Nyhetsbrev från APC sept

AKADEMISKT PRIMÄRVÅRDSCENTRUM
Vetenskap i primärvårdens vardag!
#SEPTEMBER 2023

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 

De vill hitta bra träningsmetoder för att i tid kunna förebygga frakturer som följd av folksjukdomen osteoporos.

Från vänster i bild: Kristin Møystad Michelet, ST-läkare och doktorand, Hans Lundin, forskare och handledare

samt Peter Lindberg, fysioterapeut och doktorand.

 

Benstark studie – kan statisk

träning stärka vårt skelett?

 

Kan statisk träning där muskler arbetar utan rörelse stärka skelettet lika effektivt som dynamisk träning där muskeln rör sig aktivt? Den frågan ska besvaras i ett stort forskningsprojekt där två träningsmetoder jämförs. Kristin Møystad Michelet, doktorand och ST-läkare på Ektorps vårdcentral i Nacka.
– Vi hoppas att projektet kan leda till ökad kunskap om träningens påverkan på skelettet och att benskörhet som ett folkhälsoproblem lyfts fram, säger Kristin Møystad Michelet, doktorand och ST-läkare på Ektorps vårdcentral i Nacka.

LÄS ARTIKEL
 


Jeanette Westman.

"FoUU i primärvården ska växa.
Nu tar vi steget framåt"

 

Med gedigen erfarenhet och stark drivkraft tar Jeanette Westman nu över rollen som ny verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum. Hennes uppdrag är att fördjupa

och vidga samarbetet mellan akademi och primärvård för att stärka forskning, utbildning och utveckling. Hon har bred kompetens från olika områden, men det är

primärvården som har platsen närmast hjärtat.

 

LÄS ARTIKEL HÄR
 

Satsning på att fler förskriver fysisk aktivitet på recept


För att få fler vårdgivare att använda sig mer av fysisk aktivitet på recept, FaR har Region Stockholm gett APC i uppdrag att bistå med stöd, utbildning och andra insatser för att underlätta förskrivningen. Vårdenheter som visat intresse för att införa metoden FaR har kunnat få ersättning av statliga medel.

 

LÄS ARTIKEL HÄR
 

Fler stockholmare ska få hjälp att göra hälsosamma val

 

I ett pilotprojekt inom Region Stockholm utvärderas effekten av riktade hälsosamtal till personer i åldersgruppen 50-59 år, som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Sammanlagt kommer 12 vårdcentraler att kalla in personer i åldersgruppen till ett samtal för att diskutera hälsa och levnadsvanor. Akademiskt primärvårdscentrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin hjälper till med implementering och vetenskaplig utvärdering.

 

LÄS ARTIKEL HÄR
 

Välkommen till omvårdnadsdag den 9/11 med temat hud

 

Den 9/11 bjuder APC in primärvårdens omvårdnadspersonal för en heldag om kvalitetsutveckling och kunskapsutbyte inom omvårdnad. Temat för dagen är hud och det erbjuds föreläsningar om ämnen som vårdförlopp, eksem, sår- och sårläkning samt egenvård för att undvika sår. Anmäl dig här för att delta och ta del av spännande kunskap och erfarenheter.

 

ANMÄL DIG HÄR
 

Kvalitetsdag för dig som arbetar inom primärvårdsrehab


Välkommen till en inspirerande heldag den 4/12 med fokus på kvalitet och utveckling för dig som arbetar inom primärvårdsrehab. Fyll på med kunskap, bli inspirerad och få möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte.

 

 

ANMÄL DIG HÄR
 

Kvalitetsdagar för dig som är specialist i allmänmedicin


APC bjuder in alla specialister inom allmänmedicin till heldagar om kvalitet och utveckling. Uppdatera dig om primärvårdens fokusområden, riktlinjer och rekommendationer, ta del av nya vårdförlopp, diskutera och få möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte. Anmäl dig till något av följande tillfällen:

Norr: 16/11 >>
Centrum: 21/11 >>
Söder: 6/12 >>

 

Invandrarkvinnor löper ökad risk för diabetes under graviditeten

 

En ny studie visar att gravida kvinnor med invandrarbakgrund löper högre risk att utveckla diabetes under graviditeten än svenskfödda kvinnor. Risken är särskilt hög för kvinnor från Östeuropa, Afrika och Asien. Axel Carlsson, docent och forskare vid APC berättar om resultaten.

