhet.

Nominering till kulturpris skickas in till kommunen senast den 1 april. Juryn består av kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen på kultur- och fritidsförvaltningen, och en person med god kännedom om Kalmars kulturliv.
 
Nominering till idrottspris skickas in till kommunen senast den 1 april. Juryn består av kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen på kultur- och fritidsförvaltningen, och en person med god kännedom om Kalmars idrottsliv.


Priserna utdelas årligen till en person eller en förening som nomineras till vardera pris och är bosatt i Kalmar kommun eller vars kulturella verksamhet har samhörighet med kommunen. Förening som har blivit nominerad skall ha sin hemvist i kommunen och vara verksam där. Nomineringarna skickas in till kultur-fritid@kalmar.se.

Läs mer här kalmar.se/bidrag-stod-stipendier

 

Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla människor


Det börjar hända spännande saker i kvarteret Guldfisken där det nya biblioteket kommer att husera när renoveringen är klar. Enligt tidsplanen kommer biblioteket flytta in i det gamla Posthuset under sommaren/hösten 2020.

- Just nu pågår golvläggning på alla tre plan i utlåningshallarna samt montering av platsbyggda bokhyllor. Bibliotekspersonalen arbetar just nu för fullt med hur de olika medierna ska placeras i hyllorna på de nya ytorna, berättar Tina Bågfeldt, projektledare.

Här kan du följa vad som händer framöver kalmar.se/kulturkvarteret

 

Biblioteken inför take away-lån, fler omlån och kommer att sluta sälja plastkassar


Take away-lån
Biblioteken erbjuder tillfälligt en tjänst för dig som är 70 år eller äldre. I mån av tid erbjuder vi ”take away-lån”. Ring ditt bibliotek och berätta vilka böcker du vill låna. När böckerna finns för avhämtning ringer vi upp och talar om när du kan hämta utanför biblioteket.
Läs mer på bibliotek.kalmar.se/web/arena/take-away-lan.

Slutar sälja plastkassar
- Vi tänker på miljön och kommer från och med 1 maj sluta att sälja plastkassar i våra bibliotek. Dock kommer vi fortsätta att sälja våra miljöanpassade tygkassar för er som inte har med egna påsar eller kassar när ni exempelvis lånar många böcker, berättar Christina Johansson, bibliotekschef.

Fler omlån
För att minska risken för smittspridning kan man nu låna om medier fler gånger än vanligt. Observera att detta inte gäller fjärrlånade böcker och inte heller reserverade medier.

Böcker kan lånas om fem gånger
Tidskrifter och musik-CD kan lånas om tre gånger
Film kan lånas om en gång
Tv-spel får lånas om en gång
Snabblån får lånas om en gång
 

Ring eller maila oss så lånar vi om era böcker.

 
Kalmar.se

Kultur- och fritidsförvaltningen, Kalmar kommun
0480-45 00 00, kultur-fritid@kalmar.se

Do not click this link