FOU nu:s nyhetsbrev med nyheter och information från vår verksamhet

Till webbversionen

Nyhetsbrev från FOU nu

Ett nyhetsbrev från FOU nu

|

November 2021

|

Besök vår hemsida

Ordmoln

God och nära

 

För att realisera en god och nära vård behövs ett personcentrerat arbetssätt där hänsyn tas till individers olika förutsättningar och behov. Därtill behövs en nära och fungerande samverkan mellan vård och social omsorg och en förmåga till kontinuerlig anpassning och utveckling. Här nedan ges några exempel på pågående arbeten inom god och nära vård.

Med vänliga hälsningar,
/Håkan med medarbetare, FOU nu

God och nära! Hur då? Erfarenhetskonferens 8 dec

 

God och nära vård och omsorg – nationellt omställningsarbete, vision och satsning – ett gemensamt uppdrag för region och kommun. Hur blir den god och nära? Hur vet vi om vi är på rätt väg? Vilka är de bästa erfarenheterna och de största utmaningarna? Vilka spår för framtiden ser vi redan nu? Digital erfarenhetskonferens den 8 december 2021.

Läs mer och anmäl dig

Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem

 

Med nya forskningsmedel från Forte kommer vi under de kommande 4 åren kunna öka kunskapen om återinskrivning i vården. I projektets första del undersöks nyckelfaktorer kopplade till samordning av vård och omsorg och faktorer associerade till återinskrivning. I den andra delen kommer en modell för samordning efter utskrivning från slutenvården utarbetas tillsammans med verksamheterna.

Till nyheten

Anhörigstöd i framkant är i gång!

 

Idag vet vi att anhöriga har en central roll för att en god och nära vård ska bli verklighet. Det vi däremot vet mindre om är hur samspelet med och stödet till anhöriga behöver se ut för att på bästa sätt kunna möta dagens och framtida behov. Ett nytt samarbete är igång, genom ett första uppstartsseminarium och kunskapsresan har tagit sin början. Samarbete sker mellan FOU nu, intresserade verksamheter samt Hälsohögskolan på Jönköping University. Resan pågår fram till sommaren 2022 och ger en unik möjlighet att få fördjupad kunskap och insikter i frågor som rör stöd till anhöriga, både på strategisk nivå och i utformandet av stödinsatser.

Läs mer om arbetet

Praktiknära forskning med fokus på förebyggande arbete

Omställningen till god och nära vård riktar fokus mot ett förebyggande arbete, men vad har vi för kunskap om vad det kan vara och om hur det kan göras? Tillsammans med FoU-kollegor i länet har vi beviljats externa medel för praktiknära forskningsprojekt som på olika sätt ökar kunskapen om och tillsammans med praktiken stärker ett förebyggande arbete. Genom projektetens praktiknära upplägg sker anpassning till lokala sammanhang vilket möjliggör innovativ och relevant forskning som kan integreras i praktiken.

Till nyheten

FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, Birgittavägen 2A, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu är en forsknings- och utvecklingsverksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, i samverkan mellan Region Stockholm och de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Utifrån vårt uppdrag jobbar vi nära och med praktiken. Tillsammans med berörda parter stärker vi förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet mellan och inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning.

FOU nu

Läs mer om vårt arbete på
www.founu.se

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email

Samtliga foton är copyright ©Yanan Li, om ej annat anges.

Avregistrera mig från nyhetsbrevet

Do not click this link