Tillväxt Tibro nyhetsbrev januari 2022

Vi lyssnar!

Nu har vi fått den, rapporten från djupintervjuerna om det lokala företagsklimatet i Tibro. Tack alla ni som var delaktiga i den!

Det är många och varierande synpunkter som vi nu håller på att bearbeta. Det är ingen tvekan om att engagemanget för Tibro är stort, både från näringslivet och kommunen. Ambitionerna ska nu bakas vidare i olika processer och i det arbetet involverar vi såklart näringslivet på olika sätt.

Ett genomgående tema är behovet och intresset för dialog, inte minst är önskemålet att vi från kommunen är mer synliga i företagens vardag. Högst upp på vår lista står därför också att växla upp våra företagsbesök. Om inte vi hört av oss till dig är du alltid välkommen att höra av dig till oss, det viktiga är inte i vilken ordning mötet & dialogen blir till utan ATT den blir.

Vi ses - Hos er på företagsbesök, och hos oss på nätverksträffar, Näringslivsfokus och annat vi arangerar på Tillväxt Tibro!

Mattias

 

FLYTTAD: Nätverksträff handel & besöksnäring 7 feb.

För att bättre anpassa oss till våra nätverk och målgrupper måste vi arbeta flexibelt. Det gör vi bl a genom att anpassa dagar och tider så att så många av er ska kunna delta under våra träffar.

Av den anledningen har vi valt att flytta kommande digitala närverksträff med handel och besöksnäringen till måndag 7 februari kl. 18.30.

PROGRAM 7 FEBRUARI:

Marie Linde och Fredrik Lindén från Turistrådet Västsverige berättar om Hållbarhetsklivet som är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle och driva besöksnäringsutvecklingen på ett mera hållbart sätt.

Vår platsutvecklare Tobias Olsson berättar om hur vi på Tillväxt Tibro kommer att jobba mer aktivt med vår marknadsföring på plattformen vastsverige.com och hur ni som aktörer ska kunna använda er av sidan.

Vi är glada över att kunna träffa näringslivet digitalt nu när vi inte kan anordna fysiska möten på Inredia och hoppas att så många som möjligt väljer att delta.

Självklart vill jag anmäla mig till träffen!
 

Var med att påverka Näringslivspriser 2021

För 11:e året i rad delar vi - tillsammans med våra samarbetspartners - ut näringslivspriser. Tidigare år har det varit under mer festliga former med livemusik, middag och en stor publik. I år kommer priserna delas ut i en lite mindre skala som vi filmar och publicerar i våra sociala kanaler.

Två av näringslivspriserna kan Du vara med att påverka. Ta chansen och nominera personer och företag till "Årets ledare inom näringslivet" och "Årets hållbarhetspris".

Kriterierna för respektive pris och hur du gör för att nominera kan du läsa mer om här >>

Senast den 7 februari behöver vi din nominering. Vem vill du lyfta fram?

 

Professionell rådgivning till företag under pandemin

Skaraborgs näringsliv står alltjämt inför stora utmaningar i samband med Coronavirusets framfart, och effekterna lever kvar även om smittan avtar. Det finns ett stort behov bland småföretagare att få hjälp, stöd och rådgivning för att hantera den uppkomna situationen.

FöretagsAkuten i Skaraborg finns till för att stötta småföretagare, såväl nystartade som väletablerade och erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av pandemins allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta företagens behov av professionell stöttning kan FöretagsAkuten vara en första kontakt. Den samarbetar dessutom med ALMI företagspartner och andra aktörer.

Läs mer om FöretagsAkuten i Skaraborg här >>

 

Dags för vårens PRAO!

Vecka 13-14 har du möjligheten att ta emot elever från Nyboskolan som då är ute på vårens PRAO-period. Den här gången är det elever i årskurs 8 som under en vecka får möjligheten att lära sig mer om olika yrken och vad som finns att jobba med här i Tibro.

Anmäl ditt erbjudande om praktikplats på www.praktikplatsen.se. Det går också bra att kontakta studie- och yrkesvägledare Efwa Lidén på efwa.liden@tibro.se eller telefon 0504-182 27.

Tack för att du är med och visar vägen framåt!

 

Köpa och sälja med utlandet - kan det va' nå't?

Exportcenter Väst ligger på att arbeta strategiskt med ett riktat fokus på samordning och förenkling för alla regionens företagare och framför allt för de små och medelstora företagen.

Exportcenter Väst kan assistera dig som företagare både när det gäller import och export.

Ska du börja exportera eller importera?
Söker du nya marknader, distributörer eller leverantörer?
Vill du utbilda dig och dina medarbetare generellt kring export, företagskultur, ekonomi, juridiska frågor eller tull- och handelsfrågor?
 

Du kan få både svar på dina frågor och assistans till ditt nästa steg av de olika aktörerna inom Exportcenter Väst. Dessutom erbjuder de ett stort antal digitala evenemang.

