1:a Maj information
Syntolkning av bild: Arbetarekommunens ordförande Krister Andersson vid ett medlemsmöte. Text: Nyhetsbrev från Marks Arbetarekommun. Logotype: Den Socialdemokratiska Rosen med texten Socialdemokraterna. Fotograf: Håkan Andersson.

Söndagen den 3 april 2022. Nyhetsbrev nummer 4. Årgång 3.

Innehåll

Arbetarekommunens ordförande. Krister Andersson.

Kommunstyrelsens ordförande. Jessica Rodén.

Arbetarekommunen. Kommande medlemsmöten.

Första Maj. Hålltider.

Kalendarium. Möten och aktiviteter.

Information- och kommunikation. Håkan Andersson.

Partiexpedition. Adress, telefon och öppetider.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Vilket rekommenderas om du läser på din telefon.

 
Syntolkning av bild: Krister Andersson. Fotograf Christer Falk.
 

Ordförande har ordet

Ukraina

En annorlunda månad har passerat. Vi matas med bilder av lidandet från kriget i Ukraina. Den ryska krigsmaskinen verkar urskillningslöst ge sig på allt. Skolor, sjukhus, bostadsområden, allt! Rysslands tillkortakommanden på slagfältet tas ut på den ukrainska civilbefolkningen. Nya strategin verkar vara att göra en grushög av flera större städer trots att befolkningen är kvar med lidande, svält och död som resultat. De är inga militära mål, Krigsbrotten radar upp sig, en dag kommer efterräkningen att bli hård för Putin och den ryska regimen. Allt annat vore otänkbart.

Årsmötet

Arbetarekommunens årsmöte genomfördes 5 mars. Fullmäktigelistan, ett vinnande lag för kommande mandatperiod utsåg, 52 partikamrater som ska fortsätta utveckla och skapa en kommun människor trivs i och är trygga.

Valrörelsen i allmänhet, varav valstudierna i synnerhet, diskuterades. En ny styrelse utsågs och Erlander medaljer delades ut. Med andra ord ett bra årsmöte.

Partidistriktets årskonferens

Vid partidistriktets årskonferens, 12 mars, fick jag och Håkan Andersson förnyat förtroende i distriktsstyrelsen, Jessica Rodén finns med sedan tidigare. Både region- och riksdagslista antogs i enighet utan voteringar.

Valrörelsen

Under april pågår samtal i mindre grupper om de olika insatserna vi har framför oss i valarbetet (valcirklar). Se i tidigare nyhetsbrev och håll utkik på vår hemsida när och var.

I maj går vi in i ett nytt mera utåtriktat skede. Då blir det dörrknackning, ringaktiviteter och torgmöten. Valrörelsen startar mera handfast. Då behövs du. Då behövs att vi alla efter förmåga bidrar. Att vinna ett val, och att göra det tillsammans ger lust och glädje.

Nästa medlemsmöte

Vid nästa medlemsmöte, 27 april klockan 18.30 i partilokalen, får vi besök av Jesper Eneroth. Han kommer bland annat att prata om valrörelsen, första maj och internationell solidaritet. Varmt välkommen på mötet.

Första maj

Årets firande blir i Kinna. Vi får justitie- och inrikesminister, Morgan Johansson, som huvudtalare till oss. Det är valår och jag hoppas på en stor uppslutning vid firandet. Ta med familjen, grannarna, vänner och bekanta och kom!

Till sist

Värmen har fått ett litet bakslag de senaste dagarna. Samtidigt som temperaturen ute sjunker ser vi också att opinionssiffrorna för oss stiger.

När vi nu snart beger oss ut i en mera aktiv fas kombinerar vi ökat stöd i opinionen med en varmare och ljusare vardag. Låt det vara en metafor för det samhälle vi vill skapa!

Krister Andersson
Ordförande i Marks Arbetarekommun

 
Syntolkning av bild: Jessica Rodén. Fotograf Christer Falk.

Tillsammans med företagen utvecklar vi Mark

Vårens antågande med varma solstrålar och fågelkvitter känns nästan overkligt med tanke på det mörker som pågår så nära. Kriget i Ukraina berör oss alla. Det är en humanitär katastrof vars omfattning är svår att ta in men också omöjlig att blunda för. Demokrati är inget vi kan ta för givet. Den är skör och behöver värnas.

