Senaste nytt från din bostadsrättsförening

 

Klicka här för webbversion

Medlemsinformation, augusti 2020

 

Hej medlemmar och grannar!

Vi i styrelsen vill gärna berätta om arbetet som pågår i föreningen och som alltid är du välkommen att höra av dig med frågor.

Årsstämman i juni

Årsredovisningen som varit utsänd till alla medlemmar godkändes. Föreningens ekonomi är stabil med en god kassa. Styrelsens målsättning är att succesivt minska förenings lån per kvm som idag är ca 9 000 kr/kvm. Några avgiftshöjningar är inte planerade kommande år.

Den nya styrelsen består av: ordförande Tony Rahm, vice ordförande Kerstin Ruge, kassör Leif Erixson, sekreterare Christine Dalman, ledamot Stig Granberg, suppleant Ann-Marie Ekman, suppleant Maria Jacobsson Ekberg, suppleant Ulf Engren och suppleant Birgitta Lindström.

Elsa Hansson har valt att lämna styrelsearbetet efter många år. Vi vill passa på att tacka Elsa för hennes engagemang och arbetsinsatser som varit många, breda och ovärderliga för föreningen.

 

Ventilation

Ventilationen är justerad i alla lägenheter. Det visade sig att de mindre lägenheterna har haft i princip samma luftflöde som de större och därför har upplevts som kalla. JM har bekostat och utfört enligt myndighetskrav en OVK- besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll) och som ska utföras var 6:e år. Du hittar senaste ”godkännandet” på anslagstavlan i din trappuppgång.

 

Värme

Styrelsen gick i vintras ut med en enkät till alla medlemmar där vi frågade om ni fortfarande upplevde, trots ventilationsåtgärderna, det fortsatt kallt i lägenheten. De som tyckte det var kallt, fick temperaturen loggad. Ett par lägenheter hade fel på radiatorerna och har fått dessa justerade av JM. Övriga lägenheter höll en temperatur på över 21 grader, vilket är i paritet med gällande norm.

 

Fasadbytet

Fasadplattorna är utbytta och arbetet är klart och godkänt. Det kvarstår vissa arbeten på innergården där gräsmattan blivit ojämn efter det att liften som användes vid fasadarbetet kört ner gräset. Detta kommer att åtgärdas under hösten.

 

Hissar

Det pågår ett arbete för att få garantipunkter utförda av Schindler som levererat hissarna. Vi har sedan juli bytt hissoperatör av driften/underhåll av hissarna.

 

Vatten/avlopp

Alla golvbrunnar har bytts ut till en med back-ventil. För att förhindra stopp i avloppen har alla toalettstolar blivit omställda från snålspolande till fullspolande.

 

Garagenedfart

Fortfarande problem med intrång av vatten vid högt vattenstånd i Öresund. Fortsatt utredning pågår.

 

Gemensam elmätare och abonnemang

Nu är installationen komplett och mätningen har startat. Avsikten är att debitering kommer att ske var tredje månad. Den första avläsningen är planerad till den 31 augusti. Kostnaden för elen från den 25/5, då installationen gjordes, och fram till 31/8 kommer att debiteras på oktoberhyran, vilken ska betalas den 30 september. Även debitering av varmvattnet kommer ske på samma sätt, men med en månads förskjutning. Nästkommande avläsning för varmvattnet blir också den 31 augusti, men den debiteras på novemberhyran, som ska betalas den 31 oktober. Sedan fortsätter det med samma tre månaders intervall.

Priset är 1,90 kronor/kWh. I priset ingår alla fasta avgifter. Priset täcker både kostnaden för själva förbrukningen och kostnaden för överföringen, den del som EON tidigare har fakturerat.

Synpunkter eller felanmälan till Malmö Stad

Vi är många som reagerat på hur kajen används, både av badande och även båtar som lagt till. Förutom att det är mycket liv och rörelse som ibland kan vara störande, är det också mycket nedskräpning. Vill du vara med och påverka Malmö Stad så att de tar ett större ansvar för platsen med bl. a. toaletter och renhållning? Lämna i så fall in dina synpunkter via länken nedan.

Malmö Stad Kundservice

Vad händer runt omkring oss?

JM projekt Bruket

JM håller på med planering och projektering för Bruket, med adress Packhusgatan (bredvid värmekraftverket). Här ska det bli ca 120 bostadsrätter med preliminärt tillträde i augusti-november 2023. Läs mer...

 

MKB projekt Sjöscouten

MKB FASTIGHET har tomten ända nere vid kajkanten. Här ska byggas två hus på åtta respektive sex våningar och 74 lägenheter i olika storlekar varav tio är radhus i två plan. Planerad inflyttning 2022/2023. Läs mer...

 

Brf Lanternan

SKANSKA BOSTAD Brf Lanternan, har nu endast ett 20-tal lägenheter kvar till försäljning och inflyttningen fortsätter under hösten. Läs mer...

 

Efter Styrbord kommer Babord

KAJKANTEN är ett projekt som drivs genom ett samarbete mellan nordiska ELF Development i Danmark och Malmöbaserade Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling. Etapp 1 Brf Styrbord har inflyttning i höst och etapp 2 Brf Babord prel. sommaren 2022. Läs mer...

 

Atmosfären

VEIDEKKE BOSTAD och deras projekt Atmosfären, på hörnan Barlastgatan/Magasinsgatan, hade byggstart i februari. Bostäderna är utformade tillsammans med Wingårdhs Arkitekter och försäljningen pågår för fullt. Planerad inflyttning från årsskiftet 2021/2022. Läs mer...

 

Södra Ribersborg, med ICA-butiken

JMs projekt Södra Ribersborg har säljstartat sin etapp 1, med beräknat tillträde vid årsskiftet 2022/2023. Läs mer...

ICA Fastigheter bygger en Supermarket i bottenplan. Läs mer...

Kontakta oss

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Barlastgatan 51, 216 44 Limhamn
E-post: info@glasbrukskajen3.com

Länk till vår hemsida
Se här vilka som sitter i Styrelsen

 

En stad i staden

- så beskrivs ofta Limhamn av oss som bor här och älskar sin stadsdel. För det är verkligen som en liten stad. Här finns allt man kan önska sig i form av service, affärsutbud, kultur och fritidsaktiviteter.

Du får detta mejl eftersom du är medlem i Bostadsrättsföreningen Glasbruket 3. Vi reserverar oss rätten att kommunicera med dig i utskick av viktig information som behöver nå alla medlemmar. Vill du att vi uppdaterar eller ändrar din mejladress kontakta Styrelsen på adressen ovan. Klicka här för att avregistrera dig

Copyright © 2020 Brf Glasbruket 3

Do not click this link