EXTRA NYHETSBREV

Den 2 november 2020, nummer 7, årgång 1.

Innehåll

Arbetarekommunens ordförande. Krister Andersson.

Kommunstyrelsens ordförande. Lisa Dahlberg.

Livsändningar på Facebook. Återupptas

Valberedningen. Berndt Ekholm.

Kyrkovalet 2021. Bodil Wennerström.

SSU i Mark. Daniel Fleck.

Möten och aktiviteter. Uppdatera din kalender.

Information- och kommunikation. Håkan Andersson.

Styrelsen. Kontakt länkar.

Expeditionen. Kontaktuppgifter och öppetider.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Vilket rekommenderas om du läser på din telefon.

 
 

Ordföranden har ordet
Hej på er!

Civid-19
Ni har väl alla noterat de nya och tuffare riktlinjerna kring Covid-19. Vi ska egentligen bara träffa dem vi lever ihop med. Förvisso fram tills den 19 november. Men om inte mycket ändrats till dess kommer oundvikligen en förlängning.

Inställd invigning
Socialdemokratern, ABF och LO ställer in den planerade invigningen av den nya gemensamma lokalen i Kinna den 27-28 november.

Inställt medlemsmöte
Arbetarekommunen ställer också in det fysiska medlemsmötet den 3 december på grund av pandemin.

Styrelsen ställer om
Verksamheten inom partiet måste fortsätta trots pandemin och skärpta råd.

Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ. Styrelsen som kommer därför fortsätta ledningen av verksamheten i överensstämmelse med stadgar och arbetarekommunen fattade beslut. Delvis i utökade digitala former.

Rekommendation till S-föreningar
Utifrån gällande råd bör alla S-föreningar anpassa aktiviteter och medlemsmöten så att de genomförs på ett smittsäkert sätt.

Nu får vi verkligen hoppas att de nya riktlinjerna bryter den uppåtgående trenden vi ser i antalet smittade och på sjukhusen. Till sist, ta hand om er och ta ansvar för medmänniskor.

Krister Andersson
Ordförande i Marks Arbetarekommun

Klicka här och läs Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd
 
 

Kommunstyrelsens ordförande
De skärpta råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om den 29 oktober i samråd med länets smittskyddsläkare ska tas på största allvar.

Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid. Vi behöver nu hjälpas åt att följa råden och att stötta våra verksamheter i de förändringar som behöver göras.

Kommunstyrelsens presidium har rekommenderat samtliga kommunens presidier att nämnders, nämnders arbetsutskotts och styrelsers möten ska hållas helt på distans, i de fall de inte kan ställas in. Denna rekommendation gäller omedelbart och tills vi gemensamt har kunnat resonera om en mer långsiktig lösning för politiska möten.

Lisa Dahlberg
Kommunalpolitiskt ansvarig i Marks Arbetarekommun

 

Live sändning på Facebook
Med anledning av de skärpta råden på grund av den ökade smittspridning återupptas Livesändningar med start söndagen den 8 november klockan 10.00.

Nu på söndag kör Lisa och Tommy sändningen. Därefter kommer andra socialdemokrater att ta vid.

 

Valberedningen informerar
Trots Covid-19 är det dags att nominera till de val som partidistriktet genomför på kommande distriktskongress och till de val som arbetarekommunen genomför på sitt årsmöte. Sista nomineringsdag till båda valen är den 30 november.

Med tanke på pandemins effekter på mötesverksamheten vill vi tydliggöra att alla medlemmar har rätt att nominera. För att nominera någon krävs att personen som föreslås är tillfrågad.

Arbetarekommunen
Årsmöte ska välja fyra ledamöter på två år de ledamöter vars mandatperiod går ut är:
- Krister Andersson,
- AnnSofi Tureson,
- Helena Johansson,
- Håkan Andersson.

Ledamöter som kvarstår till årsmötet 2022 är:
- Paul Holmberg,
- Annette Malmberg,
- Jessica Rodén,
- Lisa Dahlberg,
- Tommy Söderhagen.

Enligt stadgar och genom beslut på medlemsmöte ska följande fyra uppdrag väljas på årsmötet. Ledamöterna ska utgöra arbetarekommunens verkställande utskott:

Ordförande (Krister Andersson),
Vice ordförande (AnnSofi Tureson),
Kassör (Paul Holmberg),
Sekreterare (Annette Malmberg).

Namnen inom parentes ovan är de som innevarande år är valda för uppdragen.

Dessutom ska tre ordinarie revisorer och tre revisorssuppleanter väljas, personerna nedan är valda för verksamhetsåret 2020:

Revisorer, ordinarie
Eva Ryberg, sammankallande,
Peter Hellberg,
Gerry Norén.

