Välkommer tillbaka till KTP Update!
 

Read the newsletter in your browser

KTP Update

Januari 2021

Välkommen tillbaka till

KTP Update!

 

Med världen som den varit har vi fått ta en liten paus i våra uppdateringar, men nu är vi tillbaka igen! Trots ett tufft år för många företag är vi otroligt glada att vi får möjligheten att jobba med så många spännande projekt och att företag återigen vågar satsa!

KTP - Knowledge Transfer Partnerships:
 

KTP en samverkansmodell som använts av Högskolan Dalarna tillsammans med Högskolan i Gävle i flera år. I projektet KTP Energi Sverige stöttar vi även 5 andra lärosäten och 2 IUC från Luleå i norr till Kristianstad i söder med uppstart och hantering av sina egna KTP projekt.

Arbetet sker främst inom tre ERUF projekt - KTP Science och KTP Energi 2.0 (HDa och HiG) och KTP Energi Sverige. Det pågår ca 30 delprojekt runt om i landet, nya delprojekt presenteras här i KTP Update.

Läs mer om KTP här: KTP HDa

KTP Dagen 2020:

I oktober 2020 presenterades de då pågående projekten under KTP dagen, videor med alla presentationer hittar ni här:

Affärs- och Marknadsutvecklingsgruppen

Teknikgruppen

Produktutvecklingsgruppen

Energieffektiviseringsgruppen

Tvärvetenskapliga gruppen

 

Avslutade projekt

Lundstams Återvinning

Samarvbetet mellan Lundstams,IUC Z-Group och Mittuniversitetet pågick januari-september 2020.

Företaget har sett väldigt goda resultat av projektet, bland annat har de till viss del omorganiserat sin verksamhet och designat en tjänst till projektledare Linus som nu arbetar som Miljöingenjör på företaget.

Citat från slutrapporten:

"KTP är en möjlighet att självständigt driva ett kvalificerat och utmanande projekt på ett sätt som kan vara svårt att få möjlighet att göra som nyexaminerad student utan betydande arbetslivserfarenhet. Att samtidigt veta att det finns ett stöd från en akademisk handledare är en trygghet och det kan säkerligen i vissa fall vara en förutsättning för att projektet ska bli lyckosamt." Linus Theorell, projektledare Lundstams

"Vad gäller kopplingen till utbildningsprogrammet som sådant, i detta fall ekoingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet, har en hel del diskussion initierats om vad en ekoingenjör är och vad en ekoingenjör förväntas besitta för kompetens (och vilken kompentens man möjligen inte besitter). Genom denna typ av uppföljning får man en direkt koppling av utbildningens mål till samhällets/näringslivets behov." Torbjörn - akademisk coach

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och två IUC-bolag runt om i Sverige.

Deltagande samverkanspartners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, IUC Norr, MittUniversitetet, IUC Z-group, Högskolan i Gävle, Södertörns Högskola; Mälardalens Högskola, MITC och Högskolan Kristianstad.

Flooré

Torpshammar

Flooré är med sin patenterade och egentillverkade golvvärmeskiva den ledande leverantören av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel i Sverige. Deras golvvärmeskivor består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor (expanderad polystyren).

Fanny Högbergs arbete går bland annat ut på att finna ett fosilfritt material som kan ersätta EPS-skivorna, som sedan ska leda till ett ekologiskt golvvärmesystem.

 

Supply Chain

Östersund

Vemservice, Härjedalskök, Storsjökök, Side System och Fors Industrier är några av de företag som medverkar i projektet Supply Chain i Jämtland/Härjedalen.

David Hällgren kommer att arbeta med företagen för att effektivisera deras supply chain. Projektet syftar till att minimera risker för industrin i regionen vad avser försörjning av inkommande material och komponenter.

Genarp Lådfabrik

Kristianstad

Genarps Lådfabrik AB är ett företag som tillverkar och levererar förpackningslösningar – träemballage, lastbärare och tillbehör till emballering.

De har ett starkt fokus på hållbarhet och miljö; exempelvis arbetar de med återvinning av träemballage och lastbärare och det spill som blir i över i tillverkningsprocessen säljer de vidare till värmeverk.

Projektledare Edon Lushaku ska identifiera och föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Han kommer även att ansvara för en översyn av företagets miljömål, ta fram nya mål samt förbättra deras befintliga.

