Med information om valet, möten, studier osv
Syntolkning av bild: Arbetarekommunens ordförande Krister Andersson vid ett medlemsmöte. Text: Nyhetsbrev från Marks Arbetarekommun. Logotype: Den Socialdemokratiska Rosen med texten Socialdemokraterna. Fotograf: Håkan Andersson.

Måndagen den 31 januari 2022. Nyhetsbrev nummer 2. Årgång 3.

Innehåll

Arbetarekommunens ordförande. Krister Andersson.

Arbetarekommunen. Kommande medlemsmöten.

Nomineringar. Till styrelser och nämnder i kommunen och regionen för nästa mandatperiod.

Studieorganisatör. Urban Jernberg informerar.

Valet 2022. Kandidatfotografering, kandidatförsäkran med mera.

Kalendarium. Möten och aktiviteter.

Information- och kommunikation. Håkan Andersson.

Partiexpedition. Adress, telefon och öppetider.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Vilket rekommenderas om du läser på din telefon.

 
Syntolkning av bild: Krister Andersson. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.
 

Så har då 2022 infunnet sig, valåret då vi ska ta nya tag för fyra år i majoritet i kommunen, regionen och riksdagen.

Vi hade nyligen en viktig men för glest besökt valupptakt i Arbeterarekommunen. Det vi kan konstatera är att alla kommer att behövas i valrörelsen vi har framför oss.

En valrörelse som ska präglas av glädje, var och ens förmåga och intresse. Tillsammans ska vi ha kul.

Partidistriktets valberedning
Till riksdagslistan har valberedningen föreslagit Jessica Roden till andra plats. Det är en kassaskåpssäker placering som riksdagsledamot. Grattis Jessica! Likaså har Håkan Andersson föreslagits till samma placering på regionlistan, vilket betyder tynga följduppdrag i regionen. Grattis Håkan. Själv tonar jag ner mitt region engagemang inför nästa mandatperiod. Valen sker officiellt vid partidistriktets årskonferens 12 mars.

Valcirklar
Arbetarekommun kommer att erbjuda ett batteri av studiecirkeltillfällen under mars och april för er som vill gå valarbetar studiecirkeln. Det går inte att missa. Vi vässar oss genom att göra saker tillsammans.

Region politiskt program
Ligger ute för remiss under februari, snabba puckar! Är du intresserad att fördjupa dig programmet genom att vara med i en grupp som sammanställer ett remissvar? Klicka på knappen nedan.

Årsmötet
Snart är det dax för arbetarekommuns årsmöte, 5 mars. Vi är i Skene Kulturhus för att kunna hålla avstånd. Som det ser ut just nu är Folkhälsomyndighetens restriktioner betydligt lindrigare då. Men man vet aldrig hur denna pandemi utvecklar sig.

Nu tar vi oss ann 2022. Året blir vad vi tillsammans gör det till. Kom ihåg att du behövs i valarbetet - för vi ska vinna!

Krister Andersson
Ordförande i Marks Arbetarekommun

Klicka här om du vill vara med i en arbetsgrupp om regionpolitiska programmet.
 
Syntolkning av bild: Arbetarekommunens ordförande står på en sen med röda fanor bakom sig. Fotograf: Håkan Andersson.

Arbetarekommunen Medlemsmöten

Kommande medlemsmöten är planerade till:

Årsmöte den 5 mars klockan 10:00 i Kulturhuset i Skene (Folkets Hus). På agendan finns bland annat sedvanliga årsmötes punkter och val samt fastställande av kommunfullmäktigelistan.
 
Medlemsmöte den 2 juni klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan är bland annat fastställande av Handlingsprogramet för nästa mandatperiod.
 
Medlemsmöte den 24 augusti, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan valärende, uppdrag till regionen.
 
Medlemsmöte den 29 september, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. Om det politiska läget.
 
Vid behov extra medlemsmöte den 6 oktober, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. Om det politiska läget.
 
Medlemsmöte den 31 oktober, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan valärende, Kommunfullmäktiges presidie och valberedning, kommunstyrelse, dess arbatsutskot, kommunalråd, revisorer och gruppledare.
 
Medlemsmöte den 24 november, klockan 18:30 i partilokalen, Kinna. På agendan valärende, nämnder och styrelser.
 

Nomineringar till region- och kommunalpolitiska uppdrag

Nu är det dags att nominera till:

1. Ledamöter/ersättare till Marks kommuns nämnder och styrelser.

2. Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser.

Det är viktigt att tänka på jämställd representation.

Det är viktigt att den som nomineras är tillfrågad.

Nomineringarna (förslag på namn) ska vara inskickade senast den 3 april, till Socialdemokraterna i Mark, Boråsvägen 28, 511 54 Kinna eller e-post: socialdemokraterna@framtidensmark.se

I första hand rekommenderas föreningarna skicka in nomineringar. Kontakta därför gärna din förening med förslag. Men du har givetvis även som medlem rätt att skicka in egna nomineringar.

 
Syntolkning av bild: Urban Jernberg. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.
 

Utbildningar för alla medlemmar

Skicka ett mejl till partidistiktets ombudsman Cristina Nichta genom att klicka på länk nedan för att anmäla dig, redan idag.

Utbildningarna sker digitalt via Zoom.

Rosen för alla
Alla medlemmar har via bank-id behörighet till vårt intranät Rosen för alla. Få en guidning via en utbildning. På Rosen hittar man som medlem aktuell information om vårt politik, organisation och man kan via sin profil uppdatera betalsätt av medlemsavgiften med mera.