Läs mer om Exportcenter Väst och ta del av deras utbud av tjänster >>

 

Regionalt investeringsstöd till företag

Nu öppnar Västra Götalandsregionen upp för företag i fler kommuner att ansöka om investeringsstöd. Det ger även företag i Tibro möjlighet att skicka in ansökan om finansieringsstöd.

Från och med 25 januari 2022 kan stöd även lämnas till företag i norra Skaraborg: Gullspång, Karlsborg, Tibro och Töreboda. Stödet kan endast ges inom nationella stödområden och syftet är att främja hållbara investeringar och skapa tillväxt och sysselsättning.

Stödet kan lämnas till hur stora företag och koncerner som helst, under förutsättning att investeringen görs och arbete skapas i stödområdet.

Läs mer om Regionalt investeringsstöd här >>

 

Ta del av pågående upphandlingar

På tibro.se finns Tibro kommuns pågående annonserade upphandlingar och direktupphandlingar som är öppna att ta del av och lämna anbud i.

Tibro Kommuns upphandlingar annonseras enligt LOU och finns tillgängliga i annonsdatabasen OPIC. I OPIC kan du fritt söka pågående annonserade upphandlingar och ta del av upphandlingsdokumenten genom att skapa ett gratis inloggningskonto.

Läs mer om Tibro Kommuns upphandlingar i OPIC här >>

JUST NU: Upphandling av Fordonstjänster

Just nu upphandlar Tibro kommun avtal för olika fordonstjänster till kommunens ca 100 personbilar, släpvagnar och andra fordon som används i de olika verksamheterna. Behovet är att löpande få utfört olika fordonstjänster, till exempel inom däck, tvätt och reparationer med mera.

Läs mer om upphandlingen och anbud här >>

 

Öka Din ledarskapskompetens!

Vill du ha hjälp med att utveckla ledarskapet i ditt företag? Då kan du få hjälp med finansieringen via Leader Östra Skaraborg!

“Checkar”, även kallat Paraplyprojekt, innebär att Leader Östra Skaraborg äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar”. Det är en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar - helt enkelt smidigare för projekt med mindre omfattning.

Paraplyprojektet i det här fallet är just Ledarskapsutveckling och checkarna syftar till att bekosta ledarskapsutbildning/-ar för personer i företag i östra Skaraborg. Checkarna kan också användas för att bekosta föreläsningar/workshops med fokus på ledarskap som kommer ett större antal anställa i företaget till nytta.

Checkarna inom Ledarskapsutbildning riktar sig mot företag som vill stärka sin ledarskapskompetens. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag ges stöd på 70% av kostnaderna för själva utbildningen/föreläsningen.

Läs mer och ladda hem ansökningshandlingarna här >>

 

Projekt FenixZ - kostnadsfri kompetensutveckling

För att att öka kompetensen och stimulera näringslivets utveckling erbjuds medarbetare och ledare i små och medelstora företag kostnadsfri kompetensutveckling via Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund.

Projektet, som har namnet Fenixz, startade i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.

Projekt Fenixz utgår från medarbetarnas och företagens verkliga behov och insatserna som erbjuds ska ta vara på ledares och medarbetares förmåga till anpassning och omvandling i en delvis ny verklighet.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Projekt FenixZ >>

 

Save the date - kommande träffar i februari

Vi planerar att arrangera nätverksträffar löpande under 2022 oavsett pandemiläge - vi tänker om snarare än att ställa in. Det innebär att vi anpassar oss efter rådande situation och eventuella restriktioner och har möjlighet att arrangera både fysiska, digitala och hybrida träffar.

Nätverksträff för handel- och besöksnäring 7 februari
Nätverksträff för Fastighetsägarna 17 februari
 

Tipsa oss om ditt evenemang!

Planerar du eller din organisation ett evenenmang? Tipsa i så fall oss om det!

Genom att tipsa oss om ditt kommande evenemang publiceras det på Tibros evenemangskalender på visittibro.se och tibro.se. Ett urval av evenemangen hamnar sedan på infartstavlorna. Urvalet görs av Tibro kommun.

Bra att veta är att ditt evenemang inte publiceras direkt utan granskas av oss på Tibro kommun först. Vi förbehåller oss rätten att korrigera och justera i text och bild om det skulle behövs.

För att ditt evenemang ska kunna publiceras måste det rikta sig till allmänheten, vara öppet för alla och ske i Tibro kommun. Vi vill ha ditt tips senast två veckor innan evenemanget äger rum.

Klicka här och tipsa oss om ditt evenemang >>

Frågor? Vi hjälper dig självklart, mejla oss på evenemang@tibro.se

 

Detta nyhetsbrev ges ut av Tillväxt Tibro, kommunens näringslivsenhet. Vårt jobb är att göra det enklare för dig att vara företagare i Tibro. Ta del av vårt arkiv och anmäl dig till olika branschsändlistor på https://tibro.se/Naringsliv-och-arbete/nyhetsbrev/. Varmt välkommen att hälsa på oss på Inredia, Brovägen 26.

Följ oss på sociala medier och läs mer på hemsidan

Facebook Instagram Tibro.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 
Do not click this link