Sveriges Museer - Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen

Webbversion l Tipsa en vän I Integritetspolicy

Kultur i Almedalen
Kultur i Almedalen

Webbsänt samtal: Kultur i hela landet - post corona

Sveriges Museer och Svensk Scenkonst bjuder in till ett webbsänt samtal från Tekniska museet om kultur i hela landet – post corona, med kulturminister Amanda Lind och moderaternas kulturpolitiska talesperson Lotta Finstorp.

Ett redan hårt pressat kulturliv pressas ytterligare av coronakrisen och dess följder. Scenkonst och museer riskerar framtida konsekvenser för verksamheterna. Kultur ska vara tillgängligt för alla och kultur stärker demokratin men hur gör vi det möjligt efter Coronakrisen?

Läs mer om samtalet som webbsänds
1 juni klockan 16.00-17.00.

 

Informationsforum

Nytt forum inrättat: Informationsforum

I samband med att Sveriges Museers generalsekreterare tillträdde planerades det att upprätta ett nytt råd för samverkan. Syftet är att öka informationen och dialogen mellan viktiga parter inom museisektorn. Rådet startade den 16 april och har vid dagens datum haft två möten. Läs mer om Informationsforum och vilka som är representanter.

Bella Rune offentligt verk för Västerås konstmuseum

Storsatsning på digitala museibesök

Från söder till norr - museerna satsar på att allmänheten ska få fler möjligheter att från hemmet gå på live-visning, göra spaningar i samlingarna och ta del av andra digitala museiupplevelser. Dolda skatter från samlingarna plockas fram och besökarna får tillgång till forskare, specialister och pedagoger som annars verkar exklusivt inne i museibyggnaden.

Medlemsinval

Ny utgångspunkt för medlemsinval föreslagen

Vid Sveriges Museers årsmöte den 28 april föreslogs att ändra stadgarna avseende utgångspunkt för inval av nya medlemmar. Bakgrunden till förslaget var tidigare diskussioner i styrelsen gällande nya ansökningar om medlemskap. För att en stadgeändring ska bli gällande krävs två beslut, varav nästa kan tas först efter tre månader från första beslutet. Läs mer om förslaget här.

 

Besök Sveriges Museers hemsida där du hittar spännande utbildningar, konferenser och möten som arrangeras för oss i museisektorn.
Se hela utbudet
Anmäl ditt evenemang

Här kan ni som är verksamma inom museisektorn få era rekryteringsannonser publicerade. Hela listan med alla lediga jobb finns på vår hemsida.
Lediga jobb
Skapa annons

 

Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. info@sverigesmuseer.se | www.sverigesmuseer.se

Facebook Twitter YouTube
 

Om du inte vill ha nyhetsbrevet längre, klicka här för att avregistrera dig.

Do not click this link

Skickat med Paloma