Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott!
Göteborgs Stad Covid-19
 

Read the newsletter in your browser

Nyhetsbrev ifrån Idrotts- och föreningsförvaltningen

Mars 2021

Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

 

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd bör föreningar avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för bland annat enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras. Folkhälsomyndighetens beslut (måndag den 24/2) som innebär att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Definitionen på yrkesmässig idrott enligt Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten är idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.

LÄS MER OM BESLUTET HÄR: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/stoppforenstakamatcherellertavlingar

Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.
Det innebär att inga matcher, tävlingar, cuper får genomföras för någon åldersgrupp just nu inom alla idrotter, de som får lov att träna får göra det men inga matcher eller dylikt. De som är undantagna från beslutet är yrkesmässig idrott, de får lov att spela matcher, tävlingar mm.

 
 
 

Klicka här för att avregistrera din adress

För bokning och bidragsfrågor, kontakta oss genom vår bokningssida!.
Telefon: 031-368 20 00

Do not click this link