Nyheter och aktuell information från din VVS-leverantör

Klicka här för webbversion

Besök LK Systems
Ökad säkerhet och komfort med vattenburen markvärme

Ökad säkerhet och komfort med vattenburen markvärme

Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Genom att välja vattenburen markvärme kan användaren utnyttja spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer.

Varje vinter varnar medier och myndigheter för halka. Socialstyrelsens statistik visar att nästan 18.000 personer fick specialistvård för fall i samband med is eller snö år 2017.

Uppvärmda ytor förenklar snöröjningen samt minskar behovet av sandning och saltning. Detta leder till mindre smuts och slask i butikerna, vilket minskar halkrisken och slitaget inomhus. Dessutom kan uppvärmda ytor underlätta framkomligheten för äldre och personer med nedsatt balans/rörlighet under vintern.

– Vi ligger efter när det gäller att öka säkerheten på gång- och cykelvägar. Det finns stor potential att minska antalet olyckor genom att värma upp gator och trottoarer där många rör sig, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, i en intervju med SVT.

Vanliga markvärmeprojekt är exempelvis entréer till offentliga byggnader, uppfartsramper till parkeringshus, gågator, torg, busshållplatser och fotbollsplaner. Leif Waldemarsson, VVS-konsult på Ramböll, har samarbetat med LK i många markvärmeprojekt:

– LK har ett komplett system för vattenburen markvärme och den bästa tekniska supporten. Samhällsekonomiskt är det smart att utnyttja fjärrvärmereturen till markvärme samt att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten när detta är möjligt, säger han.

Fördelar med vattenburen markvärme:

Minskar risken för halkolyckor.
Ökad tillgänglighet för äldre och funktionshindrade personer.
Minskat behov av halkbekämpning, snöröjning och renhållning.
Spillvärme och fjärrvärmereturer kommer till användning.
Effektiviserar fjärrvärmeproduktionen.
Mindre smuts och slask i butikerna.

 

Läs mer

Personalnytt Region Syd
Per Löfberg

Per Löfberg

Per är vårt senaste tillskott på Teknisk Support i Malmö. Han har god erfarenhet från VVS-branschen, har bland annat arbetat på PD Prefab och kommer närmast från Aliaxis där han varit projektsäljare.

Alla kontakter på Region Syd

Produkter och lösningar

Nytt skåp för Fördelare Qmax G50

LK Fördelarskåp Qmax levereras med LK Konsol Qmax, rörgenomföringar, bälgmuff för dränage, 1,5 meter tomrör för dränage, dränageböj med utloppsbricka, kabelgenomföringar för rumsreglering samt sprutskydd. Skåpet med tillhörande monteringsanvisning är anpassat till branschregler Säker Vatteninstallation.

Läs mer om produkten

LK Fördelarskåp Qmax
 
LK Rörfixtur Quattro

Rörfixtur Quattro för ingjutning

I vårt utökade sortiment finns en ny rörfixtur för tomrörsdim. 25. Den är huvudsakligen för ingjutning vid montage av quattrokoppel för radiator med plats för 4 st rör. Måttbeskrivning 40 c/c - 50 c/c - 40 c/c. Fixturen är försedd med 4 st hål för montering i underlaget

Läs mer om produkten

Följ oss i sociala medier för att ta del av alla våra nyheter

Facebook Instagram LinkedIn YouTube MyNewsDesk

LK Systems AB, Box 66 (Johannesfredsvägen 7), 161 26 Bromma.
+46 8 506 851 00 lksystems.se info@lksystems.se

Vill du inte ha nyhetsbrevet? Klicka här får att avbryta prenumerationen. Inställningar för din prenumeration.