Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Facebook Instagram

Juni 2020

Prenumerera
Webbplats
Tipsa en vän

Inledningsord av Dzenita Abaza

Integrationsarbetet behövs nu och det kommer att behövas ännu mer när livet i Kalmar, Sverige och hela världen har stabiliserats. Vårt samarbete är speciellt viktigt nu, när våra möjligheter att träffas i möteslokaler praktiskt taget är obefintliga. Skicka gärna berättelser om ert integrationsarbete och kom med idéer och förslag. Vi vill lyfta de frågor som kräver snabba lösningar via olika aktörers samarbete.

Läs ett längre inledningsord på Kalmar kommuns webbplats

 
Dzenita Abaza (S), kommunalråd och ordförande i kommunens integrationsråd
 

Kalmar kommuns insatser för utrikesfödda under corona

Generellt, på kommunnivå, har utrikes födda sämre hälsa och sämre tillgång till välfärden. Samhällsinformationen om coronaviruset har inte nått stora invandragrupper och därför har inte många vetat vart de ska vända sig för att hitta rätt information.

Här kan du läsa mer om Kalmar kommuns insatser för målgruppen

 
Från vänster till höger: Hanne Deverén (M), Dzenita Abaza (S) och Liselotte Ross (V).

Socialt stödpaket med anledning av corona

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 150 000 kronor till Kvinnojouren i Kalmar och 200 000 kronor i extra stöd till föreningar för att de ska kunna använda dessa pengar till vuxenvandringar i Kalmar kommun. Detta är en del av det sociala paket som Kalmar kommun kan erbjuda.

Läs mer om Kalmar kommuns sociala stödpaket här.

 

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Organisation i fokus - Rädda barnen

För många står vardagen på paus, barns behov pausar inte. Ibland behöver barn och ungdomar hjälp för att få en trygg tillvaro. Rädda barnen pausar inte!

Alla våra verksamheter i Kalmar har vi fortfarande igång men har anpassat dem efter Folkhälsomyndigetens rekommendationer.

Denna kris drabbar målgruppen ensamkommande ungdomar extra hårt, därför är det viktigt att vi på Rädda Barnen aktivt fortsätter med det arbete vi gör i direktstöd med ungdomarna men också med det påverkansarbete vi utför.

Läs mer hela reportaget om Rädda Barnen i Kalmar här

Läs mer på Rädda Barnen i Kalmars webbplats

Följ gärna Rädda Barnen i Kalmar på Facebook

Kontakta Lisa Johansen, projektledare och processledare på Rädda Barnen Region Syd

 

Rädda Barnen nationellt

Kärleken är fri

I samband med Coronaviruset ökar också risken för hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen har därför utökat öppettiderna för stödchatten: Kärleken är fri som riktar sig till barn och unga.

Mer information hittar ni här

 
Digitalt fritids

Rädda Barnen har tillsammans med Generation Pep lanserat ett digitalt fritids nu i coronatider.

Digitalt fritids är en webbplats för barn mellan sex och tolv år där de kan hänga för att leka, ha kul och lära sig nya saker. Det är också tänkt som en plats där det finns stöd för de barn som känner oro.

Läs mer om Digitalt fritids här och tipsa gärna föräldrar och barn.

Välkommen till Digitalt fritids!

 
Sttopp! Min kropp!

Sommarlov innebär ofta massa lek och skoj. Och kanske lite extra skärmtid. Denna vecka lanserar Rädda barnen nytt material kopplat till Stopp! Min kropp! så att barn och unga kan surfa tryggt i sommar.

Läs mer och ladda ner materialet här

Tidigare material om Stopp! Min kropp! och Nätsmart finns att beställa här

 

Satsa på utbildning i kristider!

Kompetensutveckla dig!

I tider av förändring hjälper Kunskapsnavet dig att platsa på den nya arbetsmarknaden.