Lundqvist Trävaru

Piteå

Lundqvist Trävaru AB är ett norrländskt företag i expansion fyllt med framtidsvisioner. I dagsläget tillverkar företaget lättmonterade byggsatser i trä som levereras över hela Sverige. Genom flexibel produktion, hög kompetensnivå och ett unikt interaktivt webbaserat ritverktyg i 3D, där kunderna själva kan formge sin byggnad och få pris på både material och entreprenad direkt i webbläsaren, har Lundqvist Trävaru AB skapat sig en ställning som en av de ledande leverantörerna av byggsatser.

KTP-projektledaren kommer tillsammans med bolaget och dess samarbetspartners att utveckla byggsystem för effektiva, miljövänliga och prisvärda lösningar på byggprojekt för vilka de etablerade byggprocesserna inte är lämpliga.

Norrbotten Maskin och Industriteknik

Kalix

Norrbottens Maskin och Industriteknik, NMI-teknik, är beläget i Kalix och utför tillverkning, bearbetning och service inom maskin, svets och montage till privatkunder, företag och industri och har ambitionerna att växa.

KTP-projektledaren kommer att driva den strategiska utvecklingen av bolagets produktions- och konstruktionsprocesser.

Rollen har en central funktion för utvecklingen av företaget och ansvarar för att driva arbetet med att bygga upp rutiner och arbetssätt för att både produktion och konstruktionsprocesser som är mer kundanpassad än det företaget idag kan erbjuda.

Mårtensson Consulting

Kristianstad

På testbädd Balsgård, (ägs till 90% av Mårtensson Consulting AB), kan start-ups och etablerade företag utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Via Balsgård Foodtech AB får företag tillgång till expertkunskap kring råvaror och stöd i affärs- och konceptutveckling till produktutveckling.

Det är av ett stort intresse för samtliga uppdragsgivare och kunder till testbädd Balsgård att ur ett hållbarhetsperspektiv, främst miljömässigt och ekonomiskt, optimera processdesignen för en minimerad energiförbrukning samtidigt som en hög kvalité på relevanta produktfunktioner i konsumentperspektiv upprätthålls.Det är just detta som projektledare Liam Wolter kommer att fokusera på under sitt projekt.

Eskilstuna Elektronik Partner

Eskilstuna

EEPAB erbjuder ett affärsmässigt och personligt partnerskap för företag som vill ta sin elektronik till nästa nivå. Genom effektiva och innovativa arbetsmetoder skapar de största möjliga kundnytta utifrån varje företags unika förutsättningar och utmaningar.

Projektledaren Kim Tavakoli på EEPAB kommer att ha fokus på att leda utvecklingsarbetet att bygga en digital plattform för produktionsplanering samt för att uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i Kundkontakt kommer att vara en viktig del i hennesarbete.

Recotech

Arboga

Recotechs idé är att göra reparations- och tillverkningsteknik, som förut endast varit tillgänglig för flygmotorunderhåll, användbar och lönsam för flera typer av industriell verksamhet.

Projektledaren ska som produktansvarig utveckla marknadsbearbetningen för och utökning av sortimentet inom WingLift™ vilket är ett hållbart och kostnadseffektivt hanteringskoncept för att lyfta och flytta tyngre utrustningar eller containrar korta avstånd. Kunderna arbetar inom försvar eller FN:s hjälpinsatser men också företag som utrustar containers till mobila sjukhus eller andra ändamål.

Woolpower

Östersund

Woolpower AB har sin bas i Östersund, där all utveckling och tillverkning sker, från garn till färdigt plagg av varma underställ och mellanlager. För Woolpower är det viktigt att leverera produkter som håller hög kvalité och som håller år efter år för användaren och på det sättet bidrar till minskad påverkan på miljön.

Rebecca Josefssons projekt
syftar till att minska andelen spill/defekt material ifrån Woolpowers produktion som idag går till förbränning och på så sätt bli mer cirkulära och minska avtrycket på miljön. Företaget ser också långsiktigt potential till att eventuellt samla in använda och utnötta plagg av slutanvändaren för att göra nytt garn av och producera nya plagg.

Fermeco

Piteå

 
   

Fermeco är beläget i Piteå och är ett legotillverkande företag inom stålindustrin. Verksamheten omfattar konstruktion, tillverkning och montage av stålkonstruktioner till byggnader, byggnadssmide, licenssvetsning samt tillverkning och montage av byggnader i stål och plåt.
Företaget befinner sig i en generationsväxling och tillväxtresa.

KTP-projektledaren ska strategiskt kartlägga och analysera verksamheten och därefter föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Rollen har en central funktion för företagets utveckling och för att skapa hållbar tillväxt. Målsättningen är att få en översyn av företagets miljömål och ta fram nya samt förbättra deras befintliga. En del av arbetet är att utveckla arbetssätt och metoder för EDP-analys på företagets produkter.