.

LÄS ARTIKEL HÄR
 

Nytt frågeformulär ger god hjälp att upptäcka våldsutsatta patienter

 

Ett strukturerat frågeformulär för att identifiera våld i nära relation som testats i primärvården visar lovande resultat enligt en ny rapport. Formuläret upplevs vara till god hjälp för att upptäcka våldsutsatthet och bidra till att det blir lättare att

prata om och öka medvetenheten kring detta angelägna ämne.

 

LÄS MER OCH TA DEL AV MATERIALET
 


Åsa Thurfjell.

Blodprovet PEth: Lovande för att upptäcka riskbruk av alkohol hos patienter med högt blodtryck

 
En färsk studie av doktorand och allmänläkaren Åsa Thurfjell visar att blodprovet PEth kan vara en värdefull metod i primärvården för att mäta riskbruk av alkohol och underlätta diskussioner mellan allmänläkare och patienter. Det är dock viktigt att vara medveten om patienternas känslor och undvika stigmatisering.

 

LÄS ARTIKEL
 

 Hälsofrämjande dagen -

tema hjärt- och kärlprevention

 

Den 5/10 bjuder APC in till en inspirationsdag om levnadsvanor som hjärt- och kärlprevention. Hur kan vi i vården stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion? Passa på att ta del av spännande kunskap och erfarenheter!
Plats: Landstingssalen, Hantverkargatan. Evenemanget är kostnadsfritt för dig som arbetar inom regionens primärvård.

 

TILL ANMÄLAN
 

Inspirationsdag kring hälsosamma matvanor

 

Välkommen till en heldag den 6/12 med fokus på hälsosamma matvanor, där du får den senaste kunskapen utifrån olika perspektiv. Ett tillfälle att fylla på med ny kunskap, bli inspirerad av en mängd

olika föreläsare och få möjlighet till kollegial

samvaro och erfarenhetsutbyte.
Plats: Landstingssalen, Hantverkargatan. Evenemanget är kostnadsfritt för dig som arbetar inom regionens primärvård.

 

TILL ANMÄLAN
 

Uppdatera dig om diabetes i hemsjukvård. Boka dialogmöte


Arbetar du inom hemsjukvården och är intresserad av att lära dig mer om diabetes? Boka ett kostnadsfritt besök för att få uppdaterad kunskap och diskutera frågor som varför blodsockret är högt eller varför det svänger och hur ofta det ska mätas, vilka målvärden som är relevanta för äldre patienter, vad man

ska tänka på vid behovsinsulin och vad som är

viktigast vid typ 1 diabetes.

Intresserad? Kontakta Marianne Pegelow, vid APC:s kunskapsteam Endokrina sjukdomar, e-post: marianne.pegelow@regionstockholm.se

 

 

Hjälp oss skapa en

säkrare vård för alla!

 

Är du redo att vara en del av ett spännande forskningsprojekt som fokuserar på att minimera vårdskador och förbättra patienternas säkerhet? Vi arbetar med säker kommunikation av typen "safety-netting" för att bidra till att ingen patient lider av felaktig diagnos eller försenad behandling. Just nu söker vi dig som vill hjälpa till med implementering och datainsamling.

 

LÄS MER OCH ANMÄL INTRESSE
 

Sugen på forskarskola

2024-2026?

Börja förbereda dig redan nu

 

Är du intresserad av forskning men behöver verktyg att omsätta en idé i praktiken? Då kan forskarskolan med inriktning på allmänmedicin och primärvård vara något för dig. Forskarskolan är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och vänder sig till dig som är kliniskt aktiv.

 

Ansökan för 2024-2026 öppnar vid årskskiftet. Eftersom både handledare och projekt ska vara klara innan dess och den sökande ska vara antagen doktorand är det hög tid att starta förberedelserna.