Revisorer, suppleanter
Hanna G Svensson,
Kenneth Sölvebring,
Tomas Lundin.

Partidistriktet
På partidistriktets årskongress den 20 mars 2021 ska det utöver ordförande och revisorer väljas ledamöter. För närvarande är följande distriktsstyrelseledamöter från Mark:
- Krister Andersson vald fram till distriktskongressen 2022,
- Jessica Rodén vald fram till distriktskongressen 2021,
- Håkan Andersson vald fram till distriktskongressen 2022.

Berndt Ekholm
Sammankallande i Marks Arbetarekommuns Valberedning

Klicka och läs mer om valberedningen
 

Kyrkopolitiskt möte först nästa år
Vi har pratat om att ha ett kyrkopolitiskt möte i november. Som situationen är nu så är det bäst att skjuta på det.

Meningen var att börja arbeta på ett förslag till nytt Kyrkopolitiskt program för vår Arbetarekommun.

Det är ett viktigt uppdrag som kräver tid, men att hålla nere smittspridningen är just nu prioriterat!

Jag återkommer en bit in på det nya året. Hoppas innerligt att vi har en godare situation då!

Ha det gott och var rädda om er och varandra!

OBS
S-föreningarnas förslag till kyrkofullmäktigelistor ska senast vara arbetarekommunen tillhanda den 1 december.

Bodil Wennerström
Adjungerad som kyrkopolitiskt ansvarig i Arbetarekommunens styrelse

Klicka här och läs mer om kyrkovalet
 

SSU:s Lär känna kväll.
Den 4 november klockan 18.00 i nya lokalen vid Boråsvägen 28 i Kinna, käkar vi pizza, lär känna varandra, spelar quiz och pratar om morgondagens reformer!

Självfallet håller vi avstånd och agerer smittskyddssäkert när vi träffas.

Daniel Fleck

 
 

Möten och aktiviteter

Den 4 november har SSU en lära känna kväll i nya lokalen i Kinna klockan 18.00.
 

Den 18 november klockan 18.30 har Kinna S-förening medlemsmöte i nya lokalen i Kinna. På agendan bland annat: kyrkofullmäktigelistan, nomineringar till arbetarekommunens årsmöte och partidistriktets kongress 2021 samt val av ombud till distriktskongressen. För att delta digitalt anmäl dig till föreningsordförande Håkan Andersson senast den 17 november.
 

Den 28 november är det Torgmöte på Mor Kerstins Torg i Kinna klockan 11.00-13.00. Vi håller avstånd.
 

Den 30 november har Skene S-förening grötmöte och kyrkovals samtal.

 

Klicka här för att läsa om studier och utbildning
 
 

Information och kommunikation
Vi som jobbar med information och kommunikation träffas nästa gång den 24 november klockan 18.30 i nya lokalen, Kinna.

Vill du vara med så är du välkommen. Vi eftersöker särskilt kvinnor så att gruppen blir jämställd.

Facebook kampanjer
Då restriktioner sätter käppar i hjulen för vanlig möten så kör vi några ideologiska kampanjer på vår Facebook sida.

Nästa nyhetsbrev
Kommer senast den 30 november. Ska ni arrangera något i er förening eller vill nå ut med något annat? Skicka er text före den 26 november till mig.

Känner du en medlem som inte får nyhetsbrevet? Meddela rätt e-postadress till Ulrica på expeditionen.

Håkan Andersson
Information/kommunikationsansvarig i Marks Arbetarekommun

Missat tidigare nyhetsbrev? Klicka och läs dom
 

Marks Arbetarekommuns Styrelse 2020

Ordförande Krister Andersson

Vice ordförande AnnSofi Tureson

Kassör Paul Holmberg

Sekreterare Annette Malmberg

Studieorganisatör Helena Johansson

Information/kommunikationsansvarig Håkan Andersson

Facklig ledare Jessica Rodén

Kommunalpolitiskt ansvarig Lisa Dahlberg

Verksamhetsprogramsansvar Tommy Söderhagen

Adjungerad Kyrkopolitiskt ansvarig Bodil Wennerström

Läs mer om styrelsen och dess ledamöter
 
 

Expedition
Ulrica Kling arbetar som kanslist på expeditionen.
Öppet helgfri måndag till torsdag klockan 08.00-13.00

Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1
511 61 SKENE

Telefon 0320-47565

Under november kommer expeditionen flytta till nya lokalen i Kinna.

Klicka här för att skicka e-post till Arbetarekommunen
Facebook Instagram YouTube Länk till vår hemsida

Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link