Här får du läsa om alla våra spännande projekt!
 

Read the newsletter in your browser

KTP Summer Update

Juni 2020

Välkommen till KTP Summer Update!

Nu presenterar vi våra pågående projekt i KTP Energi Sverige, KTP Energi 2.0 och KTP Science.

För mer detaljerad information om alla projekt och mer information om KTP, läs mer på vår hemsida KTP Pågående Projekt

 

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och två IUC-bolag runt om i Sverige.

30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2020.

Deltagande samverkanspartners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, IUC Norr, MittUniversitetet, IUC Z-group, Högskolan i Gävle, Södertörns Högskola; Mälardalen Högskola, MITC och Högskolan Kristianstad.

ARHO

Mälardalen

Arho arbetar idag med robotlösningar, automation och autonoma lösningar. Målet med Fredriks projekt är att bygga ett system som kan arbeta med flera olika robottyper, då företaget har stora kunskaper inom hårdvara, men behövde ökad kompetens inom mjukvara.

 
 
 

Lundstams Återvinning

Östersund

Lundstams Återvinning har en toppmodern robotsorteringsanläggning men

ville se över sin energianvändning på resten av företaget. Linus har arbetat med en energikartläggning på Lundstams Återvinning och även lagt fram förslag på energieffektiviserande åtgärder. Projektet har förlängts för att ge Linus tid att söka investeringsstöd för vidare arbete.

KLT

Kristianstad

KLT är ett modernt och snabbt växande logistikföretag, och kan som specialister ta hand om färska livsmedel och snabbt frysa ned i högeffektiva kyltunnlar för att sedan lagerhålla åt kunden.

 

KTP-projektledaren Carl-Henrik kommer att arbeta med att ge företagen en överblick och egen kontroll över energianvändningen för att se hur olika insatser eller investeringar påverkar minskningen av energianvändningen.

 

Solhaga

Kristianstad

Solhaga Garden har utvecklats mycket under flera decennier. Ett stort flöde av växter, möbler, inredningsartiklar, trädgårdsdetaljer mm ingår i de 10000 artiklar som man saluför. Nu behöver de input kring hur de skall utvecklas hållbart strategiskt och energieffektivt.

Markus kommer att arbeta med att skapa en helhetsbild av företaget i nuläget samt därefter i samråd med ägarna utveckla en tioårsplan för hållbar utveckling gällande byggnader, energiförbrukning, återvinning av värme och vatten.

JonDeTech

Gävleborg

Ulrikas projekt ämnar att resultera i en prototyp av värmeflödestäthetsmätare inklusive kalibreringsverktyg som med hjälp av JonDeTechs unika sensor med nanoteknologi kan mäta värmeflöde med precision. Detta ska kunna visas för JonDeTechs kunder i syfte att inspirera till att integrera deras sensor i nya typer av enheter, där det även ska vara möjligt att få ett utvecklingskit specifikt framtaget för kommersiella applikationer. Projektet kommer till största del att äga rum på JonDeTechs lokaler på KTH Campus, där det även kommer att byggas en testrigg.

 

Smart Recycling

Luleå

Smart Recycling Norden AB har utvecklat ett system som optimerar processen för när containrar ska tömmas vilket gör att kunden tjänar pengar och minimerar sina CO2 avtryck. Smart Recycling Norden AB har som målsättning att växa på den europeiska marknaden. Det är här projektledare Peter kommer in, som ska arbeta med att marknadsföra deras klimatsmarta lösningar.

Kommande Projekt (ännu ej rekryterade):

EEPAB (Eskilstuna)

Flooré (Torpshammar)

Supply Chain (Jämtland/Härjedalen)

 

 

November 31 2017 - 08.56

KTP Energi 2.0

KTP Energi skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering.

Projektet möjliggör 8-10 st 1-åriga delprojekt på företag under 2019-2021.

Dala Massivträ

Falun

Dala Massivträ är ett kunskapsintensivt företag som tillsammans med erfarna partners, moderna metoder och material hjälper till att lösa både stora och små träbyggnadsprojekt.

Produkterna består av klimatsmarta byggkomponenter som framställs av förnyelsebar råvara, tillverkas i en energisnål process och därmed bidrar till ett hållbart samhälle. Anders jobbar med att utveckla företagets bjälklagskomponenter som en produkt – ”produktifiering” av en byggkomponent.

 

Ockelbo Plastindustrier

Ockelboo

Företaget har positionerat sig som kvalitetsleverantör av vattenrutschbanor. Under 30 år har de konstruerat och installerat över 900 rutschbanor i 36 länder.

Erik kommer att arbeta med utveckling av energieffektiv rutschbaneprodukt (och produktionsteknik) samt validering av företagets befintliga beräkningsverktyg.

Kommande Projekt (ännu ej rekryterade)

Norrdala Bygg AB (Älvdalen)

Din Elonbutik (Flertal butiker i Dalarna)

Selfcheck AB (Rättvik)

Tovenco (Hedesunda)

 

KTP Science

KTP Energi skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering.

Projektet möjliggör 8-10 st 1-åriga delprojekt på företag under 2019-2021.

Wireless P2P Technology

Falun

WP2P är ett unikt företag som forskar på och utvecklar egna trådlösa lösningar med inriktning mot mission kritiska kommunikationer inom 5G. Det handlar om intelligent trådlös teknik som kopplar samman världen utan gränser, t.ex. autonoma självkörande fordon, drönare och robotar.

Bharath kommer tillsammans med företaget och forskare från HDa att arbeta med mjukvarudefinierad radio (SDR) i kombination med maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), som ett sätt att ta itu med det störningsproblem som uppstår av det ökande antalet radiofrekvensberoende enheter.

 
 
 

ScanArc

Hofors

ScanArc vill ta sig an och öka takten på teknikutvecklingen. Plasmageneratorn med tillhörande elsystem utgör en nyckelkomponent i tekniken. I Filips uppdrag ingår att hämta in och leverera kravspecifikationer till kunder, underleverantörer och slutanvändare i värdekedjan. Inköp, egen tillverkning, montering och ett omfattande testabete organiseras och utförs av projektledaren ihop med andra medarbetare på ScanArc.

Feal

Horndal

FEAL har en ledande ställning som roducent av ramper för personer med funktionsnedsättning och uppkörningsramper av aluminium för transportindustrin. Daniel kommer arbeta med produktutvekling utifrån ett design- och hållbarhetsfokus, med fokus på att leverera färdiga, attraktiva och värdeskapande produkter.

 

Corviva

Falun

I samarbete med Corviva jobbar vår KTP-projektledare Linnea med att förbättra arbetsplatser och öka medarbetares engagemang. Det sker genom att med hjälp av forskning och digitala verktyg utveckla frågeställningarna i digitala enkäter inom området arbetsvetenskap.

Kommande Projekt (ännu ej rekryterade)

Moveum (Falun)

Balungstrands Sågverk (Balungstrand)

CSI Nordic AB (Borlänge)

 

Projektledarträff 17 Juni 2020

Den 17 juni samlades alla KTP projektledare för nätvärkande, erfarenhetsutbyte och workshop om de kunskaper och kompetenser som krävs av en bra projektledare.Det var också en chans för projektledarna i KTP Energi Sverige att lära känna teamet på KTP Hda och HiG. Workshopen leddes av processledare Ola Wiklund (HiG).

Regelbundna möten och workshops kommer ske under projektens gång.

 

 

Video om KTP-Projektledare Anders, Linnea och Bharath på Högskolan Dalarna

 
 

Phone: +46 (0)23-778000
ktp.avd@du.se

Click here to unsubscribe

Do not click this link