Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren

Tipsa en kollega!

Samordningsförbundets logga. Bokstäverna H, B och S i tre blåa nyanser

Nyhetsbrev september 2021

Förbundets delår i korthet

Över 600 personer har deltagit på förbundets kunskapswebbinarier hittills i år. Vi ser en liten uppgång när det gäller antalet deltagare i finansierade insatser jämfört med samma period förra året. Samtidigt är antalet deltagare lägre jämfört med innan pandemin. Vad betyder stödet i de finansierade insatserna för deltagarna? Ta del av Lottas berättelse och resa tillbaka till arbetsmarknaden med stöd av MIA Vidare - MIA Vidare-projektet lotsade Lotta tillbaka till arbetsmarknaden.

 

Arbetsgivararbete

Arbetsgivarnätverket underlättar matchningsarbetet av deltagare

Arbetsgivarnätverket som startade på initiativ av MIA Vidare i början av 2019 har fortsatt att träffas digitalt. Under en halvtimme varannan vecka ses nätverket för utbyte av information och tips om olika arbetsgivare för att underlätta matchningen av deltagare. I våras genomförde nätverket dessutom en gemensam digital jobbjakt som gav positiva resultat.

Nätverksidén föddes ur behovet av att utbyta arbetsgivarkontakter med andra kollegor i liknande funktioner inom andra verksamheter i upptagningsområdet. Medarbetarna i MIA noterade att de fick in en hel del arbetsgivarkontakter som de inte kunde använda till sina deltagare och tänkte att andra kollegor kunde ha matchande deltagare och vice versa.

En enkel arbetsform för effektivt matchningsarbete

Vid senaste träffen noterade flera i nätverket att det finns en ökad efterfrågan bland arbetsgivarna i dagsläget jämfört med innan sommaren, vilket bland annat de senaste jobbjakterna visat. Någon i nätverket delade även med sig om ett lyckat digitalt studiebesök hos en arbetsgivare för en person som funderade på att studera till undersköterska. Arbetsgivarnätverket har kommit att bli ett effektivt och enkelt sätt att matcha deltagare med arbetsgivare. Och för kollegorna i nätverket blir det ett ovärderligt stöd i arbetsgivararbetet.

Arbetsgivarnätverket består idag av en löst sammansatt grupp från bland annat MIA VIDARE, Arbetsmarknadsenheten och IPS i Huddinge kommun, IPS i Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Talangakademin. Gemensamt är att alla arbetar riktat mot arbetsgivare utifrån deltagare/arbetssökande.

Vill du veta mer eller delta i arbetsgivarnätverket? Ta kontakt med Ellinor Younis Forssman, som ingår i nätverket och arbetar som SE-handledare i MIA Vidare. Du kan även nå Ellinor på te. 070-198 79 88.

 

MIA Vidare

Extern utvärdering av köpta arbetsträningsplatser på ASF klar.

En extern utvärdering av arbetsträningsplatserna på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) inom MIA Vidare är klar. Den visar att arbetsträningen på ASF i stora drag har bedrivits på ett effektivt sätt och varit anpassat till projektets mål och deltagarnas behov.

Utvärderingen är genomförd av företaget Oxford Research på uppdrag av Samordningsförbundet i Södertälje och Huddinge Botkyrka Salem.

 

Intervju

Koordinerad rehabiliteringskedja har fått ny projektledare!

Annelie Rosén, projektledare för Koordinerad rehabiliteringskedja

"Jag hoppas så att vi tillsammans som aktörer i projektet kommer nå projektets mål att utarbeta en välfungerande modell för samverkan mellan vårdenheter och myndigheter för att dessa individer ska få möjlighet till förbättrad hälsa och meningsfull sysselsättning. Och på sikt implementera modellen lokalt, men även sprida den till andra kommuner och regioner i Sverige."