 

 
stepupkurser
 

STEP-UP: ett stöd i det teambaserade arbetet med psykisk ohälsa


STEP-UP erbjuder utbildningar och utvecklingsstöd till alla professioner som arbetar med psykisk

ohälsa på vårdcentralen.

Ta del av kurser, webbinarier och stödmaterial.

.

TILL STEP-UP
 

ETT AXPLOCK AV APC:S KOMMANDE FORTBILDNINGAR

 

BOKA – VI KOMMER
KOSTNADSFRIA SEMINARIER TILL DIN ARBETSPLATS!


Vi är angelägna om att tillgodose möjligheter att uppdatera kunskap.
Därför erbjuder våra kunskapsteam ett antal kostnadsfria seminarier inom sina ämnesområden.
Läs om innehållet nedan, datum och tid bokas efter överenskommelse.


Till Boka - vi kommer >>

 

Postcovid - webbinarium för allmänläkare

27/9 - Digitalt via Teams
APC bjuder in till en repris av vårens uppskattade webbinarium för omhändertagande av patienter med postcovid i primärvården. Ur programmet: aktuellt kunskapsläge, utredning och möjlig behandling av kardiovaskulär dysautonomi och vilken rehabilitering som kan hjälpa.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 

Lär dig mäta ankel-armtryck och räkna ut ankel-armindex

4/10 och 18/10 - Torsplan
Under en eftermiddag får du teoretisk kunskap om perifer cirkulation i benen och sedan öva på att mäta ankel-armtryck med doppler, något man bör kunna erbjuda på en vårdcentral.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Utbildning för arbetsterapeuter i ME/CFS och postcovid

6/10 - Torsplan
Välkommen på en utbildningsdag för arbetsterapeuter i ME/CFS och postcovid. Dagen består av en blandning av utbildning och workshop och innehåller bland annat information om det aktuella läget, Postcovid-mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset och POTS.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 

Hjärtsvikt i hemsjukvården

12/10 - Digitalt via Teams
Hur kan man som del av ett vårdteam bidra till att personer med hjärtsvikt som vårdas i hemsjukvården får en god livskvalitet och minskad frekvens av sjukhusinläggningar? Fortbildningen riktar sig till vårdteamet runt patienter med hjärtsvikt som är inskrivna i den basala hemsjukvården.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Lustgas, primärvårdens roll

11/10 - Digitalt via Teams
Användande av lustgas som berusningsmedel ökar. Att använda lustgas innebär risker för hälsan. Patienter söker primärvården med skador eller diffusa symtom som orsakats av lustgas. Under detta utbildningstillfälle får du mer kunskap om lustgas och hur du kan bemöta det i din roll.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 

Utbildningsdag om KOL

11/10 - 7A Posthuset
Expertgrupp för Lung- och allergisjukdomar i samarbete med kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar på APC bjuder in till denna heldag med fullspäckat program med fokus på KOL.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Postcovid rehabilitering - webbinarium för fysioterapeuter

13/10 - Digitalt via Teams
Hur gör vi när vi rehabiliterar postcovid-patienter? Förutom tips på övningar innehåller webbinariet information om dysfunktionell andning och andningsövningar för patienter med postcovid samt rehabilitering vid POTS och genomgång av rehabiliteringsprotokoll/träning.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 

Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor 

13/10 - Torsplan
Ohälsosamma matvanor är vanligt i befolkningen och att förändra vanor kan vara svårt. Denna 2,5 dagarskurs ger kunskap för att hålla kvalificerat rådgivande samtal eller rådgivande samtal om matvanor.

MER INFO OCH ANMÄLAN
 

Att bemöta våldsutsatta patienter i psykosocial behandling

18/10 - Torsplan
Vill du öka dina kunskaper i bemötandet av våldsutsatta patienter i psykosocial behandling? I samverkan med Akutmottagning för våldtagna på SÖS erbjuder Enheten Våld i nära relationer vid APC fortbildning kring psykosocialt omhändertagande av våldsutsatta patienter.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Ta del av nytt stödmaterial vid behandling av psykisk ohälsa hos patienter utsatta för våld i nära relation >>

 

Läkemedelsbehandling vid typ- 2 diabetes - ett teamarbete

8/11 - Torsplan
Diabetesvården utvecklas och förbättras, det handlar om mer än enbart insatt läkemedelsbehandling. Det är i primärvård som merparten av landets patienter med typ 2-diabetes behandlas och detta nödvändiggör teamarbete. Denna 2-dagarskurs innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och patientfall.

