Read the newsletter in your browser

KTP Update

Q1 2020

APRIL 2020

Välkommen till KTP Update!

Här planerar vi att presentera nya projekt, uppdaterar om utveckling i pågående projekt, men även lärdomar från samverkanspartnerna, info om events och annan relevant information.

I dagsläget gäller uppdateringen främst KTP-avdelningen på Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle, men vi kommer inom snar framtid inkludera våra samverkanspartners i KTP Energi Sverige.

Läs mer om KTP här

 

Kontaker med Näringslivet

Vi har i vanlig ordning tagit kontakt med en rad företag - vilket lett inte bara till mer kunskap för näringslivet om samverkan med högskolan men också förslag på spännande KTP projekt!

Under Q1 har våra processledare på HDA och HiG träffat 32 företag i Dalarna och Gävleborg, (en lägre siffra än vanligt men en som vi ser som positiv då många möten ställdes in i mars 2020). Vi har under mars månad haft möten digitalt, men många företag har tackat nej till möten helt och hållet då de behövt fokusera på att hantera den krissituation som uppstått.

Trots detta är vi otroligt nöjda att ha skrivt på ett flertal partnerskapsavtal i mars, rekrytering börjar i april!

Processledarna har även deltagit på 3 företagarfrukostar och besökt näringslivskontor i Vansbro, Leksand, Malung, Hofors, Hudiksvall och Gävle. Vi har bl.a. haft möten med Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Dalarna Science Park, Region Dalarna, Teknikföretagarna, IUC Gävleborg, Future Position X och Företagarna Dalarna och Gävleborg.

 

Pågående Projekt

Nu börjar vi komma igång ordentligt med KTP projekten.

Corviva

Linnea på Corviva arbetar med att utveckla digitala medarbetarenkäter. Hon har bl.a. presenterat sitt material på ett forskningsseminarium på HDa och även tagit hjälp av en extern referensgrupp bestående av HR-chefer från det lokala näringslivet.

 

Dala Massivträ

Anders började sitt projekt på Dala Massivträ i början av Q1 20. Han ska produktifiera deras nya bjälklag och har kommit en bra bit in i arbetet. En affärscoach har nu upphandlats vilken kommer ge extra stöd i arbetet.

Wireless P2P Technology

Wireless P2P Technology har kommit igång med sitt projekt med projektledare Bharath som efter examen på Cal-U jobbat på tech-företag i Kalifornien.

Bharath kommer utveckla företagets arbete med kognitiv radioutrustning, och stöttas av AI-forskare på HDa.

 
 
 

KTP Energi Sverige:

 

Lundstams Återvinning - Östersund

ARHO - Hallsberg

Smart Recycling - Luleå

Kommande Projekt

Feal - Horndal

Norrdala Bygg AB - Älvdalen

Ockelbo Plastindustrier - Ockelbo

ScanArc - Hofors

Elon - Hedemora

KLT - Kristianstad

Solhaga - Kristianstad

Jondetech - Stockholm

EEPAB - Eskilstuna

 

Aktiviteter

Erfamöte Projektledare

Den 11 mars hade vi en introduktionsdag för våra tre projektledare, med lunch på Geschwornegården och besök på världsarvet Falu Gruva. En kort presentation av varje projektledare spelades in, den hittar ni här.

Projektledarna var väldigt positiva till möjligheten att få träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper, och önskade mer sådant i framtiden.

Lärkonferens Östersund (digital) 

Den 16-17 mars skulle teamet i KTP Energi Sverige ha samlats i Östersund för Lärkonferens, presentation av MIUN och studiebesök på KTP-företaget Lundstams Återvinning.

Pga rådande omständigheter bestämde vi att det var bäst att mötas digitalt. Med hjälp av Zoom och ändringar till programmet för att ha tid med fler raster, lyckades vi få till en riktigt bra konferens!