 

Kommande Projekt (rekrytering ej påbörjad):

MeraSkog

 

November 31 2017 - 08.56

KTP Energi 2.0

KTP Energi 2.0 ska utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering.

Pågående Projekt: Dala Massivträ, Ockelbo Plastindustrier

Norrdala Bygg

Älvdalen

Norrdala Bygg har som huvudsakligt verksamhetsområde att bygga prefabricerade hushuselement med trästomme i sin husfabrik i Älvdalen som de sedan själva monterar. Norrdala bygger främst i norra dalarna och Härjedalen, specialiserade på byggnader i fjällmiljö.

Projektledaren Markus Tollsten hjälper Norrdala Bygg att digitalisera sitt arbetsflöde. Arbetet innebär att identifiera arbetsmoment där digitala hjälpmedel kan utnyttjas och implementera dessa i verksamheten.

Moduline AB

Borlänge

Moduline är en av Sveriges största frisörgrossister. Det betyder att de har rättigheterna till vissa märken på den svenska marknaden både inom produkter och inredning.
Företaget erbjuder ett brett sortiment av både hårvård och inredning och har en säljkår runt om i Sverige.

Agnes Sandsjös projekt syftar till att:

Skapa ett helhetskoncept som möjliggör för kunderna (frisörer) att enkelt öppna/förnya sin salong där såväl hållbarhet, ergonomi och ekonomi går hand i hand via Modulines koncept.
Se över produktsortimentet för att kunna erbjuda ett större utbud av ekologiska och mer hållbara varor i frisörbranschen.
Digitalisering av företagets olika flöden såväl internt som externt för att möta kraven från större kunder tex. LYKO
Ta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor inom företaget.

Selfcheck

Rättvik

Erik Wijnbladh kommer arbeta med att utveckla företagets unika webbapp för lagstadgade egenkontroller till större och nya marknader.

Projektet innefattar proaktivt idéarbete kring nya funktioner och koncept vilket tex. innebär att ta fram wireframes, mockups och design för alla typer av enheter, både mobila samt mindre mobila. Selfcheck jobbar lösningsfokuserat vilket innebär att utgångspunkten alltid är i kundens problemställning.

Tovenco

Hedesunda

Projektledare Joel Silema ska med digitala verktyg projektera och kalkylera restaurangkök och luftrening för ventilationskanaler. Detta sker med stöd av MagiCad och andra applikationer för simulering och optimering.

Arbetet syftar även till produktutveckling av energieffektiva ventilationssystem och produkter för primärt Storkök. Arbetet sker i samverkan med produkt- och produktionsutvecklare samt med pågående marknadsutvecklingsarbetet. Det senare har till syfte att förstärka försäljningsorganisationen med nya arbetssätt och digitalisering med ERP-system.

Fagerströmbolagen

Borlänge

Fagerströmbolagen, ett familjeägt moderbolag med sju dotterbolag aktiva inom godstransporter, miljötransporter och bud, befinner sig i en bransch som just nu präglas av ett spännande skede med kraftig och snabb förändring i digitalisering, ökad e-handel, nya aktörer och en stor miljöomställning.

Projektledare Mohsin Raza kommer att arbeta med att upprätta och i vissa fall vidareutveckla modeller för att mäta och sedan kommunicera kring:

fordonskostnader

effektivitet

drivmedelsuppföljning

nyckeltal

Din Elonbutik AB

Dalarna, Gävleborg, Gästrikland

Anton Lindströms projekt går ut på att skapa en utbildning för att säkerställa den kompetens som krävs för installation av ELONs produkter.

Det handlar om att se till att installatörer har tillräckliga kunskaper för att utföra en säker installation men också att all personal, både i butik och ute hos kund, ska kunna diskutera val av produkter utifrån hållbarhetsaspekter.

Kommande Projekt (ännu ej rekryterade)

VVS Teknik AB

 

KTP Science

KTP Energi skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering.

Pågående projekt: Wireless P2P Technology, Corviva

Sacci

Falun

Sacci Ryggsäckar AB utvecklar och producerar högkvalitativa och ergonomiska bärlösningar för en bättre arbetsmiljö inom många olika områden, både nationellt och internationellt. Sacci har ett eget produktutvecklingscenter som kontinuerligt utvecklar nya produkter samt vidareutvecklar befintliga produkter för att ständigt ligga i framkant gällande funktion, ergonomi och hållbarhet.

