Passa på att anmäla dig direkt!

Webbversion

RFMA:s KONFERENS DEN 6 oktober 2020

 

Behandling och stöd av unga som varken arbetar eller studerar med personlighetsproblem, missbruk och kriminalitet
 
– förekomst, orsaker, åtgärder.

 

De flesta problemen hos vuxna med den psykiska och sociala hälsan grundläggs i barn- och ungdomsåren. Lyckas man tidigt fånga upp dem och sätta in effektiva åtgärder sparas självfallet mycket lidande och även ekonomiska resurser. Strategier, metoder och program som tidigt kan sättas in i den unges liv och ersätta riskfaktorer med friskfaktorer är därför helt avgörande. Man räknar idag med att ca 150 000 personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som arbete och studier ger. En icke obetydlig del av dessa är personer som på olika sätt varit föremål för samhällets insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, insatser på institution, i fosterhem eller i kriminalvård. En uppväxt präglad av föräldrasvikt är vanlig. Vanlig är också känslan av skam och misslyckande. Personernas livssituation är ofta svår att påverka och bryta. Mot denna bakgrund anordnar RFMA en konferens som har till syfte att redovisa och diskutera nya och effektiva utrednings- vård- och behandlingsmetoder som kan tillämpas praktiskt. Personer med dessa problem kan ha en fördel av de förändringar Corona medfört som ger möjlighet till distansundervisning, men distansundervisningen är inte en fördel för alla eftersom det också kan leda till isolering.

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som är den 25 september.

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2020 kl.10:00 – 15:30

Kostnad: 950:- per person

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och datum för konferensen görs senast den 25 september år 2020 via e-post till konferens@rfma.se. OBS! Anmälan är bindande. Konferensen genomförs i samarbete med Stiftelsen RFMA. En länk till konferensen mejlas ut efter den 25 september.

Konferensavgiften är 950 kronor per person. Avgiften kommer att faktureras per mejl i samband med att du anmäler dig. Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.

Välkomna!

Gunborg Brännström

Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk

 
KONFERENSPROGRAM

 

10.00

 

Inledning

   

Gunborg Brännström, ordförande RFMA

10.10

 

Neuropsykiatriska problem och svårigheter – hinder för att etablera sig i samhället:

   
varför kan autism och adhd leda till s.k. hemmasittarproblematik
vilken betydelse har arv och miljö för utvecklingen av psykoksociala problem
kognitiva faktorer bakom svårigheterna att etablera sig i skola och arbetsliv

Lotta Borg Skoglund, leg. läkare, med.dr., specialist i psykiatri, lektor Uppsala universitet

11.00

 

Paus

10.15

 

Schematerapi för behandling av unga med personlighetsproblem, missbruk och asocialitet.

   

Carl Gyllenhammar, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut.

12.00

 

Lunch

13.05

 

Hur ser utanförskapet ut för dem som haft samhället som förälder och hur kan tidigare försummelser kompenseras?

   
unga och vuxna med bakgrund i det samhälleliga omhändertagandet,
konsekvenser av att inte få del av samhällets välfärdsanordningar ex skoltandvård, hälsovård,
vaccinationsprogram, stöd i skolan etc.

Bo Vinnerljung, professor emeritus, Stockholm

13.50

 

Paus

14.15

 

Anpassning av studier och arbete för unga vuxna med högfungerande autism.

   
situationen för ungdomar som blir marginaliserade och sysslolösa efter gymnasiet och som har svårt att passa in på arbetsmarknaden

Martin Hugo, docent i pedagogik, Jönköpings universitet

14.40

 

ACT behandling av psykisk ohälsa och missbruk

   
situationen för ungdomar som blir marginaliserade och sysslolösa efter gymnasiet och som har svårt att passa in på arbetsmarknaden

Fredrik Livheim, leg psykolog, med.dr, Karolinska institutet, Stockholm.

15.30

 

Avslutning

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link