Läs inkomna motioner
Syntolkning av bild: Ett socialdemokratiskt torgmöte i Kinna. Text: Nyhetsbrev från Socialdemokraterna i Mark. Logotype: Den Socialdemokratiska Rosen med texten Socialdemokraterna. Fotograf: Håkan Andersson.

Söndagen den 11 april 2021. Nyhetsbrev nummer 6. Årgång 2.

Innehåll

Arbetarekommunens ordförande. Krister Andersson.

Studiecirkeln Klass i Sverige. Helena Johansson.

Partikongress. Medlemsmöte med motionsbehandling.

Fyllnadsval. Nominera ersättare till Miljönämnd och Socialnämnd.

Möten och aktiviteter. Anmäl dig och uppdatera din kalender.

Utbildningar och studier. Intranätet Rosen för alla. Ecanvasser, Kyrkopolitik.

S-live. Livesändningar på Facebook.

Information- och kommunikation. Håkan Andersson.

Partiexpedition. Adress, telefon och öppetider.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Vilket rekommenderas om du läser på din telefon.

 
Syntolkning av bild: Krister Andersson. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.
 

Ordföranden har ordet

Hej kamrater,

Nu på torsdag den 15 april är det medlemsmöte. Jag hoppas vi ses då klockan 18.30. Vi ska behandla 25 motioner till partikongressen.

Medlemsmöte är som vanligt under pandemins restriktioner på Zoom.

Klicka på knappen nedan för att läsa motionerna och styrelsens förslag. Längre ner i nyhetsbrevet finns mer information om medlemsmötet och partikongressen.

Krister Andersson
Ordförande i Marks Arbetarekommun

Klicka här för att läsa motionerna
 
Syntolkning av bild: Helena Johansson. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.

Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet

En digital studiecirkel kring boken Klass i Sverige. Vi planerar fem sammankomster om vardera tre studietimmar (3x45 minuter). Studiecirkeln arrangeras av ABF Sjuhärad på initiativ av Härryda arbetarekommun som bjuder in sina kollegor i Bollebygd och Mark.

Arbetsmetoden som tillämpas i studiecirkeln bygger på idén om bokcirkeln vilket betyder att alla läser och att deltagarna hjälps åt med inlärningen. Syftet är fördjupande dialoger via zoomverktyget.

Eftersom ABF driver en nationell studiekampanj kring boken kommer deltagandet att vara gratis och de bjuder på boken. Vi kommer under cirkelns gång att bjuda in till ett ”öppet möte” för alla medlemmar i de tre arbetarekommunerna via den centrala studiekampanjen. Vi siktar på att få medverkan av Daniel Suhonen.

Cirkelledare är Jan Linde, mångårig socialdemokratisk politiker och folkhögskollärare.

Frågor kan ställas till studieledare Rolf Vestman 073 097 57 77 eller cirkelledare Jan Linde 070 588 65 84.

Datum för start av studiecirkeln är inte klart ännu. Men är du intresserad av att delta så anmäl intresse genom att klicka på länken nedan.

Helena Johansson
Studieorganisatör i Marks Arbetarekommun

Klicka här för att anmäla intresse av att gå studiecirkeln Klass i Sverige
 
Syntolkning av bild: Bild på kongressalen i Svenska Mässan, Göteborg. Salen är fylld av ombud och partiordförande Stefan Löven syns på en storbild. Ett foto från senaste partikongressen i Göteborg. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress den 3-7 november 2021


Medlemsmöte - motionsbehandling
Arbetarekommunens medlemsmöte är den 15 april klockan 18.30 på Zoom.

Klicka här för att beställa inloggningsuppgifter.

Ombud
Arbetarekommunen tar emot nomineringar av ombud till partikongressen fram till och med den 18 april klockan 12.00.

Tänk på att om du nomierar någon så ska personen vara tillfrågad.

Klicka här för att läsa mer om partikongressen
Klicka här för att skicka in en nominering av ombud till partikongressen
 

Nominering av ersättare till Miljönämnden

Bengt Johansson, Hyssna, har meddelat att han på grund av personliga skäl avsäger sig uppdraget som ersättare i Miljönämnden. Därför finns nu möjlighet att visa intresse för eller föreslå någon annan till uppdraget som:

• Ersättare i Miljönämnden

Alla medlemmar har möjlighet att skicka in förslag på ny ersättare, det vill säga en nominering. Tänk på att tillfråga den du vill föreslå innan du nominerar. Nomineringar ska vara ska vara inskickade senast den 15 april 2021, till Marks AK exp, Boråsvägen 28, 511 54 Kinna eller genom att klicka här för att skicka via e-post.

Följande har uppdrag i Miljönämnden idag:

Ledamöter:
Håkan Andersson
Ann-Christin Asp

Ersättare:
Anders Lindqvist
Bengt Johansson, avgående

 

Nominering av ersättare till Socialnämnden

På grund av att Tryggve Larsson som varit ersättare i Socialnämnden har avlidit behöver ett fyllnadsval ske. Därför finns nu möjlighet att visa intresse för eller föreslå någon annan till uppdraget som:

• Ersättare i Socialnämnden

Alla medlemmar har möjlighet att skicka in förslag på ny ersättare, det vill säga en nominering. Tänk på att tillfråga den du vill föreslå innan du nominerar. Nomineringar ska vara ska vara inskickade senast den 15 april 2021, till Marks AK exp, Boråsvägen 28, 511 54 Kinna eller genom att klicka här för att skicka via e-post.

Följande har uppdrag i Socialnämnden idag:

Ledamöter:
Tommy Karlsryd
Inger-Brita Freding Sölvebring
Rainer Lohager

Ersättare:
Helen Eriksson
Vakant
Thord Harrysson

 
Syntolkning av bild: Ett socialdemokratiskt medlemsmöte på Zoom. Fotograf Håkan Andersson.
 

Möten och aktiviter

 

Tisdag den 13 april klockan 18.30 har Skene och Västra Marks S-föreningar en workshop om "Det politiska samtalet" på Zoom. Öppet för alla medlemmar i arbetarekommunen. Klicka här och läs mer.
 

Torsdagen den 15 april klockan 18.30 har Arbetarekommunen medlemsmöte, på Zoom.
På agendan motioner till Partikongressen.
 

Lördagen den 1 Maj. Tal och appeller med mera planeras genomföras digitalt lokalt av Skene S-förening i samarbete med Arbetarekommunen. Mer information kommer senare.

Det centrala digitala 1 maj arrangemanget med Stefan Löfen är klockan 10.30-11.30. Det sänds bland annat på partiets Facebooksida.

Partidistriktets regionala arrangemang är startar klockan 11.40 på Socialdemokraterna i Sjuhärads Facebooksida.

Beställ inloggningsuppgifter till möten som annonseras i ovan av s-föreningar och arbetarekommunen genom att e-posta arbetarekommunen minst 24 timmar innan mötet.

Zoom fungerar bäst om du laddar ner appen!

 

Utbildningar


Rosen för alla

För alla medlemmar. Du kommer att få behörighet i vårt intranät Rosen för alla. För detta krävs att man går en utbildning på cirka 30 min. På Rosen hittar man som medlem aktuell information om vårt politik, organisation och man kan titta på sin registrerade profil hos oss. Plats Zoom.

Vi genomför utbildningar för alla medlemmar.

Vänligen anmäl dig genom att klicka här.

Vilket utbildningstillfälle passar dig?

12 april klockan 13.30-14.00

16 april klockan 09.30-10.00

Ecanvasser utbildning

För alla medlemmar. Delta i en spännande utbildning om vårt nya verktyg för olika kampanjer så som kyrkoval, allmänna val och vår- och höstkampanj. Plats Zoom.

Vänligen anmäl dig genom att klicka här.

Vilket utbildningstillfälle passar dig?

12 april klockan 9.00-12.00

22 april klockan 18.00-21.00

23 april klockan 9.00-12.00

27 april klockan 18.00-21.00

Utbildning för kyrkopolitiker

För dig som är kandidat i kyrkovalet. Plats Zoom.

Vänligen anmäl dig genom att klicka här.

Vilket utbildningstillfälle passar dig?

14 april klockan 18.00-20.00

20 april klockan 18.00-20.00

28 april klockan 18.00-20.00

Klicka här för att läsa om studier och utbildning
Klicka här och läs på vår hemsida om Zoom
 
Syntolkning av bild: En leende tjej håller i ett plakat med texten Solidaritet. Hon befinner sig i ett demonstrationståg. Foto från Partistyrelsens bildarkiv.

S-live sändningarna på Facebook

Socialdemokraterna i Mark
Sänder S-live varje söndag klockan 10.00 till 10.30.

Livesändning sker på vår Facebooksida, där du i direktsändning kan skriva frågor och kommentera.

Partidistriktet
Sänder live varje "onsdagslunch" klockan 12.15-12.45 på Facbooksidan: Socialdemokraterna i Sjuhärad

Klicka här för att komma till Socialdemokraterna i Marks Facebook sida
 
Syntolkning av bild: Håkan Andersson. Foto från Arbetarekommunens bildarkiv.
 

Information och kommunikation

Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer senast den 30 april. Ska ni arrangera något i er förening eller vill nå ut med något annat? Skicka texter "löpande" till mig dock senast den 25 april.

Känner du en medlem som inte får nyhetsbrevet? Meddela rätt e-postadress till Ulrica på expeditionen.

Arbetsgrupp
Informations och kommunikationsgruppen tar gärna emot fler som är intresserade av att arbeta tillsammans med oss.

Håkan Andersson
Information/kommunikationsansvarig i Marks Arbetarekommun

Missat tidigare nyhetsbrev? Klicka och läs dom
 
Syntolkning av bild: Foto på vår lokal i Kinna, utifrån. En gul tegelbyggnad med skyltar som visar att det är Socialdemokraterna, ABF och LO:s lokal. Fotograf Håkan Andersson.

Partiexpedition

Ulrica Kling är kanslist på expeditionen.
Bemannad måndag till torsdag klockan 08.00-13.00.

På grund av pandemin tar expeditionen enbart emot bokade besök.

Socialdemokraterna i Mark
Boråsvägen 28
511 54 Kinna

Telefon 0320-47565

Klicka här för att skicka e-post till Arbetarekommunen
Facebook Instagram YouTube Länk till vår hemsida

Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link