Just nu genomför kommunen utbildningen Förenkla - helt enkelt. En utbildning för kommuner och regioner som vill förbättra sina företagskontakter.

I Mark finns det cirka 4000 företag inom flera olika inriktningar. Dessa företag har en jätteviktig roll i vårt samhällsbygge och utveckling. För att vi som kommun ska kunna stärka välfärden och kunna fortsätt växa behöver vi vara en kommun där det är lätt att vara företagare i. Näringslivet är med och bär upp hela vårt välfärdssystem genom skatteintäkter som finansierar skola, vård och omsorg. För att bygga gator och vägar med mera. Företagen skapar även många arbetstillfällen i vår kommun.

Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Jessica Rodén
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalpolitiskt ansvarig i Marks Arbetarekommun

 
Syntolkning av bild: Arbetarekommunens ordförande, Krister Andersson, står på en sen med röda fanor bakom sig. Fotograf: Håkan Andersson.

Arbetarekommunen Medlemsmöten

Kommande medlemsmöten är planerade till:

Den 27 april klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. Vi får besök av Jesper Eneroth. Han kommer bland annat att prata om valrörelsen, första maj och internationell solidaritet.
 
Den 2 juni klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan är bland annat fastställande av Handlingsprogramet för nästa mandatperiod.
 
Den 24 augusti, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan valärende, uppdrag till regionen.
 
Den 29 september, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. Om det politiska läget.
 
Vid behov extra medlemsmöte den 6 oktober, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. Om det politiska läget.
 
Den 31 oktober, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan valärende, Kommunfullmäktiges presidie och valberedning, kommunstyrelse, dess arbatsutskot, kommunalråd, revisorer och gruppledare.
 
Den 24 november, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan valärende, nämnder och styrelser.
 

Första Maj

Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen i Mark samlas för Första Maj firande i Kinna. Efter två års digitala firande på distans träffas vi återigen fysiskt på Mor Kerstins Torg.

Program
14:00 Börjar arrangemanget med appeller och underhållning
15:00 Uppställning för demonstration
15:30 Avmarsch - demonstrationståg
16:00 Åter vid Mor Kerstins Torg och tal av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

 

Kalendarium möten och aktiviteter

2022-04-10 Örby-Svansjö S-förening har medlemsmöte klockan 15:00 i Örbygården.

2022-04-20 Horreds S-förening har medlemsmöte klockan 19:00 i Horreds bibliotek. Huvudpunkt är kommande val.

2022-04-27 Arbetarekommunen har medlemsmöte klockan 18:30 i partilokalen, Kinna.

2022-05-01 Första maj i Kinna.

 
Syntolkning av bild: Håkan Andersson. Fotograf Christer Falk.
 

Information och kommunikation

Nätaktivism
Nu har valrörelsen dragit igång. Gilla, kommentera och dela Socialdemokraterna i Marks inlägg som du finner på vår Facebook sida och Instagram.

Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer senast/runt den 30 april 2022. Ska ni arrangera något i er förening eller vill nå ut med något annat? Skicka texter "löpande" till mig dock senast den 25 april 2022.

Känner du en medlem som inte får nyhetsbrevet? Meddela rätt e-postadress till Ulrica på expeditionen.

Håkan Andersson
Information/kommunikationsansvarig i Marks Arbetarekommun

Missat tidigare nyhetsbrev? Klicka och läs dom
 
Syntolkning av bild: Foto på vår lokal i Kinna, utifrån. En gul tegelbyggnad med skyltar som visar att det är Socialdemokraterna, ABF och LO:s lokal. Fotograf Håkan Andersson.

Partiexpedition

Ulrica Kling arbetar på expeditionen som kanslist.
Öppen helgfri måndag till torsdag klockan 08.00-13.30.

Socialdemokraterna i Mark
Boråsvägen 28
511 54 Kinna

Telefon 0320-47565

Klicka här för att skicka e-post till Arbetarekommunen
Facebook Instagram YouTube Länk till vår hemsida

Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link