Ludvig Larssons projekt riktas mot volymexpansion med hjälp av produktutveckling kopplad i första hand till den unika Sacci-kroken, ”Sacci Hook”. Anpassade lösningar för kroken ska tas fram för att kunna erbjuda standardprodukter under eget varumärke.

Till projektet kopplar Högskolan Dalarna kvalificerad arbetsmiljöforskning för att utveckla och verifiera produkter och tillämpningar hos olika kunder, både nationellt och internationellt.

 
 
 

Abila Öppenvård

Abila Öppenvård AB är en privat öppenvårdsaktör som med tillstånd från IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) bedriver verksamhet inom individ -och familjeomsorgen. I över 10 år har företaget på uppdrag av socialtjänsten arbetat med relationsbaserad behandling och genomfört individuellt skräddarsydd öppenvård i människors naturliga miljö.

Första delen i projektet är att titta på vad forskningen säger kring insatsers effekter inom öppenvård när det gällande ungdomar/unga vuxna i en drog- och kriminalitetproblematik.

Utifrån tillgänglig forskning om effekter och uppföljningsmått är målet att utforma en uppföljningsmodell.

Under andra delen av projektet följs resultaten av arbetet upp med modeller utifrån olika perspektiv och resultaten sätts i relation till sociala investeringar. Arbetet förväntas bidra med kunskap till verksamhetsutveckling och till forskningsområdet och ge underlag till rapportering såväl till praktiken som i vetenskaplig tidskrift.

Moveum

Falun

Med nya, innovativa lösningar skapar Moveum användarvänliga produkter för personer med funktionsvariationer. Företaget utvecklar och tillverkar användarvänliga och innovativa produkter med tillgänglighet i fokus.

Joel Silemo ska, med utgångspunkt från företagets SmartaHome-spisvakt Spisec AddOn, utveckla evidensbaserade hårdvaror och mjukvaror med AI/Ml-funktioner som gör skillnad för vårdpersonal, anhöriga och personer med demens eller demenssymtom.

Balungstrands Sågverk

Balungstrand

Företaget strävar efter ständig förbättring av säkerhet för de anställda och för de besökande. 2017-2018 genomfördes ett produktionsrelaterat KTP projekt inom energieffektivisering.

Syftet med Isabella Söderströms projekt är att utveckla företagets strategiska och operativa arbetsmiljöarbete. Hon ska skapa en hållbar och produktionsnära arbetsmiljöplattform baserat på aktuell lagstiftning samt utifrån företagets redan genomförda kartläggningar. Det handlar om att ta fram processer och styrande dokument som gör det lätt att göra rätt.

Sjölins Smide

Hudiksvall

Sjölins är det privatägda företaget som gått från den lilla smedjan till det ledande företaget inom stålkonstruktioner. Här finns närmare 100 kollegor som med modern maskinpark och goda lokaler driver en högkvalitativ verksamhet med nationella kunder.

Projektets mål är att skapa en ny affärs- och verksamhetsnära HRM-funktion samt ett långsiktigt hållbarhetssystem. Den nya funktionen ska fokusera på hållbarhets-, kompetens- och organisationsutveckling och i det kommer ”Den femte kvalitetsvågen – Quality 5.0" ha stor påverkan. Utvecklingsarbetet kommer att ske både internt och externt med avseende på företagets intressenter.

Filmer om KTP 2020: 

Under hösten 2020 spelades två filmer in om KTP - Borlänge Östersund

"Som jag ser det är det inte bara win-win, utan det kanske är win-win, win-win" Gunnnar, Processledare

"Man ser att det här kommer till nytta. Den här samverkan är så påtaglig hela tiden." Tina, Akademisk Coach

"Det roligaste har nog varit att få chansen att vara den här länken mellan två olika världar, akademi och näringslivet" Linnea, KTP projektledare

 

Projektledarträffar hösten 2020

 

Processledare Ola Wiklund (HiG) och Mats Åhlander (HKr) höll tillsammans med KTP koordinator Klara Holdstock (HDa) under hösten ett flertal seminarier och workshops för alla våra processledare.

 

Dessa träffar har fokuserat på att stötta våra projektledare i sin personliga utveckling och att tillsammans jobba med frågor såsom kommunikation, ledarskap och att arbeta med olika personlighetstyper.

 

Dessa träffar har varit väldigt uppskattade av alla deltagare och med en stor grupp nya projektledare drar vi igång ännu ett workshop-program i februari 2021.

Mer info:

För mer information om KTP och våra redan pågående projekt, läs mer på vår hemsida KTP Pågående Projekt.

 
 
 

Phone: +46 (0)23-778000
ktp.avd@du.se

Click here to unsubscribe

Do not click this link