MER INFO OCH ANMÄLAN
 

ME/CFS - utmaningar och möjligheter i Primärvården

8/11 - Torsplan
ME/CFS är en komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. Vid detta utbildningstillfälle får du kunskap om diagnosen utifrån nuvarande evidensläge samt ta del av den kliniska erfarenheten från den tidigare ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal och Brageé-klinikens ME- mottagning.

MER INFO OCH ANMÄLAN
 

 

Nationellt spirometrikörkort, LIPUS-certifierad

14/11 och 5/12 - Torsplan
2,5-dagarskurs för kvalitetssäkrade mätningar av lungfunktion, spirometri. Ta spirometri-körkort enligt nationell standard som tar upp allt från patientinformation och undersökning till tolkning av spirometriresultat. I första hand för läkare eller sjuksköterska i primärvården.

MER INFO OCH ANMÄLAN
 

Funktions- och aktivitetsbedömning vid misstänk kognitiv sjukdom/svikt

17/11 - Torsplan
Personer med symtom som kan tyda på kognitiv sjukdom/svikt identifieras vanligen inom primärvården. Som en del av utredningen bedömer arbetsterapeuten vilka funktioner som är nedsatta hos personen och vilka konsekvenser det skapar i personens vardag. Att göra bedömning kan vara en utmaning.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 

Familjestödsprogram

22/11 - Torsplan och via Teams
Hur kan vårdpersonal stödja vårdnadshavare att leda sina barn till hälsosamma vanor kring mat- och fysisk aktivitet på bästa sätt? Denna kurs ger dig kunskap och stöd till att praktiskt bygga upp och implementera ett familjestödsprogram lokalt.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Utredning av kronisk kranskärlssjudom 

30/11 - Digitalt via Teams
Beställer du fortfarande massa arbetsprov? Då är det här en fortbildning för dig. På viss.nu finns ett uppdaterat vårdprogram om utredning av kronisk kranskärlssjukdom. Fortbildningen ger dig kunskap om vilka patienter som bör utredas och vilken undersökning som passar bäst i olika situationer.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 

Rådgivande samtal om alkohol - varför och hur? 

Ges 1 gång/månad - Digitalt via Teams
Denna kurs ger handfasta tips om hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan stödja patienter att minska sin alkoholkonsumtion. Perfekt för dig som vill uppdatera dina kunskaper om alkohol eller få introduktion i rådgivande samtal.

MER INFO OCH ANMÄLAN

 
 

Gå direkt till kurskatalog och

få bättre översikt med vår kurskalender!


Välj ur vårt stora kursutbud och
boka direkt i kurskatalogen.
Till kurskatalogen >>

Få överblick i vår kalender över
kommande utbildningar i datumordning.
Till kurskalendern >>

 

 

 

Sprid gärna nyhetsbrevet till vänner och kollegor! Tipsa en vän!

 

Besök vår webbplats: www.akademisktprimarvardscentrum.se
 

Tack för att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev via mejl. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi använder
dina personuppgifter, i detta fall namn och e-postadress. Därför kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter
med transparens och öppenhet för dig, och med respekt för din personliga integritet. Vi lämnar inte ut
några uppgifter till tredje part.

 

APC:s integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Om du har några frågor, eller vill uppdatera dina uppgifter tveka inte att höra av dig till oss.

 

Verksamhetschef: Jeanette Westman, e-post: jeanette.westman@regionstockholm.se

Kommunikationsansvarig: ​​​​Daphne Macris, e-post: daphne.macris@regionstockholm.se

Webbadministratör: Helena Nosko, e-post: helena.nosko@regionstockholm.se

Illustration/foto: Daphne Macris och istockphoto.com

 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma