God Jul & Gott nytt år - Nominering Nämndeman
Syntolkning av bild: Arbetarekommunens ordförande Krister Andersson vid ett medlemsmöte. Text: Nyhetsbrev från Marks Arbetarekommun. Logotype: Den Socialdemokratiska Rosen med texten Socialdemokraterna. Fotograf: Håkan Andersson.

Onsdag den 30 november 2022. Nyhetsbrev nummer 13. Årgång 3.

Innehåll

Ordförande har ordet, Krister Andersson

Lokal politik, Ulf Dahlberg.

Regionalnytt, Håkan Andersson

Riksdagen, Jessica Rodén

Fyllnadsval Nämndeman, AnnSofie Turesson

Arbetarekommunen. Kommande medlemsmöten.

Kalendarium. Möten och aktiviteter.

Medlemslotteri, Ulrika Kling

Information- och kommunikation. Rainer Lohager.

Partiexpedition. Adress, telefon och öppettider.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Vilket rekommenderas om du läser på din telefon.

 
Krister Anderson, Fotograf: Christer Falk, februari 2022. AK har fri förfoganderätt.

Nu märks det att vintern är i antågande.
 

Trots skyhöga elpriser, bränslepriser, dyrare mat och massvis av svikna vallöften från regeringen, närmar sig julen med stormsteg.

Fönstren, trädgårdar och den offentliga miljön lyser upp tillsammans med den vita snön. Med några minus biter det lite i kinderna, men hellre det än regn och blåst.

Det finns massor av små positiva saker att ta tillvara på i vintermörkret, var med varandra, var vänliga, tanka ny energi tillsammans. En kram, vänligt ord och ett leende kostar inget, men ger mycket.

Arbetarekommunen har stängt expeditionen för julledighet från fredag 23 december och öppnar igen måndag 2 januari. Är det något riktigt akut under den veckan, ring mig, Krister, på 0705419827.

Vi träffas igen vid arbetarekommunens medlemsmöte 19 januari. Vi ska då utse ombud till partidistriktets årskonferens med mera. Väl mött då!

Slutligen önskar jag dig en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Krister Anderson
Ordförande i Arbetarekommunen

 
Ulf Dahlberg

Kommunstyrelsens ordförande


Hej kamrater!

Det börjar lacka mot jul och vi knyter ihop det här året med en skön känsla att vi kommer börja den
nya mandatperioden i en politisk ledning och fyra nya år för att stärka vår välfärdspolitik i
kommunen. Samtidigt som vardagen består av frågor att lösa som vi kan läsa om i tidningen som
tar en del tid att hantera, så har jag ett långsiktigt fokus på våra politiska mål. Där vill jag berätta
om vad som också händer i kommunen.

Bästa barnkommun

Nu har förvaltningarna inom kultur och fritid, barn och utbildning och socialtjänsten tagit fram ett
förslag med insatsområden för det övergripande kommunmålet bästa barnkommun för 2023-24.
Kommunens jämlikhetsutmaningar inom skola, fritid och livsvillkor ska mötas med fyra
insatsområden; psykisk hälsa, föräldrar som resurs, läsning och språkutveckling och motivation
och framtidstro.

Arbetet går hand i hand med Västra Götalandsregionens kraftsamling om fullföljda studier och ska
ske i samarbete med Västra Götalandsregionen och civilsamhället. Arbetet ska leda till nya
varaktiga arbetssätt och metoder för att ta nya steg mot målet att bli bästa barnkommun.

Nu händer det! Vi har jobbat politiskt med vårt mål om att satsa på barnen och nu börjar ett
konkret arbete för att öka jämlikheten för alla barn och unga i kommunen. Nu finns det näst intill
total uppslutning i både politiken och inom förvaltningarna att detta arbete ska göras tillsammans
för det är då vi blir starka!

Bästa företagskommun

Jag har tillsammans med vår delegation för väg 156 träffat Trafikverket och förtydligat vår ambition
om att bygga förbifart Skene och uppgradera hela vägsträckan till en 2–1 väg med 100 standard. Vi
vill ju kunna bidra till att utvidga Göteborgs arbetsmarknadsregion till att innefatta Mark fullt ut.

Under första kvartalet 2023 kommer vi färdigställa kontraktet för och skriva under vägplan för
förbifart Skene tillsammans med Trafikverket. Framöver kommer vi ha högsta växel i arbetet vägen
med målet att vi ska kunna köra den första bilen på den nya förbifarten i början av 2030-talet.

