Nyhetsbrev Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren

Tipsa en kollega!

Samordningsförbundets logga. Bokstäverna H, B och S i tre blåa nyanser

Nyhetsbrev #2 2023

 

Länsgemensamma ESF-projekten

Merparten av Samordningsförbunden i Stockholms län har gjort två gemensamma ansökningar om medel från Europeiska socialfonden. I december förra året blev ansökningarna beviljade och medlen kommer att gå till två nya länsomfattande projekt.

Förbunden som deltar i projekten är Huddinge Botkyrka Salem, Roslagen, Samsund, Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna, Stockholms stad, Södertälje och Östra södertörn.

I detta nyhetsbrev vill vi framförallt fokusera på de nya ESF-projekten eftersom de ger oss medel att satsa ytterligare på ökad kompetens, samverkan och metoder som vi vet leder till goda resultat. Med projekten Conecto och Lumena samlas återigen samordningsförbunden i Stockholms län (där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt 20 kommuner i Stockholms län ingår) för att tillsammans öka samverkan och skapa bättre förutsättningar för personer som behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Projekten har fokus på evidensbaserade metoder och arbetssätt som ökar individens möjligheter att få och behålla ett arbete samt jämställdhet, icke-diskriminering och likabehandling. I Huddinge, Botkyrka och Salem kommer det lokala delprojektet att rikta sig till unga som varken arbetar eller studerar.

 

Conecto - satsning för att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser

Conecto erbjuder kunskapshöjande insatser för förbundens medlemmar och andra berörda genom handledning och kompetensutvecklade aktiviteter. Vi kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som ökar insikt, kunskap och kompetens i allt från evidensbaserade metoder, samarbete med arbetsgivare, samverkansfärdigheter och uppsökande verksamhet till inkludering, likabehandling och jämlikhet.

Conecto startar i april 2023 och pågår till december 2024.

 

Lumena – stöd mot arbete och studier

Lumena kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer. Målet är att ge deltagare ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserademetoderna Supported Employment, Supported Education och Case
Management. Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns i dag.

Lumena startar under senvåren 2023 och pågår till början av 2026.

Läs mer om de länsgemensamma projekten
 

Intervju

Annette Hedlin, delprojektledare Lumena

Annette Hedlin är delprojektledare för det lokala ESF-projektet inom Lumena som syftar till att utveckla samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Huddinge, Botkyrka och Salem. Särskilt fokus på unga med funktionsnedsättning, låg utbildning och utrikes födda kvinnor.

Hej Annette! Vem är du, berätta lite kort om dig själv?

Jag är en person som har hunnit en bit in i livet. Barnen, två stycken, har flugit ut och kvar är nu man och pudel! När jag inte ägnar mig åt dessa två, ägnar jag en stor del av min fritid åt att sjunga, både i kör och i en liten sångarensemble.

Jag har sedan 90-talet arbetat i olika chefsroller främst inom utbildningsområdet, alltid med något utvecklingsuppdrag. 2016 kom jag till Huddinge och fick förmånen att organisera och leda arbetet med att ta emot nyanlända för bosättning därefter från 2019 har jag varit verksamhetschef för Arbete- och försörjning inom Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Läs hela intervjun

Seminarier

12 april kl. 08:30 - 09:30, digitalt.

Välkommen till en introduktion i BIP!

Den 12 april anordnar samordningsförbunden i Stockholms län en digital föreläsning om den danska BIP-studien. Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en dansk forskningsstudie om vad som ökar sannolikheten för arbetslösa med komplexa problem att få jobb.

Som del av det länsgemensamma ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojektet Conecto har samordningsförbunden i Stockholms län bjudit in Karen Ask från Vaeksthusets Kompetencecenter i Danmark för att hålla en digital föreläsning om BIP. Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar i en förbundsfinansierad insats eller hos någon av våra medlemmar.

Anmäl dig till seminarium i BIP
 

3 maj, kl. 09:00 - 12:00, Växthuset (Huddinge konferenscenter)

Samverkansforum UVAS

Samordningsförbundet och det lokala ESF-projektet inom Lumena bjuder in till ett samverkansforum den 3 maj. Temat för träffen är ungas egenmakt och delaktighet i insatser för unga.

Vårt lokala projekt är en del av ESF-projektet Lumena och riktar sig till unga mellan 16-29 år i Huddinge, Botkyrka och Salem. Under förmiddagen möter du teamet som arbetar med fokus på unga som varken arbetar eller studerar. Tillsammans med organisationen Youth2030, planerar vi även en workshop på detta tema.

Detta tillfälle bjuder in till en första dialog om samverkan med alla som möter unga i denna situation.

Anmäl dig till Samverkansforum
 

31 maj, kl. 09:00 - 10:00, digitalt

Metodföreläsning: ”Det finns en plats för alla”

Den 31 maj planerar Samordningsförbunden i Stockholms län ett uppstartsseminarium för projekten Lumena & Conecto. Som del av seminariet erbjuds en föreläsning med Annika Malm, expert inom metoden Supported Employment.

För projekten är arbetet med metoder och stöd till arbete centralt. Som del av uppstarten av projekten Lumena och Conecto erbjuds därför en föreläsning om metod, mål och målgrupp med särskilt fokus på den evidensbaserade metoden supported employment. Annika Malm, CE Solutions och expert på metoden, föreläser på temat ”det finns en plats för alla, för vissa tar det bara lite längre tid.”

Anmäl dig till metodföreläsning
 

Insatskatalogen blir Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är nästa generations sökverktyg och föregås av Insatskatalogen, där kommunen tidigare har haft sina insatser presenterade. Guiden kommer att innehålla de funktioner som Insatskatalogen erbjuder och mer därtill.

Samordningsförbundet HBS kommer att ansluta sig till den nya digitala plattformen Välfärdsguiden 3 maj.

Kom igång med Välfärdsguiden!

Samordningsförbundet Centrala Östergötland är projektägare av Välfärdsguiden och kommer att hålla nationella webbinarium om Välfärdsguiden. Du får en genomgång av verktyget, och möjlighet att ställa frågor.

Datum för vårens nationella webbinarium:

26 april, 09:00 - 09:45

3 maj, 09:00 - 09:45

25 maj, 09:00 - 09:45

Anmäl dig till Välfärdsguidens webbinarium
 
Du hittar fler webbseminarier i länet på:
www.finsamstockholmslan.se
 

Aktuellt

Vill du veta mer om vad vi har gjort och andra verksamheter som förbundet finansierar och stödjer? Ta del av vår årsredovisning nedan.

Läs förbundets årsredovisning

Länktips!

Rapport från Inspektionen för socialförsäkring: Samordnat stöd gör skillnad
Rapport från Jämställdhetsmyndigheten: Mellan tillit och misstro - utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering
Presentationsmaterial från tidigare webbinarium/föreläsningar

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Det utkommer ca 5 gånger per år. För innehållet ansvarar förbundschef: Elin Asplund

LinkedIn Hemsida
www.samordningsforbundethbs.se
samordningsforbundethbs@huddinge.se
LinkedIn
 

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Vi använder enbart listan med e-postadresser i administrativt syfte.

Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort genom att

maila oss eller avsluta din prenumeration direkt.

Tillsammans gör vi skillnad!

Do not click this link