Kommande utbildningstillfällen är:

Den 9 februari klockan 18.00-19.00
Den 22 februari klockan 13.30-14.30
Den 1 mars klockan 19.00-20.00
Den 7 mars klockan 19.00-20.00
Den 14 mars klockan 13.30-14.30
Den 14 mars klockan 19.00-20.00
Den 17 mars klockan 13.30-14.30

Ecanwasser
Delta i en spännande utbildning om vårt nya verktyg för olika kampanjer som används vid allmänna val och vår- och höstkampanjer. En nödvändig utbildning för alla kandidater och valarbetare.

Kommande utbildningstillfällen är:

Den 9 februari klockan 19.00-21.00
Den 22 februari klockan 10.00-12.00
Den 1 mars klockan 17.30-19.00
Den 7 mars klockan 19.00-20.00
Den 14 mars klockan 10.00-12.00
Den 14 mars klockan 17.30-19.00
Den 17 mars klockan 10.00-12.00
Den 20 mars klockan 19.00-20.00

Valstudier
Förutan Ecanwasser utbildning kommer information om ytterligare valstudier snart.

Urban Jernberg
Studieorganisatör i Marks Arbetarekommun

Klicka här för att mejla din anmälan
Klicka här för att läsa om andra studier och utbildningar
 

Valet 2022

Information till kandidater till kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt riksdagen.

Kandidater
Ännu är inga valsedlar fastställda, distriktets valberedning har arbetat fram ett förslag när det gäller region- och riksdagslista. Distriktsårskongressen den 12 mars ska besluta om listorna. Arbetarekommunens valberedning jobbar med förslag till kommunfullmäktigelista och den 5 mars beslutar årsmötet om listan.

Fotografering av företrädare, det vill säga möjliga kandidater
Trots att listorna ännu inte är antagna behöver vi påbörja arbetet inför valet. De som är nominerade till de olika valen ska fotograferas. Dropp in fotografering sker i partilokalen, Kinna den 17 februari mellan klockan 12:30-19.00. Vår partikamrat Christer Falk från Bollebygd kommer finnas på plats för fotografering.

Förhinder den 17 februari?
Har du inte möjlighet att fotografera dig den 17 februari så behöver du fotografera dig vid annat tillälle hos en annan arbetarekommmun. Det kan ske:

Onsdagen den 2 februari i Borås
Torsdag den 3 februari i Borås
Tisdagen den 8 februari i Herrljunga
Onsdagen den 9 februari i Vårgårda
Onsdagen den 16 februari i Svenljunga
Tisdagen den 22 februari i Tranemo
Torsdagen den 24 februari i Ulricehamn

Om du inte kan den 17 februari och behöver fotograferas på annan ort, se ovan, vill vi att du kontaktar arbetarekommunen för mer information.

Klädkod
Vid fotograferingen är det en representativ klädkod, tillexempel skjorta, blus eller klänning, kavaj eller pullover (inga t-shirts). Fotona kommer att användas under valrörelsen och kommande mandatperiod i tryck och digitala medier.

Kandidatförklaring och kandidatförsäkran
För att kunna ställa upp som kandidat kräver valmyndigheten att man skriftligt godkänner det. Partiet har även en kandidatförsäkran som behöver undertecknas. Det finns möjlighet att få information samt att underteckna dessa blanketter i samband med fotograferingen.

 

Kalendarium möten och aktiviteter

2022-02-12 Västra Marks S-förening har årsmöte klockan 10:00 i Partilokalen, Kinna.

2022-02-15 S-kvinnor har årsmöte klockan 18:30 via Zoom.

2022-02-16 Skene S-förening har årsmöte klockan 18:30 i Skene Kulturhus.

2020-02-20 Tro och solidaritet har årsmöte klockan 18:00 i Kinna Församlinghem.

2022-02-23 Horreds S-förening har årsmöte klockan 19:00 hemma hos Tommy Karlsryd i Strömmared.

2022-02-23 Kinna S-förening har årsmöte klockan 18:30 i Partilokalen, Kinna.

2022-02-26 Torgmöte klockan 11:00-13:00 vid Mor Kerstins Torg i Kinna.

2022-02-27 Örby-Svansjö S-förening har årsmöte klockan 16:00 i Örbygården.

2022-03-05 Arbetarkommunen har årsmöte klockan 10:00 i Skene Folkets Hus.

2022-03-26 Torgmöte klockan 11:00-13:00 vid Mor Kerstins Torg i Kinna.

2022-04-02 Arbetarekommunen deltar med upp till 100 personer på Stand Up Comedy i Skene.

2022-05-01 Första maj i Kinna.

 
Syntolkning av bild: Håkan Andersson. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.
 

Information och kommunikation

Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer senast den 28 februari 2022. Ska ni arrangera något i er förening eller vill nå ut med något annat? Skicka texter "löpande" till mig dock senast den 25 januari 2022.

Känner du en medlem som inte får nyhetsbrevet? Meddela rätt e-postadress till Ulrica på expeditionen.

Håkan Andersson
Information/kommunikationsansvarig i Marks Arbetarekommun

Missat tidigare nyhetsbrev? Klicka och läs dom
 
Syntolkning av bild: Foto på vår lokal i Kinna, utifrån. En gul tegelbyggnad med skyltar som visar att det är Socialdemokraterna, ABF och LO:s lokal. Fotograf Håkan Andersson.

Partiexpedition

Ulrica Kling arbetar på expeditionen som kanslist.
Öppen helgfri måndag till torsdag klockan 08.00-13.30.

Socialdemokraterna i Mark
Boråsvägen 28
511 54 Kinna

Telefon 0320-47565

Klicka här för att skicka e-post till Arbetarekommunen
Facebook Instagram YouTube Länk till vår hemsida

Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link