PKC:s nyhetsbrev nr 10 2020 – Sommarspecial!
PKC:s nyhetsbrev
 

2020-08-13 Årgång 7, nummer 10

Läs brevet i webbläsare

 
Sommarspecial

Hej!

Välkommen till vårt fjärde och sista sommarspecialnummer av PKC:s nyhetsbrev med innehåll från årets Nationella konferens i palliativ vård. Sommaren har nu till sin allra största del passerat. Vi på PKC ser fram emot en spännande höst med utbildningar i digitalt eller fysiskt format. Vårt nästa Nyhetsbrev blir ett ordinarie nummer och då berättar vi mer om vad som händer i höst. Vi önskar dig en riktigt fin fortsatt sommar.

Trevlig läsning!

Fredrik Sandlund
Verksamhetschef

Peter Strang
Vetenskaplig ledare


Själsligt och andligt omhändertagande


Referat av Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare PKC

 

Titti Melin- Johansson, professor i vårdvetenskap och Håkan Stiberg, sjukhuspräst satte fokus på den andliga dimensionen i en välbesökt workshop.

Den andliga dimensionen är viktig för både patienter och närstående. Men vad är då andlighet utifrån ett omvårdnadsperspektiv? Titti gör oss uppmärksamma på att ordet andlighet ofta används utan större precision – det kan bli svårt att förstå vad vi egentligen menar. Att vårdpersonal och patienter äger sin egen definition trasslar till det ytterligare… Att försöka tydliggöra vad vi menar (eller inte menar) med andlighet skulle underlätta!

Studier visar att begreppet andlighet ofta kan kopplas till frågor om mening och meningsfullhet. En avhandling (C. Norberg, 2018) visar att andlighet ger mening och mål i livet för den mycket gamla människan. Och att andlighet kan uttryckas på olika sätt tex genom bön, musik eller naturupplevelser. En slutsats var att vi måste våga fråga om andlighet!

Sverige sticker ut som ett av de mest sekulariserade länderna i världen. En samtidig paradox är att ca 65 % av landets befolkning tillhör något religiöst samfund. Håkan talar om ”andlig blyghet” - att det i vår del av världen kan upplevas väldigt privat att prata om sin egen andlighet. Håkan betonar värdet av att våga vara kvar när det ”bränner till”. Det handlar om att lyssna, och att visa intresse. Då kan samtal som har börjat i existentiella frågor också ta en andlig vändning.

Avslutande tankar

Avslutningsvis får vi en påminnelse om att vi människor är lika inför de existentiella och andliga frågorna. Det ger oss möjlighet att möta varandra på ett öppet och nyfiket sätt - med frågor om vad som är viktigt för var och en.

Ställ frågor om mer än kroppen!

Hur är din tillvaro?
Vad är viktigt för dig?
Och vad ger dig stöd?


Palliativ vård om 5-10 år


Referat av Lilian Fransson, vårdutvecklingsledare PKC

 

I konferensens allra sista föreläsning blickade Bertil Axelsson – överläkare vid palliativa enheten i Östersund, adj professor vid Inst för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet – in i den palliativa vårdens framtid. Med insatser på olika nivåer i vården skissades framtiden upp med start redan på grundutbildningar.

Stöd till bas-sjukvården i primärvården önskas, där distriktsläkare skulle ges tid till möten och samtal ute i hemsjukvård, särskilda boenden och på korttidsboenden. På sjukhusen krävs att man tänker före, med god planering vid utskrivning och en plan för patientens nästa försämring. Även inom den specialiserade palliativa vården skulle tid behöva avsättas för planering framåt, detta bland teamets alla medlemmar! Inom den slutna palliativa vården skulle man kunna arbeta mot palliativa mottagningar.

Som etta på sin egen lista tar Bertil Axelsson upp värdet av att palliativ vård i framtiden ska utgå från patientperspektivet. Att hålla sk ”framtidssamtal” med människor som drabbas av svår sjukdom för att lyfta den enskildes preferenser. Detta samtal behövs när en sjukdom kan innebära stor påverkan på patientens framtid. När det inte är självklart hur ev undersökningar eller behandlingar gagnar patienten, när vårdens mål och planering blir oklar. Mer finns att läsa i Läkartidningen nedan!

Återkommande under dagarna i Östersund var budskapet om att bjuda in olika aktörer inom det palliativa fältet till möten för att lära av varandra, ”vad kan jag lära av dig för att vi ska nå bästa resultat för patienten” var budskapet jag uppfattade. Inte bara på det mänskliga planet var kontaktytor önskvärda. Min personliga favorit på framtidens önskelista är drömmen om dokumentationssystem som kan tala med varandra!

Vidareläsning

Framtidssamtal – ett sätt att lyfta patientens preferenser | Läkartidningen
Stranddekor
 

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholms stad.

Läs mer om oss på: pkc.sll.se
Kontakt: pkc.slso@sll.se
Foto: Yanan Li
Följ oss på Facebook och Instagram
Tipsa en vän

Dela utskicket:
 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn


Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Do not click this link

Skickat med Paloma