Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren

Tipsa en kollega!

Samordningsförbundets logga. Bokstäverna H, B och S i tre blåa nyanser

Nyhetsbrev juni 2021

Vad hände sen..?

Vi har intervjuat Deniz i 40-års åldern som avslutade MIA-projektet för drygt två år sedan. Hopplöshet tillsammans med ständigt magknip över ekonomin, så beskriver Deniz sin livssituation innan han kom i kontakt med MIA-projektet.

”MIA-projektet öppnade en helt ny möjlighet för mig!”

- Jag gick på soc från 17-18-årsåldern fram till för 2,5 år sen. Att månad för månad tänka ”kommer de att bevilja mig… kommer de att bevilja mig!”. Den stressen fanns alltid där. Och sen, när jag väl fick det beviljat den månaden, så stressade jag över om det skulle räcka månaden ut. Så var det hela tiden.

Deniz kämpade hårt med att klara gymnasiet. Han beskriver sig själv som en högfungerande människa som går in för mer tekniska och avancerade frågor, vilket han upplevde att lärarna inte kunde hantera. Deniz kände att skolan inte gav honom något och valde att sluta. Skolan var inte hans grej, som han uttrycker det. Vändpunkten för Deniz kom när han började i MIA.

MIA-projektet, det är det bästa som hänt mig! Det har gett mig mer erfarenhet. Det har gett mig hur mycket som helst!

Fotnot: Deniz heter något annat

 

Läs hela intervjun med Deniz på förbundets hemsida:

Intervju med deltagare i MIA-projektet, Deniz. Vad hände sen..?
 
 

Lokalt perspektiv:

Gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund. Viljeförklaringen beskriver hur myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för samverkan genom samordningsförbund. Detta i enlighet med myndigheternas respektive förordningar.

Vad innebär den gemensamma viljeförklaringen i ett lokalt perspektiv?

Vi ställde frågan till förbundets statliga representanter i beredningsgruppen, Karin Stuart, enhetschef på Försäkringskassan och Tara Twana, sektionschef på Arbetsförmedlingen Huddinge.

Karin Stuart

"Viljeriktningen tydliggör vårt deltagande, som två stora statliga myndigheter, i förbundet och som gemensamt pekar ut ett viktigt forum för samverkan där vi kan samarbeta på ett bra sätt. Framförallt tydliggör den vilka behovsgrupper myndigheterna ska fokusera på för de samordnade insatserna."

karin stuart

Karin Stuart, enhetschef Försäkringskassan

De behovsgrupper som viljeförklaringen tar upp och där myndigheterna ska verka för att det vidtas förstärkta eller samordnade rehabiliteringsinsatser genom Samordningsförbundet är följande: långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning. Syftet är att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Tara Twana, sektionschef Arbetsförmedlingen

Tara Twana

"Prioriteringen av behovs-grupperna i viljeförklaringen är något som kommer att underlätta i den samverkan som redan finns. Och förhoppnings-vis bidrar det till att alla parter i förbundet deltar mer fokuserat kring de här behovsgrupperna i det fortsatta arbetet."

Lokalt har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans påbörjat arbetet med att bland annat utforma hur behoven ska fångas upp inom myndigheterna för de personer som hamnar emellan.

Läs hela intervjun och viljförklaringen på förbundets hemsida:

Lokalt perspektiv: Gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund
 

Kampanjen Psykisk Hälsa

startsidan www.folkhalsasverige.se

Samordningsförbundet medverkar i kampanjen tillsammans med samordningsförbunden i länet med en bilaga. Syftet med kampanjen är att bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa bland annat genom att lyfta andra människors berättelser och det stöd som finns att få.

Du kan bland annat läsa en intervju med Lotta, en deltagare i förbundets finansierade insats MIA Vidare:

MIA Vidare-projektet lotsade Lotta tillbaka till arbetsmarknaden
 

Webbinarier 

Anmäl dig direkt genom att klicka på webblänkarna för varje webbinarium eller besök Samordningsförbundets hemsida: www.samordningsforbundet.se/seminarier.

8 september kl.08.30 - 09.45

Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet

 

Anmäl dig här
 

Fler webbinarier finns i länet på:

 

finsamstockholmslan.se

www.lan.se

Finsam Stockholms län

 

Lästips!

Rapporten "Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar"- Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällsfrågor (MUCF).

 

Rapporten: Unga med aktivitetsersättning - Ett användar- och aktörsperspektiv. - Samordningsförbundet i Södertälje har utifrån metoden tjänstedesign utforskat övergången från aktivitetsersättning och bland annat gjort en deltagarresa för hur övergången kan se ut, före, under och efter beslut för unga med aktivitetsersättning i Södertälje.

 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Det utkommer ca 4 gånger per år. För innehållet ansvarar förbundschef: Elin Asplund

 

Glad Midsommar!

 
LinkedIn Hemsida
www.samordningsforbundethbs.se
samordningsforbundethbs@huddinge.se
LinkedIn
 

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Vi använder enbart listan med e-postadresser i administrativt syfte.

Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort genom att

maila oss eller avsluta din prenumeration direkt.

Tillsammans gör vi skillnad!

Do not click this link