Annelie Rosén är legitimerad sjukgymnast och medicine doktor. Annelie kommer närmast från primärvårdsrehabiliteringen i Nacka. Hon har genom åren haft flera olika uppdrag och med en stor variation av patienter alltifrån kronisk smärtproblematik till stressrelaterad ohälsa. Bland annat har Annelie haft möjlighet att utforma och implementera en smärt- och en stresskola inom Region Stockholm. Annelie har doktorerat i medicinsk vetenskap inom ett område som handlar om hur förväntningar påverkar behandlingsutfall.

>>> Intervjun med Annelie Rosén, ny projektledare för koordinerad rehabkedja

 

En insats för utrikes födda med långvarig smärta och som behöver samordnat stöd. Projektet ska utveckla koordineringen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringskedjan för behovsgruppen. Läs mer om insatsen på www.samordningsforbundethbs.se/insatser.

 

Utbildningen i tjänstedesign har startat upp!

"Uppstarten har varit bra! Det är en bra kombination med både teoripass och handledning i vår faktiska utmaning. Vår förväntning som team är att både lära oss grunderna i tjänstedesign men även nå ett resultat i vår utmaning som är att utveckla ett verktyg som ger deltagaren möjlighet att styra sin egen resa/process mot arbete/studier med stöd av SE handledare/Case manager."

-Maria Reed, deltagare utbildningen för teamet MIA Vidare

Innovationsguiden

Deltagarna i utbildningen är team av medarbetare från förbundets medlemsorganisationer och finansierade insatser; Huddinge kommuns dagliga verksamhet, Lyra och MIA Vidare. Syftet är att öka kunskapen och förmågan att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare utifrån ett behovsdrivet arbetssätt, så att fler medborgare kommer ut i arbete.

Utbildningen genomförs tillsammans med Samordningsförbundet i Södertälje och i samarbete med Expedition Mondial.

 

Webbinarier 

Missade du föreläsningen om unga kvinnor och neuropsykiatriska funktions-nedsättningar våren 2020?

Nu har Samordningsförbundet Södertälje bjudit in Lotta Borg Skoglund till webbinarium den 5 oktober och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till detta!

Anmäl dig här

Du hittar fler webbinarier i länet på:www.lan.se

www.finsamstockholmslan.se
 
 

Deklaration för en stark demokrati

Vi har tillsammans med andra samordningsförbund i länet undertecknat ett demokratiåtagande genom initiativet Vår demokrati – värt att värna varje dag inom ramen för regeringens kommittédirektiv, Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Dir. 2018:53).

Genom undertecknandet av deklarationen åtar vi oss att ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra individers behov och öka tillgången till samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, privatliv eller social bakgrund.

Detta gör vi bland annat genom olika aktiviteter för medarbetare inom förbundets finansierade insatser med en med en demokratidag och återkommande inkluderingsfika. Du kan läsa hela deklarationen på förbundets hemsida.

Du kan läsa mer om initiativet och kommittédirektivet på www.vardemokrati.se. Där kommer även förbundets åtagande att publiceras inom kort. Vi kommer även att uppmärksamma initiativet i förbundets olika kanaler framöver.

Demokratiåtagande Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

 

Tillsammans gör vi skillnad

 

 

Länktips!

 

Samsjuklighetsutredningen - missade du webbinariet vi arrangerade med regeringens särskilda utredare, Anders Printz som presenterade utredningen den 8 september? Då kan du ta del av Anders Printz bildspel och inspelning från webbinariet på förbundets hemsida. Obs! Inspelningen är tillgänglig t o m 2021-10-09.

(www.samordningsforbundethbs.se/dokumentation-fran-tidigare-seminarier)

 

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).

 

 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Det utkommer ca 4 gånger per år. För innehållet ansvarar förbundschef: Elin Asplund

LinkedIn Hemsida
www.samordningsforbundethbs.se
samordningsforbundethbs@huddinge.se
LinkedIn
 

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Vi använder enbart listan med e-postadresser i administrativt syfte.

Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort genom att

maila oss eller avsluta din prenumeration direkt.

Tillsammans gör vi skillnad!

Do not click this link