Innerligt tack för massivt engagemang
Syntolkning av bild: Arbetarekommunens ordförande Krister Andersson vid ett medlemsmöte. Text: Nyhetsbrev från Marks Arbetarekommun. Logotype: Den Socialdemokratiska Rosen med texten Socialdemokraterna. Fotograf: Håkan Andersson.

Onsdag den 14 september 2022. Nyhetsbrev nummer 9. Årgång 3.

Innehåll

Arbetarekommunens ordförande. Krister Andersson.

Valombudsman. Benny Nyberg.

Information- och kommunikation. Rainer Lohager.

Partiexpedition. Adress, telefon och öppettider. * Nytt mobilnummer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Vilket rekommenderas om du läser på din telefon.

 
Syntolkning av bild: Krister Andersson. Fotograf Christer Falk.
 

Ett stort tack för din insats i valrörelsen.
 

Det är med mycket stor stolthet jag skriver dessa rader till dig som medlem i Marks Arbetarekommun.

Jag är stolt över hur fler och fler har anslutit i valarbetet ju längre in i valrörelsen vi kom. Vi har haft plats för alla att delta efter intresse och förmåga. Alla har bidragit, alla har behövts.

Arbetet på valcentrat i partilokalen, Kinna torg, dörrknackningar, valbussen på olika ställen i kommunen, Björketorp och Skene marknader,ringsamtal, debatter, frukostpåsar etc. Alla aktiviteter har samlat många ivriga partivänner som velat vara med.

Sammantaget har våra röda jackor lyst upp valrörelsen tillsammans med det fantastiska vädret.

Vårt gemensamma arbete har gjort att Socialdemokraterna ökat i kommunen, regionen och riksdagen. Markborna har sett oss, gillat oss och i högre utsträckning röstat på oss. Tyvärr har våra samarbetspartier inte gjort ett lika starkt valresultat, utan tappat mandat. Det gör att i skrivandets stund är det slutliga resultatet vilka som kommer att styra inte klart. Samtal pågår just nu kring majoritets bildande på alla nivåer, samtidigt väntar vi in den slutgiltiga rösträkningen.

Sammanfattningsvis! Medborgarna gillar oss Socialdemokrater. De har röstat på oss i högre utsträckning än förra valet. Vi har en bred organisation där alla kan vara med och delta i arbetet.

Din insats har haft betydelse. Stort tack!

Krister Andersson

Ordförande i Marks Arbetarekommun

Klicka här för att läsa vårt handlingsprogram för 2023 - 2026
 
Syntolkning av bild: Benny Nyberg. Fotograf Christer Falk.

Tittelitut, så var valet slut!

Vips, så är valet över och vi kan pusta ut efter en valrörelse präglad av fokus på möten mellan människor. För i just mötet med människor där är vi som allra bäst.
Här kommer vår förmåga att inspirera och övertyga till sin rätt, oavsett det handlar om ett spontant möte vid någon av alla våra torgaktiviteter eller i samband med de dörrknackningar vi genomfört.

Arbetet med att mejsla fram en valplan startade tidigt i våras men i någon mening kan Första Maj ändå sägas vara starten på de utåtriktade aktiviteterna. Torgmöten, dörrknackningar, ringkvällar, kampanjer i sociala medier och annonsering avlöste sedan varandra fram till midsommar. Därefter tog det fart igen i samband med Sommarfredag den 5 augusti och riktigt ordentlig schvung blev det den 20 augusti då vi hade vår Valupptakt.

De tre veckor som sedan följde fram till själva Valdagen den 11 september ökade vi takten undan för undan och hade aktiviteter och kampanjer i princip varje dag runt om i kommunen. Våra S-föreningar fanns på torg, marknader och vid viktiga knutpunkter för att fånga in väljare. Valbussen for hit och dit, vi packade och delade ut frukostpåsar, grillade korv, spelade Sven Ingvars och delade ut rosor. Vi spred glädje, skapade uppmärksamhet och byggde varumärket (S) helt enkelt.

Sista veckan blev intensiv för alla, med bland annat demokratidagar på Marks gymnasium och Skene Marten, som var tillbaka igen efter några års pandemi-uppehåll. På valdagen gjordes några sista ansträngningar för att få potentiella väljare att gå och rösta. Och på kvällen samlades vi i partilokalen i Kinna för att följa rapporteringen och ha en spännande och trevlig kväll tillsammans.

Några fakta om valrörelsen:

Väljarsamtal 4500
Dörrknackningar 750
Frukostpåsar 600
Rosor 900
Timmar i valtältet 102
Antal mil med valbussen 100
Uppsatta affischer 300
Grillade korvar 900
Koppar kaffe 1000
Kontakter sociala medier 11000/månad

En mer utförlig rapport från mig som er valombudsman kommer i slutet av september, då mitt uppdrag är slutfört.

Tack för all hjälp!

Benny Nyberg,
Valombudsman Marks Arbetarekommun

0734 - 28 19 48

 
Syntolkning av bild: Rainer Lohager. Fotograf Christer Falk.
 

Information och kommunikation


Hej på er!

Här kommer ett extrainsatt tackbrev från oss där vi bugar och bockar djupt för erat massiva engagemang.

Nyhetsbrev
Nästa ordinarie nyhetsbrev kommer den 28 september. Ska ni arrangera något i er förening eller vill nå ut med något annat?
Skicka texter "löpande" till mig innan men senast den 23 september.

Känner du en medlem som inte får nyhetsbrevet? Meddela rätt e-postadress till Ulrica på expeditionen.

Rainer Lohager
Information- och kommunikationsansvarig i Marks Arbetarekommun.

Missat tidigare nyhetsbrev? Klicka och läs dom
 
Syntolkning av bild: Foto på vår lokal i Kinna, utifrån. En gul tegelbyggnad med skyltar som visar att det är Socialdemokraterna, ABF och LO:s lokal. Fotograf Rainer Lohager

Partiexpedition

Ulrica Kling arbetar på expeditionen som kanslist.
Öppen helgfri måndag till torsdag klockan 08.00-13.30.

Socialdemokraterna i Mark
Boråsvägen 28
511 54 Kinna

Telefon 0320-475 65 samt mobiltelefon: 070-106 33 42

Klicka här för att skicka e-post till Arbetarekommunen
Facebook Instagram YouTube Länk till vår hemsida

Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link