Inbjudan till konferens 13 November

Webbversion

RFMA:s KONFERENS DEN 13 nov 2020

 

Långsiktiga och kortsiktiga effekter av Corona på den psykiska hälsan, alkohol-, narkotikaberoende och spel

 

 

Coronapandemin kom plötsligt, en del hamnade i karantän, en del blev deltidspermitterade, en del företag gick i konkurs, en del blev arbetslösa, många äldre avled utan anhöriga på dödsbädden, många fick problem att få tid i vården även för andra problem , många blev sjukskrivna, många gynmasieelever tvingades plugga hemifrån och många vuxna fick sitta hemma och arbeta främst på datorn.

Med denna konferens vill RFMA sätta fokus på konsekvenserna på kort och lång sikt av de kraftigt förändrade förutsättningarna. Vad har förändringarna lett till när det gäller den psykiska hälsan och beroendet av alkohol, narkotika och spel?

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som är den 3 november

Tid: Fredagen den 13 november 2020 kl 10.00-16.00(länken kommer att öppnas 9.30)

Kostnad: 950:- per person

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och datum för konferensen görs senast den 3 november år 2020 via e-post till konferens@rfma.se OBS! Anmälan är bindande. Konferensavgiften kommer att faktureras per mejl i samband med anmälan. Konferensen genomförs i samarbete med Stiftelsen RFMA.

Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com

Välkomna!

Gunborg Brännström

Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk

 
KONFERENSPROGRAM

 

10.00

 

Inledning

 

Gunborg Brännström, ordförande RFMA

10.10

 

Långsiktiga och kortsiktiga effekter av Corona på den psykiska hälsan, alkohol- och narkotikaberoende

 
Anna Månsdotter, enhetschef Folkhälsomyndigheten

10.40

 

Så påverkar Corona stress och den psykiska hälsan
Anders Tengström, docent, legitimerad psykolog

11.10

 

Paus

11.20

 

Hur påverkar Corona den psykiska hälsan hjos personer som har eller haft psykiska symtom - på kort och lång sikt

 

Nitya Jayaram - Lindström, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning

11.50

 

Lunch

12.20

 

Detta händer på alkoholområdet - tillgänglighet, konsumtion, konsekvenser för hälsa och beteende

 

Håkan Leifman, fil dr, tidigare direktör på CAN

12.50

 

Hur påverkar de förändrade förutsättningarna våld i nära relation?

 

Anna -Karin Rybeck, fil dr, teoretisk psykiatri

13.40

 

Socialstyrelsens information till LARO mottagningar för att minska smittspridningen

 

Regina Ylven, utredare Socialstyrelen

14.10

 

Spel om pengar, datorspel och sociala medier under Corona

 

Anders Nilsson, Fil dr, Centrum för psykiatriforskning

14.40

 

Paus

14.45

 

Hur påverkas LVM-vården av Corona?

 

Rose Wiman, institutionschef, Rebecka/Ekebylund, Statens Institusionsstyrelse
Torgny Alström, bitr institutionschef, Gudhemsgården, Statens Institutionsstyrelse

15.25

 

Hur har verksamheterna och målgrupperna inom socialtjänsten som tillhör FoU Nordväst påverkats under Corona

 

Kristina Engwall, FoU chef, FoU Nordväst

15.40-16.00

 

Avslutning

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link