Kommunen jobbar även vidare med att tillsammans med näringslivet och viktiga organisationer ta
fram en projektplan för väg 156 för att kunna kommunicera möjligheterna med en ny väg och
samtidigt hantera miljökonsekvenser och väga samhällsnyttan för Mark i jämförelse med den
ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

Framtidens arbetsplats

Det är viktiga frågor för Marks utveckling i stort, men för att vi ska kunna fullfölja dessa projekt
måste vi har en kommunorganisation som levererar bra resultat hela tiden, och det kräver att vi
jobbar med rätt personal som tar fram rätt tankar och planer och gör rätt saker. För att vi ska få en
bättre kommunorganisation imorgon än vi hade igår, måste ett ständigt utvecklingsarbete ske.

Kommunstyrelses arbetsutskott har som personalansvariga sjösatt ett implementeringsarbete om
tillitsbaserad styrning och ledning som är en ledningsfilosofi för att öka brukarens fokus, för Marks
kommun som ska genomsyra alla medarbetares vardag för att öka fokus på dem vi är till för - våra
invånare!.

Detta har skett efter att vi fått återrapportering om uppdraget om framtidens arbetsplats som även
innefattar ett förankringsarbete inom alla enheter i kommunorganisationen, för att få in synpunkter
om framtidens kontorsarbete som är en översyn av verksamheternas behov av kontorslokaler.

Med ökade kostnader för underhåll och drift av kommunens fastigheter och en förändrad syn på
arbetsplatsens utformning efter två år av pandemi ska vi ta fram förslag på det totala behovet av

kontorslokaler för att uppfylla det kommunala uppdraget och samtidigt ha en bra arbetsmiljö för
våra anställda i framtiden.

Jag vill med dessa rader skicka med en julhälsning till alla medlemmar och deras familjer för ett
bra arbete och er benhårda tro på vår politik och hopp om ett jämlikt och rättvist samhälle.

Ta hand om er så syns vi i politiken.

Ulf Dahlberg

Kommunpolitiskt ansvarig i Arbetarekommunen

 

Klicka här för att läsa vårt handlingsprogram för 2023 - 2026
 
Håkan Andersson, Fotograf: Christer Falk, februari 2022. AK har fri förfoganderätt.

Förändringar behövs i regionen


På regionfullmäktiges möte den 29 november 2022, antogs RödGrön Lednings budget (S, V & MP) samt så genomfördes val av nya ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder.

Budget
Vår budget innehåller bland annat en satsning på löner och förlossningsvård. Men även att den prishöjning för kollektivtrafiken som det gamla borgerliga styret beslutat om (som gäller från den 1 januari) ska justeras tillbaka till dagens priser från och med 1 maj 2023.

Regionen bryter mot lagen
Idag finns det totalt över 35 000 invånare som väntar på operation, varav närmare 13 900 stycken har väntat i mer än 90 dagar. 78 500 invånare väntar på ett första besök, varav 29 900 stycken har väntat i mer än 90 dagar. Så kan vi inte ha det!

Enligt lag ska vård utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det innebär inte att allt ska göras som igår, för då kommer vi få samma eller sämre resultat. Vår region kan bättre!

I vårt partiprogram står
”Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.”

För att uppnå en jämlik vård
Det är bara den offentliga vården som drivs i egen regi som kan garantera att patienter med störst behov av vård prioriteras. För att få en ökad tillgänglighet är det nödvändigt med samverkan över verksamhetsgränser och mellan olika aktörer. Genom att prioritera samverkan och arbeta med ett inkluderande synsätt kommer invånarna i Västra Götalandsregionen att få den vård som de behöver och tillgängligheten till vården kommer att öka.

Utmaningar
Vår region och landet befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge med inflation, stigande räntor och höjda energipriser, krig i Ukraina, klimatkris och svårigheter med kompetensförsörjning. Detta drabbar alla våra verksamheter i allt från höjda priser på maten som serveras på sjukhusen, till energiförsörjningen av vår utrustning.

Behov
Vi behöver anpassa och förändra arbetssätt och prioriteringar för att få ihop ekvationen. Skruva lite här och lite där. Men självklart grundat på evidens och erfarenhet. För förr eller senare kommer nästan alla av oss, eller någon vi håller kär, att bli sjuka, skada sig eller helt enkelt bli sköra. Då ska man kunna vara trygg med att vården finns där. Vår gemensamma sjukvård, med kompetenta och välutbildade välfärdsarbetare.

Håkan Andersson
Regionpolitiskt ansvarig i Marks Arbetarekommun

Klicka här för att komma till S i väst - hemsida
 
Jessica Rodén, Fotograf: Christer Falk, februari 2022. AK har fri förfoganderätt.

Vårt Sverige kan bättre!!

 

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Vilket kräver en ansvarsfull ekonomisk politik.

Vi måste slå vakt om välfärden. Hushållens ekonomi måste skyddas. Men vad gör den borgerliga regeringen? Jo de sänker skatten för höginkomsttagare.

Socialdemokraternas skuggbudget innehåller just det, en ansvarsfull ekonomi mot stigande priser.