Linus på Lundstams presenterade sitt projekt tillsammans med Akademisk coach Torbjörn, ett mycket uppskattat inslag. Vi delade även in oss i mindre grupper för att disskutera hur vi bäst hanterar Coronakrisen.

 
 
 

Utveckling

 

Internt

I Q4 19 anställdes en Koordinator och Impact officer, vilket gett oss chansen att titta närmare på våra strukturer och rutiner. Denna Update är del av hennes jobb att förmedla vårt arbete och dela med oss av den spännande kunskapsväxling och utveckling som sker genom KTP projekt.

Nationellt

2019 utökades KTP familjen med 5 lärosäten, två regionala IUC och MITC. Q1 2020 har de första projekten dragit igång inom KTP Energi Sverige och vi ser fram emot fler projekt inom de närmaste månaderna. Att få lära andra hur KTP fungerar har varit otroligt givande för KTP HDa och HiG och lett till många reflektioner och ändringar. Det är en viktig lärdom att det man själv tycker är enkelt eller uppenbart kanske inte är det för andra.

Vi har även uppdaterat mycket av vårt material, bl.a. förenklat rapporteringsprocessen, och lagt större fokus på utveckling och lärdomar. Vi vet att vi träffar många företag och att det både genom dessa möten och under KTP-projektens gång sker stor utveckling utöver projektens mål – och vi vill bli bättre på att dokumentera detta!

 
 
 

 

Impact

 

Projekt:

Det är alltid roligt att se att tidigare och blivande KTP-företag utökar sin samverkan med högskolan efter möten med oss:

· AloCenter har beställt uppdragsutbildning.

· Dala Energi har pågående ex-jobb.

· Svenska Husgruppen har två examensjobb på gång efter vårt besök, med förhoppning att det ska leda till KTP-projekt.

· Projektledaren som anställts för att börja på Ockelbo Plastindustrier i juni utför tillsammans med en annan student sitt examensprojekt på företaget.

Corona

Q1 2020 stannade världen i och med Covid19, vilket också haft stor påverkan på vårt arbete. Många av våra möten och konferenser har snabb ställts om till digitala, och vi har även arbetat med företag i regionen, även de som inte deltar i KTP projekt, för att sprida kunskap och utveckla deras digitala kapacitet.

Vi har fört diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa företag i Sverige genom att satsa på utveckling, vilket det förståelsevis kan vara svårt för företag att våga satsa i dessa tider. Vi har varit positivt överraskade över den mängd företag som ändå fortsätter att anmäla sitt intresse, på KPT HDa och HiG rekryterar vi för tre nya projektledare i slutet av mars.

 

 

 

Samverkan

Internt:

Ända sedan KTP startade på HDa har vi träffat forskare från HDa och HiG för att diskutera samverkan med näringslivet och det viktiga i kunskapsväxling.

Detta arbete, att förankra KTP som modell för samverkan, har lett till att forskare på Mikrodataanalys kommit till oss för att bolla idéer och hjälp att hitta företag till ett större forskningsprojekt.

Vi ser det som en framgång i förankringsarbetet och det ligger stor potential i att designa KTP projekt utifrån högskolans behov, som även stöttar regionala utvecklingsbehov, samtidigt som man designar projekt direkt med företagen.

Externt:

Vi har sedan projektens start ökat vår dialog med Almi och Dalarna Science Park då vi alla arbetar aktivt mot det regionala näringslivet men på olika sätt.

Vi ser det som otroligt positivt att vi kan samarbeta och hänvisa till varandra när det är rätt för företaget.

Kuriosa

I början av perioden mottog vi ett mail från gammal projektledare: "Ska inte ljuga med att jag saknar KTP-gemenskapen - lärde mig så mycket under året med er, framförallt med hjälp av ditt engagemang!"

Något vi tycker är extra roligt är att han är intresserad av att starta ett KTP-projekt på sin nya arbetsplats!

 

Phone: +46 (0)738033918
ktp.avd@du.se

Click here to unsubscribe

Do not click this link