Kunskapsnavet i Kalmar kommun erbjuder kompetensutveckling och främja det livslånga lärandet hos alla vuxna i kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Kunskapsnavet utbildar i den riktningen där branscherna har behov av att anställa och utgår ifrån vad studenten har för mål med sina studier. Nu under coronapandemin så träffar Kunskapsnavets vägledare studenter digitalt och just nu pågår en digital kampanj för att just lyfta studier som en möjlighet att ta sig an en förändrad arbetsmarknad. Lyft upp detta i samband med era digitala möten med utlands födda, uppmuntra de att ta kontakt med Kunskapsnavet!

Läs mer om den digitala kampanjen här

Läs mer om Kunskapsnavet på Kalmar kommuns webbplats

Följ gärna vår YouTubekanal för att se Kunskapsnavets senaste informationsfilmer

 

Tillgänglig information om covid-19 på apoteken

Enheten flykting och integration fortsätter att sprida information om covid-19 på olika språk för att nå fler i målgruppen utlandsfödda. Genom ett samarbete med apoteken i Kalmar kommun finns det nu informationsställ placerade på åtta apotek runt om kommunen. Ställen erbjuder information om covid-19 på nio olika språk samt framtagen information med Pictogrambilder, ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Materialet passar därför även målgruppen som använder sig av lättläst svenska.

 

Nytt material i Pictogram med coronarelaterad information

Kalmar kommun har utformat folder och affischer i Pictogram, ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.

Här kan du ladda ner Pictogram som en A5-folder

Här kan du ladda ner Pictogram som en A3-affisch

Här kan du ladda ner Pictogram med budskapet STOP (A3-affisch)

Här kan du ladda ner affisch med QR-koder för information på 20 olika språk

Vill ni som hör till andra organisationer också kommunicera med dessa bilder?
Hör av er, så löser vi det!

För uppdaterad information kring corona besök Kalmar kommuns webbplats

 

Linnéuniversitetets experter erbjuder hjälp

Linnéuniversitetet har sammanställt en kontaktlista med forskare som från olika perspektiv kan kommentera utbrottet av det nya coronaviruset och covid-19. Kontaktlistan kommer att fyllas på med fler experter och områden löpande. Observera att forskarna på listan kanske inte är tillgängliga hela tiden. Om du inte kan nå den du vill på telefon så mejla istället.

Exempel på teman som erbjuds som digitala seminarium eller där du kan få expertstöd är:

politiska konsekvenser av coronakrisen
desinformation om corona i forum
onlinecoronautbrottets påverkan för asylsökande ungdomar
arbetsmarknadspolitik och försörjning i relation till våra välfärdssystem
risken för ökat våld i nära relationer
myndigheters kommunikation med olika målgrupper och språkgrupperhantering av döden och känslan av ett hot


Se hela kontaktlistan på experter här

 

Barn och unga riskerar att giftas bort under sommarlovet

Under skolloven riskerar barn och unga som lever i en hederskontext att bli förda utomlands och bli bortgifta. Även om den rådande situationen med covid-19 nu begränsar möjligheterna att resa, finns fortfarande risken att barn och unga förs ut ur landet mot sin vilja. En tom skolbänk riskerar att upptäckas först vid skolstart.

Östergötland har på uppdrag av regeringen tagit fram kampanjen Saknad för att belysa skyldigheter och möjligheter för att alla ska återvända till skolbänkarna i höst.

Kampanjen uppmanar också alla som ser, hör eller misstänker något att agera. Det är alltid bättre att säga till en gång för mycket än en gång för lite!

Läs mer om kampanjen och ladda hem materialet här

 

Språket är inte hela storyn!

När pandemin slog till i Sverige så uppmärksammades Järvaområdet i närheten av Stockholm som ett område som drabbades extra hårt av coronaviruset. Här bor det många svensk-somalier och i rapporteringen så pratades det mycket om att den ökade smittspridningen berodde på språkproblem. Men att det endast skulle bero på språkproblem är att förenkla situationen, menar läkare och sjuksköterskor med somalisk bakgrund.

Läs hela artikeln här

Läs mer om vilken information om corona som finns på olika språk på Kalmar kommuns webbplats

 

Kontakta oss

Har du frågor kring nyhetsbrevet eller kring vårt arbete?
Kontakta integrationsutvecklare Violeta Öhman

Vill du inte längre ha vårat nyhetsbrev? Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link