Vi behöver stärka ryggraden i Sverige: vår svenska välfärd. Alla skolor, vårdcentraler och äldreboenden som bär vårt land. Personalen som sliter hårt förtjänar en bättre arbetsmiljö och fler kollegor. Därför vill Socialdemokraterna satsa 12 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner. Det är dubbelt så mycket som regeringen. Men vi vill även genomföra riktade satsningar på personal och kompetensförsörjning.

För varje krona vi satsar på polisen, ska vi satsa lika mycket på att stoppa nyrekryteringen till gängen. Det handlar bland annat om en extra miljard på likvärdighetsbidraget till de skolor som har tuffast förutsättningar och en halv miljard ytterligare på socialtjänsten för att kunna fånga alla unga på glid. Fler unga tjejer och killar ska idrotta och bli en del av en gemenskap, därför vill vi ge 100 miljarder till idrottsrörelsen.

Hushållen behöver stöd i tuffa tider, det tjänar hela samhället på. Därför vill vi införa en tankrabatt på som mest 2000 kronor per bil. Alla som äger en bil i Sverige och som tjänar under 50 000 kronor skulle få del av rabatten, men mest går till de av oss som bor långt bort från städerna och är beroende av bilen i vardagen. Vi vill även öka barnbidraget med 200 kronor under vintermånaderna. För i tuffa tider förtjänar barn och föräldrar trygghet!

Politik handlar om att prioritera! Och det är tydligt att Sverigedemokraterna och regeringspartierna har prioriterat skattesänkningar framför rejäla investeringar i det som bygger Sverige starkare. Vi Socialdemokrater prioriterar annorlunda, för vi vet att vårt Sverige kan bättre.

Jessica Rodén
Riksdagsledamot från Mark
 

 
AnnSofi Tureson, Fotograf: Christer Falk, februari 2022. AK har fri förfoganderätt.

Fyllnadsval av nämndeman 2023
 

Är det någon som är intresserad av att vara nämndeman i tingsrätten?

Vi har fått ett avhopp och söker dig som är intresserad!

Skicka gärna en intresseanmälan till oss:
Maila oss här

Mvh AnnSofi Tureson

Ordf. ”Lilla valberedningen”

 
 

Arbetarekommunens Medlemsmöten

Kommande medlemsmöte är planerat till:

19 januari 2023 - klockan 18:30, Partilokalen, Kinna.

 

Övriga möten och aktiviteter
 

15 januari - Örby-Svansjö har medlemsmöte i Örbygården, klockan 15:00 - 17:00.
26 februari - Örby-Svansjö har årsmöte i Örbygården, klockan 15:00 - 17:00

 

 

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri

 

Vinnare i dragning nr 7 - 2022-12-08

Vinst - Lottnummer - Namn - Ort

1 000kr - 178 - Ritva Eklund, Sätila

500kr - 121 - Kjell Nordin, Björketorp

500kr - 101 - Hanne Jensen, Fristad

200kr - 126 - Evy Johansson, Björketorp

200kr - 140 - Lars Claesson, Horred

200kr - 108 - Gerry Norén, Kinna

200kr - 125 - Anita Lomander, Hajom

Grattis till alla vinnare!

 

 
Syntolkning av bild: Rainer Lohager. Fotograf Christer Falk.

Information och kommunikation


Glad lucia, God Jul & Gott Nytt År

Här kommer årets sista nyhetsbrev med senaste nytt från lokalt, regionalt och riks. Notera gärna att vi söker förslag på nämndeman inför 2023.

Nyhetsbrev
Nästa ordinarie nyhetsbrev kommer i slutet på januari. Ska ni arrangera något i er förening eller vill nå ut med något annat?
Skicka texter "löpande" till mig, dock senast 25 januari.

Känner du en medlem som inte får nyhetsbrevet? Meddela rätt e-postadress till Ulrica på expeditionen.

Rainer Lohager
Information- och kommunikationsansvarig i Marks Arbetarekommun.

Missat tidigare nyhetsbrev? Klicka och läs dom
 
Syntolkning av bild: Foto på vår lokal i Kinna, utifrån. En gul tegelbyggnad med skyltar som visar att det är Socialdemokraterna, ABF och LO:s lokal. Fotograf Rainer Lohager

Partiexpedition

Ulrica Kling arbetar på expeditionen som kanslist.
Öppen helgfri måndag till torsdag klockan 08.00-13.30.

Jul- och nyårsstängt från fredag 23 december och öppnar igen måndag 2 januari.

Socialdemokraterna i Mark
Boråsvägen 28
511 54 Kinna

Telefon 0320-475 65 samt mobiltelefon: 070-106 33 42

Klicka här för att skicka e-post till Arbetarekommunen
Facebook Instagram YouTube Länk till vår hemsida

Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link