Senaste nytt från LK Armatur

Att 2020 kommer bli ett speciellt år, med anledning av Covid-19, är vi nog alla överens om, både vad gäller våra privata liv men även såklart arbetslivet. Situationer som bland annat karantän, social distansering, framflyttade mässor och uteblivna kundbesök påverkar, inte minst det globala ekonomiska läget. Vi har trots den ansträngda situationen lyckats klara våra leveransåtagande och vi ser positivt på framtiden.

Årligen återkommande och mindre speciellt är dock vår sommarsemester. Vi kommer under sommaren att ha en begränsad administrativ bemanning och vår produktion kommer att vara stängd under perioden 13–31 juli. Vår godsmottagning kommer vara bemannad under hela sommaren.

För att underlätta vår planering efter sommaren så ber vi dig att redan nu se över behovet inför hösten och inkomma med beställningar i god tid så att vi kan fortsätta hålla vår höga leveransförmåga.

Produkter och lösningar
 
Tillbehör till LK 823 ThermoVar®

Nu kan vi erbjuda kopplingar som tillbehör till LK 823 ThermoVar, för att underlätta anslutning mot en cirkulationspump.
Kopplingen finns till storlekarna utv 1” och 1 ¼” för anslutning mot 1” resp 1 ½” cirkulationspump.

Mer information hittar du på vår hemsida
Trycksaker
 
LK´s hållbarhetsrapport klar för 2019

I vår hållbarhetsrapport försöker vi ge en heltäckande bild av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och vägen dit. Vi hoppas att rapporten ska öka kunskapen om och inspirera till fler hållbara initiativ, såväl internt som externt.

Hållbarhetsrapporten är indelad i flera kapitel; Respekt för mänskliga rättigheter och motverkan av korruption, miljöarbete samt sociala förhållanden och personal.

Ladda ner rapporten här

Följ oss i sociala medier för att ta del av alla våra nyheter

LinkedIn YouTube Facebook

LK Armatur AB, Garnisonsgatan 49, 254 66 Helsingborg.
+46 42 16 92 00 info@lkarmatur.se

Vill du inte ha nyhetsbrevet? Klicka här får att avbryta prenumerationen. Inställningar för din prenumeration.

Svårt att läsa nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare.

Do not click this link